Stichting Sakya Thegchen Ling
Home
Boeddhisme
Sakya Thegchen Ling
Leraren
Activiteiten
Links
Agenda
ANBI
Boekenlijst
Jaarverslag
Adres en route
Schoolpagina
Sponsorprojecten
Foto's
Tijdens het weekend van vrijdag 24 t/m 26 mei 2019 bezoekt Khenpo Tashi Sangpo, de spiritueel leider en vaste leraar van Sakya Thegchen Ling, ons centrum.

Een uitgebreide biografie van Khenpo Tashi vindt u via de link ‘leraren’.

Boeddha Avalokiteshvara is de manifestatie van het grote mededogen van alle boeddha’s. Hij staat bekend als de 'Boeddha van Mededogen'.
Hij verschijnt meestal wit van kleur met vier armen. Zijn eerste twee handen houdt hij tegen elkaar gedrukt voor zijn hart als symbool van respect voor boeddha Amitabha, die op de kruin van zijn hoofd zit. Zij houden een juweel vast, dat zijn eigen verlichting symboliseert.
Zijn tweede linkerhand houdt een witte lotusbloem vast. Een lotus groeit vanuit de modder en zijn bloemen op het oppervlak van het water zijn vrij van modder. Dit symboliseert dat Avalokiteshvara, omdat hij de verlichting heeft bereikt, vrij is van alle obstakels en een volledig zuiver lichaam, zuivere spraak en zuivere geest heeft.
Zijn tweede rechterhand houdt een kristallen mala. Dit symboliseert dat hij alle levende wezens uit samsara wil bevrijden en hen naar de bevrijding wil leiden.
Zijn mantra OM MANI PADME HUNG is de meest gereciteerd mantra in het Tibetaans boeddhisme. Men zegt dat deze mantra alle leringen van de boeddha bevat.

De leringen vinden plaats op vrijdagavond van 20.00-21.30 uur,
op zaterdag van 10.00-12.00 uur en van 15.00-17.00 uur en
op zondag van 10.00-12.00 uur (initiatie) en van 15.00-17.00 uur.
Om de initiatie te kunnen ontvangen dient u alle leringen tijdens dit weekend te volgen.

De leringen worden in het Engels gegeven en vertaald naar het Nederlands.

Zaterdag en zondag bieden wij u tussen de middag een lunch aan. Ook Khenpo Tashi zal hieraan deelnemen.

De bijdrage is € 14,- (per dagdeel) of € 70,- (per weekend), voor minima € 10,- (per dagdeel) of € 50,- (per weekend).
Wanneer u meerdere dagdelen bijwoont, vragen wij u om het totale bedrag in een keer te voldoen. U kunt het bedrag ook vooraf overmaken op bankrekeningnummer NL83 TRIO 0197 7958 03 ten name van Sakya Thegchen Ling Den Haag onder vermelding van “weekend Khenpo Tashi”.

U wordt verzocht enkele gewoontes te respecteren:
. 15 minuten voor aanvang aanwezig zijn, opdat de leringen op tijd en ongestoord kunnen beginnen
. uit respect voor de dharma gebedenboeken en meditatieteksten niet op de grond leggen
. uit respect voor Khenpo Tashi uw voetzolen niet naar hem of heilige objecten richten (zie Tibetaanse gewoontes)
. geen geurtjes, parfum of aftershave op doen
. uw schouders bedekken en wegens hygiëne sokken dragen in de tempel en de gemeenschapsruimte.

Het is zeer bijzonder dat wij de kostbare leringen van de Boeddha kunnen ontvangen via de mondelinge overdracht door lama Tashi die een zeer gedegen opleiding heeft genoten. Khenpo Tashi geeft de initiatie en leringen door conform instructies en teksten zoals die al sinds de 11e eeuw worden doorgegeven van leraar op leraar binnen de Sakya traditie.
Khenpo Tashi Sangpo geeft uitleg en de initiatie van Avalokiteshvara
Dit weekend geeft Khenpo Tashi Sangpo uitleg over de kwaliteiten van Boeddha Avalokiteshvara en verleent ons de initiatie
AVG wetgeving
Ethische Gedragscode