Stichting Sakya Thegchen Ling
Algemeen
De stichting Sakya Thegchen Ling bezit een eigen pand, bestaande uit drie appartementen.
Het appartement op de begane grond wordt gebruikt voor boeddhistische activiteiten en bevat een tempel, een bijeenkomstruimte, een vergaderruimte en een bibliotheek.
De appartementen op de 1e en 2e etage worden verhuurd. De huurinkomsten worden gebruikt voor onderhoud van het totale pand.

Balans 31 december 2017
De waarde van het pand is gebaseerd op de WOZ waarde van de twee verhuurde appartementen per 01-01-2017 en een geschatte WOZ waarde van het appartement op de begane grond, omdat van dit appartement geen WOZ waarde bepaald is i.v.m. vrijstelling onroerend zaken belasting. Deze schatting is gebaseerd op de WOZ waarde van 2010, vermeerderd met de toegenomen waarde vergelijkbaar met de twee appartementen boven en vermeerderd met de waarde van de nieuw gebouwde bibliotheek op de begane grond.
Omdat de panden bewoond zijn is de verkoopwaarde 60% van de vrije verkoopwaarde.

Inventaris: - afschrijving 10% van € 77.209,- is € 7720,-
                       (inventaris € 73.000 van 2014 en € 3749 van 2015 en
                                          €460,- van 2016)

Voorraad: meer inkoop dan verkoop door aanschaf studiemateriaal en
                  Nederlandse uitgave van het boek van de 41e Sakya Trizin
                  (incl.rechten van het boek).
                  inkoop € 3554,- en verkoop € 1011,-

Nog te ontvangen: afrekening 4e kwartaal 2017 beheer makelaar

Reserve MOP: voortdurend onderhoud pand en tempelruimte

Om de financiën van het pand en de boeddhistische activiteiten beter te overzien is een scheiding aangebracht in de lasten en baten van beide posten, als ook in de saldo’s.


Overzicht lasten – baten boekjaar 2017.
Pand


Activiteiten


* ** Conclusie: positief saldo van € 77,52
Toelichting financieel jaaroverzicht 2017 Sakya Thegchen Ling
Home
Boeddhisme
Sakya Thegchen Ling
Leraren
Activiteiten
Links
Agenda
ANBI
Boekenlijst
Jaarverslag
Adres en route
Schoolpagina
Sponsorprojecten
Foto's
AVG wetgeving
Ethische Gedragscode