Stichting Sakya Thegchen Ling
Home
Boeddhisme
Sakya Thegchen Ling
Leraren
Activiteiten
Links
Agenda
ANBI
Boekenlijst
Jaarverslag
Adres en route
Schoolpagina
Sponsorprojecten
Foto's
Khenpo Tashi, geboren in 1973 in Tibet, heeft vanaf 1983 vele studies in diverse kloosters afgerond en woont sinds 2000 in Arosio, Zwitserland.

Na het overlijden van de oprichter van ons centrum khenchen Sherab Gyaltsen Amipa in april 2014 heeft khenpo Tashi de leiding toegewezen gekregen over dit centrum en de zes andere Europese centra, die khenchen Sherab heeft opgericht.

Al vele jaren geeft hij leringen in boeddhistische filosofie en begeleidt hij meditaties en retraites.
Sinds 2016 verleent hij aan zijn leerlingen ook initiaties in een van de vele boeddhavormen met de daarbij behorende uitleg.
Een uitgebreide biografie vindt u via de link ‘leraren’, biografie khenpo Tashi.


Deze tekst 'Chinlab Tsarsum Khugpa' van Jetsun Drakpa Gyaltsen is een korte oefening die ons zal helpen om de ware aard van onze geest snel te herkennen.
Door deze lering houden we onze meningen en ervaringen tegen het licht en kunnen we deze vanuit een breed en eerlijk perspectief doorgronden.

De leringen vinden plaats op vrijdagavond van 20.00-21.30 uur en
op zaterdag en zondag van 10.00-12.00 uur en van 15.00-17.00 uur.

De leringen worden in het Engels gegeven en vertaald naar het Nederlands.

Zaterdag en zondag bieden wij je een lunch aan. Ook khenpo Tashi zal hieraan deelnemen.

De bijdrage is € 14,- (per dagdeel) of € 70,- (per weekend), voor minima € 10,- (per dagdeel) of € 50,- (per weekend).
Wanneer je meerdere dagdelen bijwoont, vragen wij je om het totale bedrag in een keer te voldoen. Je kunt het bedrag ook vooraf overmaken op bankrekeningnummer
NL83 TRIO 0197 7958 03 ten name van Sakya Thegchen Ling Den Haag onder vermelding van “weekend khenpo Tashi”.

Je wordt verzocht de volgende gewoontes te respecteren:
- 15 minuten voor aanvang aanwezig zijn, opdat de leringen op tijd en ongestoord kunnen beginnen
- uit respect voor de dharma gebedenboeken en meditatieteksten niet op de grond leggen
- uit respect voor khenpo Tashi je voetzolen niet naar hem of heilige objecten richten (zie Tibetaanse gewoontes)
- geen geurtjes, parfum of aftershave op doen

- wegens hygiëne sokken dragen in de tempel en de gemeenschapsruimte.

Het is zeer bijzonder dat wij de kostbare leringen van de Boeddha kunnen ontvangen via de mondelinge overdracht door khenpo Tashi die een zeer gedegen opleiding heeft genoten. Khenpo Tashi geeft de initiaties en leringen door conform de instructies en teksten zoals die al sinds de 11e eeuw worden doorgegeven van leraar op leraar binnen de Sakya traditie.
Khenpo Tashi Sangpo in ons centrum
Van 21 t/m 23 september 2018
Khenpo Tashi geeft leringen over de beroemde tekst
Chinlab Tsarsum Khugpa, van Jetsun Drakpa Gyaltsen
AVG wetgeving
Ethische Gedragscode