Overzicht lasten – baten boekjaar 2018.

Pand

Lasten:

Baten:
*** Conclusie: positief saldo van € 18.865,03

Activiteiten
onderhoud ketel Laan van Meerdervoort 200 en 200a, !! op beide adressen dit jaar 2x i.v.m. overstap nieuw onderhoudsbedrijf.


Oorzaken van negatief saldo:
Toelichting financieel jaaroverzicht 2018 Sakya Thegchen Ling
 Stichting Sakya Thegchen Ling
Home
Boeddhisme
Sakya Thegchen Ling
Leraren
Activiteiten
Links
Agenda
ANBI
Boekenlijst
Jaarverslag
Adres en route
Schoolpagina
Sponsorprojecten
Foto's
AVG wetgeving
Ethische Gedragscode