Stichting Sakya Thegchen Ling
Overzicht lasten – baten boekjaar 2018.

Pand

Lasten:

Baten:
*** Conclusie: positief saldo van € 18.865,03

Activiteiten
onderhoud ketel Laan van Meerdervoort 200 en 200a, !! op beide adressen dit jaar 2x i.v.m. overstap nieuw onderhoudsbedrijf.


Oorzaken van negatief saldo:
Toelichting financieel jaaroverzicht 2018 Sakya Thegchen Ling
Home
Boeddhisme
Sakya Thegchen Ling
Leraren
Activiteiten
Links
Agenda
ANBI
Boekenlijst
Jaarverslag
Adres en route
Schoolpagina
Sponsorprojecten
Foto's
AVG wetgeving
Ethische Gedragscode