Studieweekenden door Khenpo Tashi Sangpo
In 2018 verzorgde Khenpo Tashi Sangpo twee boeddhistische studieweekenden in het centrum van Sakya Thegchen Ling te Den Haag. Daarbij werden initiaties en dharma leringen gegeven. Khenpo Tashi Sangpo heeft de afgelopen jaren een aantrekkelijke stijl van lesgeven ontwikkeld. Daarmee zijn deze bijeenkomsten een bron van inspiratie voor zowel bezoekers als de gasten van het Sakya centrum. En vormen daarmee een solide basis voor het beoefenen van de dharma in het centrum.

Studieweekend door Mike Bortolotti
Op verzoek van Khenpo Tashi Sangpo geeft Mike Bortolotti van de Sakya traditie een maal per jaar een studieweekend in het Sakya centrum. Mike richt zich daarbij op de klassieke boeddhistische teksten van bekende dharma leraren als Atisha en Shantideva. Zijn diepgaande kennis van de dharma en zijn goede beheersing van de Engelse taal maken deze bijeenkomsten zeer toegankelijk en interessant.

Studie avond op donderdag
De wekelijkse studie avonden op donderdag hebben als doel om met elkaar te mediteren, de opnamen van de leringen van Khenpo Tashi Sangpo en Mike Bortolotti te beluisteren en hierover te discussiëren. Khen Rinpoche gaf al aan dat het bijwonen van de studieavonden belangrijk is. Door gezamenlijk te mediteren en te discussiëren over de leringen en vragen te stellen neemt het begrip van de dharma toe. Deelname aan de studie avonden op donderdag is voor iedereen mogelijk. Wij verzoeken je wel om je (als je voor de 1e keer komt) voorafgaand aan je bezoek aan te melden via: sakya.denhaag@hotmail.com

Meditatie op zondagochtend
De maandelijkse meditatie op zondagochtend geeft de vaste bezoekers van het centrum en geïnteresseerden de gelegenheid deel te nemen aan een intensieve meditatie van ruim een uur. De meditaties zijn wisselend van karakter en geven daarmee een beeld van de verschillende vormen van meditatie die binnen het Sakya instituut worden gebezigd. Na de meditatie worden koffie en thee gedronken en wisselen de deelnemers ervaringen uit of maken kennis met elkaar. Deelname aan de zondag meditaties is voor iedereen mogelijk en vormt een goede gelegenheid om het centrum en de bezoekers beter te leren kennen. In 2018 is de meditatie op zondagochtend een aantal malen uitgebreid met een middagmeditatie. Deze middagmeditatie is goed ontvangen en wordt in 2019 gecontinueerd. Wij verzoeken je wel om je voorafgaand aan je bezoek aan te melden via: sakya.denhaag@hotmail.com.

Open dag
Tijdens de open dag staat de deur van Sakya Thegchen Ling open voor iedereen die belangstelling heeft in het boeddhisme. De bezoekers worden ontvangen met koffie en thee en vervolgens rondgeleid door het centrum. Ieder krijgt de gelegenheid om vragen te stellen over het boeddhisme en de activiteiten van de stichting.
  
Workshop Thangka tekenen met Carmen Mensink
De workshops Thangka tekenen door Carmen Mensink in het Sakya centrum zijn een groot succes. Er is grote belangstelling voor de verschillende workshops en de beschikbare plaatsen zijn snel uitverkocht. Thangka tekenen is in Tibet een belangrijke uiting van de boeddhistische filosofie. De meeste workshops zijn toegankelijk voor zowel beginners als gevorderden. Carmen Mensink geeft regelmatig dag en weekend workshops in het centrum.

Boeddhistische feestdagen
Ook dit jaar werd speciale aandacht geschonken aan diverse boeddhistische feestdagen. Daarbij kan worden gedacht aan Losar ofwel het Tibetaans nieuwjaar en Chötrul Duchen waarbij herdacht wordt dat de Boeddha verschillende wonderen verrichtte. Deze thema’s passen goed binnen het kader van de culturele doelstelling van Sakya Thegchen Ling welke zich richt op het onder de aandacht brengen en behouden van de Tibetaanse cultuur.

Interviews afstudeertrajecten MBO/HBO
Het geven van interviews over boeddhisme en het functioneren van het Sakya centrum voor MBO en HBO scholen zet zich onverminderd voort. De interviews zijn veelal gericht op afstudeeropdrachten van de leerlingen. Het traject blijkt zo geslaagd dat het Sakya centrum is opgenomen op een vaste lijst voor HBO afstudeerkandidaten.
 
