Stichting Sakya Thegchen Ling
Home
Boeddhisme
Sakya Thegchen Ling
Leraren
Activiteiten
Links
Agenda
ANBI
Boekenlijst
Jaarverslag
Adres en route
Schoolpagina
Sponsorprojecten
Foto's
Eind februari/begin maart zijn er de volgende 2 activiteiten onder leiding van Khenpo Tashi Sangpo Amipa in het Sakya centrum in Den Haag:
1- weekend 23/25 februari 2018: leringen over Sojong en Nyungne en de initiatie van Boeddha Avalokiteshvara met 1.000 armen.
2- midweek 26 februari/2 maart 2018: twee maal twee dagen Nyungne (vasten).
 
Sojong, letterlijk genezing en zuivering, is de beoefening van zuivering (confessie) en het houden van acht geloften voor een periode van 42 uur uitgezonderd de gelofte van niet drinken die genomen wordt voor 32 uur. Nyungne is de retraite op basis van sojong, gedurende welke de meditatie op Boeddha Avalokiteshvara met 1.000 armen wordt beoefend.
 

 
In dit weekend geeft Khenpo Tashi les over Sojong en Nuyngne en op zondagochtend de initiatie van Boeddha Avalokiteshvara met 1.000 armen. De leringen worden in het Engels gegeven en naar het Nederlands vertaald.

De leringen vinden plaats op vrijdagavond van 20.00-21.30 uur, op zaterdag van 10.00-12.00 uur en van 15.00-17.00 uur en op zondagmiddag van 14.00-16.00 uur. Zondagochtend geeft Khenpo Tashi de initiatie (10.00-12.00 uur). Om de initiatie te kunnen ontvangen is het de bedoeling dat u alle leringen van dit weekend hebt gevolgd. Wij vragen u om steeds een kwartier voor aanvang aanwezig te zijn. De leringen worden in het Engels gegeven en naar het Nederlands vertaald.
 
De bijdrage is € 14,- (per dagdeel) of € 70,- (per weekend), voor minima € 10,- (per dagdeel) of € 50,- (per weekend). Zaterdag en zondag bent u van harte welkom om de lunch in het centrum te gebruiken waarbij Khenpo Tashi ook aanwezig is. Aan het weekend kan worden deelgenomen ook al neemt u geen deel aan de midweek (de vasten-retraite).
 

 
De twee Nyungne's worden gehouden van maandagochtend 26 februari tot en met vrijdagochtend 2 maart. Over de beoefening van nyungne/sojong wordt gezegd dat het een belangrijke beoefening is, waardoor je veerkrachtiger wordt en beter opgewassen tegen moeilijkheden. Het vermindert stress; door genezing en zuivering wordt de vreugde van het leven en gelijkmoedigheid van geest gevoed en positiviteit wordt hersteld.
 
Hieronder vindt u het programma van deze midweek en de acht sojong geloften die gedurende de twee periodes die zijn aangegeven in het programma worden gehouden. Aangezien de sadhana van Boeddha Avalokiteshvara met 1.000 armen wordt beoefend moet u de initiatie al hebben ontvangen of hiervoor de initiatie tijdens het weekend ontvangen.
 
Naast de kosten voor het weekend zijn de kosten voor de midweek € 130,- inclusief het diner van de zondagavond, twee ontbijtjes en twee lunches. Het minimale aantal deelnemers voor de midweek is zeven. Wanneer u aan de Nyungne deelneemt, vragen wij u om het totale bedrag in een keer vooraf overmaken op bankrekeningnummer NL83 TRIO 0197 7958 03 ten name van Sakya Thegchen Ling Den Haag o.v.v. ‘weekend en Nyungne’.
 
Deze activiteiten worden gehouden in de periode van de twee weken na het Tibetaans Nieuwjaar (Losar). Twee weken na Losar is het Chotrul Duchen, een van de vier jaarlijkse boeddhistische feestdagen. Deze dag vieren we de periode van twee weken waarin de historische Boeddha Sakyamuni vele wonderen tentoonspreidde om zijn leerlingen met devotie te vervullen. De verdiensten die wij in deze periode verzamelen worden 100 miljoen keer vermenigvuldigd.
 
Het is zeer bijzonder dat wij de kostbare leringen van de Boeddha kunnen ontvangen via de mondelinge overdracht door Khenpo Tashi die een zeer gedegen opleiding heeft genoten. Khenpo Tashi geeft de initiatie en leringen door, geheel in lijn met de instructies en teksten zoals die sinds de 11e eeuw worden doorgegeven van leraar op leraar binnen de Sakya traditie.
 
U wordt vriendelijk verzocht de volgende gewoontes in het Sakya centrum te respecteren:
Aanmelding via email
Vragen per email of telefonisch: 06 – 12 11 67 04.
 


De Nyungne-Sojong bestaat uit acht geloften die worden afgenomen door de lama die de Nyungne retraite begeleidt. Deze belofte wordt nagekomen tot het begin van de volgende ochtend.

De acht Sojong-geloften
1. Niet doden.
2. Niet stelen.
3. Geen seksuele activiteiten.
4. Niet liegen.
5. Het volledig opgeven van bedwelmende middelen.
6. Geen gebruik van hoge en luxe stolen.
7. Niet eten op verkeerde momenten.
8. Geen gebruik van parfum of versieringen, geen zang of dans.
-
"Niet eten op verkeerde momenten"
Tijdens een Nyungne retraite betekent dat ook niet drinken. De toegestane maaltijden zijn aangegeven in het dagprogramma van de retraite: ontbijt en lunch op maandag en woensdag. Op deze dagen kan men eten tot de middag en drinken tot aan de avond. De retraite eindigt op vrijdag met het ontbijt.
Onder "het volledig opgeven van bedwelmende middelen" wordt verstaan het niet gebruiken van alcohol, tabak, enz. (zelfs in kleine hoeveelheden).
Tijdens een Nyungne retraite wordt, naast de acht Sojong-geloften, ook de gelofte van stilte gerespecteerd. Dit beperkt de mogelijkheid om te praten tot volgende dagdelen: zondagavond, maandagochtend tot de middag, woensdag vanaf het ontbijt tot de middag en vrijdag vanaf het ontbijt. Tijdens de andere perioden blijven we volledig stil. Eventuele vragen die zich tijdens de stilteperiode voordoen, kunnen schriftelijk worden gesteld.
Ad 1: vrijdagavond 23 februari – zondagmiddag 25 februari
Ad 2: een midweek vasten van maandagochtend 26 februari – vrijdagochtend 2 maart: twee maal twee dagen Nyungne
De geloften tijdens een Nyungne retraite
leringen over Sojong en Nyungne
AVG wetgeving
Ethische Gedragscode