Stichting Sakya Thegchen Ling
Bezoek Zijne Heiligheid de 42e Sakya Trizin
 In 2017 bracht Zijne Heiligheid de 42e Sakya Trizin, het hoofd van de Sakya-traditie, een tweedaags bezoek aan Nederland. Tijdens dit bezoek gaf Zijne Heiligheid een lering in het Sakya-centrum in Den Haag over de vier gehechtheden en een tweedaagse initiatie van Vajrayogini. Het kunnen bijwonen van een dergelijke initiatie is een bijzondere gebeurtenis. De honderd beschikbare plaatsen voor de initiatie waren dan ook snel uitverkocht. De lering van Zijne Heiligheid in het Sakya-centrum is opgenomen op video en via onze website beschikbaar via YouTube.

Studieweekend door Khenpo Tashi Sangpo
In 2017 verzorgde Khenpo Tashi Sangpo als gebruikelijk drie boeddhistische studieweekenden in het centrum van Sakya Thegchen Ling te Den Haag. Daarbij werden tevens initiaties en dharma-leringen gegeven. Khenpo Tashi Sangpo heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een daadkrachtig en inspirerend leraar. Daarmee zijn deze bijeenkomsten een bron van inspiratie voor zowel de vaste bezoekers als de gasten van het Sakya-centrum.

Studieavond op donderdag
Tijdens de wekelijkse studieavonden op donderdag kunnen belangstellenden met elkaar mediteren, de opnamen van de leringen van Khenpo Tashi Sangpo beluisteren en hierover discussiŽren. In het verleden werd door Khen Rinpoche al aangegeven dat het bijwonen van de studieavonden belangrijk is. Door gezamenlijk te mediteren en te discussiŽren over de leringen en vragen te stellen, neemt het begrip van de dharma toe. Deelname aan de studieavonden op donderdag is voor iedereen mogelijk. Wij verzoeken belangstellenden wel om zich (als zij voor de eerste keer komen) voorafgaand aan het bezoek aan te melden via: sakya.denhaag@hotmail.com

Meditatie op zondagochtend
De maandelijkse meditatie op zondagochtend blijft populair. Men kan dan deelnemen aan een intensieve meditatie van ruim een uur. Na de meditatie drinken de deelnemers gezamenlijk koffie en thee en wisselen zij ervaringen uit of maken kennis met elkaar.
Deelname aan de zondag meditaties is voor iedereen mogelijk en vormt een goede gelegenheid om het centrum en de bezoekers beter te leren kennen. Wij verzoeken belangstellenden wel om zich voorafgaand aan het bezoek aan te melden via: sakya.denhaag@hotmail.com

Open dag
Tijdens de open dag staat de deur van Sakya Thegchen Ling open voor iedereen die belangstelling heeft in het boeddhisme. De bezoekers worden ontvangen met koffie en thee en vervolgens rondgeleid door het centrum. Ieder krijgt de gelegenheid om vragen te stellen over het boeddhisme en de activiteiten van de stichting.

Workshop Thangka tekenen met Carmen Mensink
Ook in 2017 waren de workshops Thangka tekenen door Carmen Mensink in het Sakyacentrum
een groot succes. Er is grote belangstelling voor de cursus en de beschikbare plaatsen zijn snel uitverkocht. Thanka tekenen is in Tibet een belangrijke uiting van de boeddhistische filosofie. De meeste workshops zijn toegankelijk voor zowel beginners als gevorderden. Carmen Mensink geeft regelmatig dag- en weekend-workshops in het centrum.

Boeddhistische feestdagen
Ook dit jaar werd speciale aandacht geschonken aan diverse boeddhistische feestdagen. Denk daarbij aan Losar ofwel het Tibetaans nieuwjaar en bijvoorbeeld Chotrul Duchen, een dag ter herinnering aan de verschillende wonderen, die de Boeddha verrichtte.
Deze themaís passen goed binnen het kader van de culturele doelstelling van Sakya Thegchen Ling, die zich richt op het onder de aandacht brengen en behouden van de Tibetaanse cultuur.

Interviews afstudeertrajecten
Vanuit verschillende MBO- en HBO-scholen zijn door een tiental studenten interviews gehouden over boeddhisme met de leden van het bestuur van de stichting. Dit veelal in het kader van de afstudeeropdrachten van deze leerlingen. Het aantal te geven interviews neemt jaarlijks toe. Het traject blijkt zo geslaagd dat het Sakya-centrum nu is opgenomen op een vaste lijst voor HBO-afstudeerkandidaten.

Ontvangst scholen
In 2017 ontving het Sakya-centrum leerlingen van meerdere lagere scholen voor een introductie in het boeddhisme. De vraag naar deze introductie blijft populair en hiervoor is dan ook een vast programma ontwikkeld. De grote interesse van de kinderen en hun begeleiders in boeddhisme en het bijna moeiteloos minutenlang in stilte mediteren zonder veel voorbereiding, blijft een boeiend schouwspel.