Ontvangst scholen
In 2018 ontving het Sakya centrum meerdere lagere scholen voor een introductie in het boeddhisme. De vraag naar deze introductie blijft populair en hiervoor is dan ook een vast programma ontwikkeld. De grote interesse van de kinderen en hun begeleiders in boeddhisme en het bijna moeiteloos minutenlang in stilte mediteren - zonder veel voorbereiding - blijft een boeiend schouwspel.

Cursus Tibetaans boeddhistische meditatie
De cursus werd in 2018 twee maal gegeven. Deze cursus van vijf avonden met daarbij een schakelavond wordt in een gemoedelijke sfeer gehouden, geeft via een inleiding, discussie en praktische meditatie een goed beeld van het boeddhisme met een focus op het Mahayana. Tevens gaat de cursus in op de wijze waarop de dharma wordt beoefend in het Sakya centrum. Daarbij komen ook de activiteiten van het Europese Sakya centrum in beeld.

Kascommissie
Ieder jaar toetst de kascommissie de uitvoering van het financiële beleid van de stichting Sakya Thegchen Ling. Ook dit jaar werd het financieel jaarverslag over 2018 door de kascommissie getoetst en goedgekeurd. Het beleid en het financiële jaarverslag over 2018 van de stichting zijn terug te vinden op de website www.sakya.nl.

Gedetineerden project
Het gedetineerde project richt zich op het voorzien van de penitentiaire inrichtingen (PI’s) in Nederland van boeddhistische boeken en gebruiksvoorwerpen. Naast het voorzien van de bibliotheken van de PI’s met dharma boeken worden nu ook op individuele basis dharma boeken beschikbaar gesteld aan gedetineerden. Ook werden Boeddha beelden, mala’s en andere boeddhistische gebruiksvoorwerpen geschonken. Voor diegenen die willen bijdragen: er is grote vraag naar boeken van de Dalai Lama en Boeddha beeldjes (zonder scherpe uitsteeksels a.u.b.).

City Safari
Om meer naamsbekendheid te krijgen is het Sakya centrum aangesloten bij de City Safari. Volgens de organisatoren brengt deze reis je op unieke, typisch Haagse plekken (waaronder het Sakya centrum). Met een groep in de bus, op de fiets of individueel te voet. De City Safari laat inwoners van Den Haag hun stad op een verrassende manier ervaren. Regelmatig worden gasten van divers pluimage ontvangen in het centrum. Na een korte rondleiding door het centrum volgt veelal een discussie over de dharma. De gasten gaan veelal naar huis met een geheel nieuwe ervaring.

Nationaal Archief
In samenwerking met het Nationaal Archief worden de ontstaansgeschiedenis en documenten van de Sakya traditie als toegepast in Nederland gearchiveerd. Hiermee ontstaat een toonaangevend beeld van de wijze waarop het boeddhisme zich in Nederland heeft ontwikkeld. Deze ontwikkeling is bezien vanuit het perspectief van de historicus van enig belang.
Beste lezer,

Voor u ligt het jaarverslag van de stichting Sakya Thegchen Ling. Ook dit jaar zijn door de stichting, veelal met hulp van onze vrijwilligers, een groot aantal activiteiten in gang gezet waarover wij u graag willen informeren.

In meer algemene zin valt te vermelden dat het bestuur van de stichting in overleg met Khenpo Tashi een start heeft gemaakt met de voorbereidingen van een aantal nieuwe activiteiten. Daarbij kan o.a. worden gedacht aan een programma voor het opzetten van diverse cursussen. Ook werd het bestuur verder versterkt met een nieuw bestuurslid, Carucha Schwencke. En in samenwerking met de BUN is de gecoördineerde aanpak van het integriteitsbeleid verder versterkt. Voor de geïnteresseerde lezer zijn het beleidsplan en het financiële jaarverslag van de stichting terug te vinden op de website: www.sakya.nl

Het bestuur is verheugd over de resultaten die in 2018 werden bereikt en wil iedereen die hieraan heeft meegewerkt hartelijk bedanken. In het vervolg van dit jaarbericht is een gedetailleerd verslag opgenomen van de activiteiten van de stichting Sakya Thegchen Ling. Ik wens u veel leesplezier toe.

 Mieke Stoppels – Drenth, voorzitter
Jaarverslag 2018
 Stichting Sakya Thegchen Ling
Home
Boeddhisme
Sakya Thegchen Ling
Leraren
Activiteiten
Links
Agenda
ANBI
Boekenlijst
Jaarverslag
Adres en route
Schoolpagina
Sponsorprojecten
Foto's
AVG wetgeving
Ethische Gedragscode