Meditatiecursus
De cursus Tibetaans boeddhistische meditatie werd in 2017 tweemaal gegeven. Deze cursus van vijf avonden met daarbij een schakelavond vindt plaats in een gemoedelijke sfeer en geeft via discussie en praktische meditatie een goed beeld van het boeddhisme, met een focus op het Mahayana. Daarnaast krijgen de deelnemers aan de cursus een indruk van de wijze waarop de dharma wordt beoefend in het Sakya-centrum. Daarbij komen ook de activiteiten van het Europese Sakya-centrum in beeld.

Meditatie
Boeddhistische meditatie vormt een belangrijk onderdeel van de activiteiten van het Sakya-centrum. Om dit thema verder te bevorderen is in 2017 gestart met een meditatieweekend. Daarnaast zijn enkele van de gebruikelijke zondagochtend meditaties uitgebreid met een middagdeel. Hierbij worden specifieke meditaties beoefend zoals compassie, samatha en vipassana. Beide bijeenkomsten waren zodanig
succesvol dat is besloten deze bijeenkomsten tot een vast onderdeel van het
jaarprogramma te maken.

Kascommissie
Ieder jaar toetst de kascommissie de uitvoering van het financiŽle beleid van de stichting Sakya Thegchen Ling. Ook dit jaar werd het financieel jaarverslag van 2017 door de kascommissie getoetst en goedgekeurd. Het beleid en het financiŽle jaarverslag over 2017 van de stichting zijn terug te vinden op de website www.sakya.nl

Gedetineerdenproject
Het gedetineerdenproject richt zich op het voorzien van de penitentiaire inrichting (PIís) in Nederland van boeddhistische boeken en gebruiksvoorwerpen. In 2017 werd het gedetineerdenproject verbonden aan de stichting Duizend Handen. Daarmee is nu een coŲrdinerende schakel ontstaan richting de diverse PIís en de daar werkzame boeddhistisch geestelijk begeleiders. Daarbij zijn nu alle PIís in Nederland betrokken. Naast het voorzien van de bibliotheken van de PIís van dharma-boeken, worden nu ook
op individuele basis dharma-boeken beschikbaar gesteld aan gedetineerden. Ook werden Boeddha beelden, malaís en andere boeddhistische gebruiksvoorwerpen geschonken. Voor diegenen die willen bijdragen: er is grote vraag naar boeken van de Dalai Lama en Boeddha beeldjes (zonder scherpe uitsteeksels).

City Safari
Om meer naamsbekendheid te krijgen is het Sakya-centrum nu aangesloten bij de City Safari. Volgens de organisatoren brengt deze reis je op unieke, typisch Haagse plekken (waaronder het Sakya-centrum). Met een groep in de bus, of op de fiets, of individueel te voet. De City Safari laat inwoners van Den Haag hun stad op een verrassende manier ervaren. Regelmatig ontvangen we gasten van divers pluimage in het centrum. Na een korte rondleiding door het centrum volgt vaak een discussie over de dharma. De gasten
gaan veelal naar huis met een geheel nieuwe ervaring.

Nationaal Archief
In samenwerking met het Nationaal Archief worden de ontstaansgeschiedenis van het centrum en documenten van de Sakya-traditie, zoals toegepast in Nederland, gearchiveerd. Hiermee ontstaat een beeld van de wijze waarop het boeddhisme zich in Nederland heeft ontwikkeld. Deze ontwikkeling is, bezien vanuit het perspectief van de historicus, van enig belang.
Beste lezer,

Voor u ligt het jaarverslag 2017 van de stichting Sakya Thegchen Ling. Ook dit jaar zijn door de stichting, veelal met hulp van onze vrijwilligers, een groot aantal activiteiten in gang gezet waarover wij u graag willen informeren. Een hoogtepunt dit jaar was het bezoek aan Nederland van Zijne Heiligheid de 42e Sakya Trizin, het hoofd van de Sakya-traditie.

Als gebruikelijk zijn de financiŽn van de stichting over het jaar 2017 getoetst door de hiertoe ingestelde kascommissie. Ook werd dit jaar in samenwerking met de BUN een begin gemaakt met een gecoŲrdineerde aanpak van het integriteitsbeleid. Het beleidsplan en het financiŽle jaarverslag van de stichting zijn terug te vinden op de website: www.sakya.nl

Het bestuur is verheugd over de resultaten die in 2017 werden bereikt en wil iedereen die hieraan heeft meegewerkt hartelijk bedanken. In het vervolg van dit jaarbericht is een gedetailleerd verslag van de activiteiten van de stichting Sakya Thegchen Ling opgenomen. Ik wens u veel leesplezier toe.

 Mieke Stoppels Ė Drenth, voorzitter
Jaarverslag 2017
Home
Boeddhisme
Sakya Thegchen Ling
Leraren
Activiteiten
Links
Agenda
ANBI
Boekenlijst
Jaarverslag
Adres en route
Schoolpagina
Sponsorprojecten
Foto's
AVG wetgeving
Ethische Gedragscode