DATA, TIJD EN LOCATIE
11 t/m 13 oktober.
De leringen vinden plaats op vrijdagavond van 20.00-21.30 uur en
op zaterdag en zondag van 10.00-12.00 uur en van 15.00-17.00 uur.
Laan van Meerdervoort 200A, Den Haag

Clarifying the sage’s intent door Sakya Pandita is een belangrijke tekst in de Sakya traditie en presenteert op een duidelijke en beknopte manier alle belangrijke punten van het mahayana-pad: spiritueel potentieel, toevlucht, bodhicitta, de zes perfecties, de paden en niveaus, en de kwaliteit van het boeddhaschap. Tijdens het weekend gaan wij verder met het hoofdstuk over bodhicitta, de belangrijkste factor voor de bodhisattva. We zullen ook samen het belangrijkste punt van de meditatie beoefenen.

Clarifying the sage’s intent by Sakya Pandita is an important text in the Sakya tradition and present in a clear and concise way all the main point of the Mahayana path: spiritual potential, refuge, bodhicitta, the six perfections, the paths and the levels, and the quality of buddhahood. During the weekend we will continue from the chapter on bodhicitta, the most important factor for the bodhisattva. We will also practice together the key point of meditation.

De leringen worden in het Engels gegeven en vertaald naar het Nederlands.

Zaterdag en zondag bieden wij je een lunch aan.

De bijdrage is € 10,- (per dagdeel) of € 50,- (per weekend), voor minima € 8,- (per dagdeel) of € 40,- (per weekend).
Wanneer je meerdere dagdelen bijwoont, vragen wij je om het totale bedrag in een keer te voldoen. Je kunt het bedrag ook vooraf overmaken op bankrekeningnummer
NL83 TRIO 0197 7958 03 ten name van Sakya Thegchen Ling Den Haag onder vermelding van “weekend Mike”.

Je wordt verzocht de volgende gewoontes te respecteren:
. 15 minuten voor aanvang aanwezig zijn, opdat de leringen op tijd en ongestoord kunnen beginnen
. Uit respect voor de dharma gebedenboeken en meditatieteksten niet op de grond leggen
. wegens hygiëne sokken dragen in de tempel en de gemeenschapsruimte.

BIOGRAFIE MIKE BORTOLOTTI
Mike Bortolotti is geboren ( 1977) en getogen in Ticino, Zwitserland, waar hij nu ook nog woont. Hij bestudeert en beoefent het Tibetaans boeddhisme sinds 1999. Na kennis te hebben gemaakt met het boeddhisme in Nepal, waar hij in een aantal kloosters cursussen en retraites bijwoonde, ontmoette hij zijn meester Khenchen Sherab Amipa in Ticino. Hij heeft meerdere leringen en transmissies ontvangen van verschillende Tibetaanse meesters. In het bijzonder ontving hij van Zijne Heiligheid de 41e Sakya Trizin de Lamdre, de verlengde Vajrayogini-cyclus en andere leringen. Mike heeft een aantal basismeditatie-retraites voltooid, gekoppeld aan de belangrijkste vajrayana beoefeningen van de Sakya-school, zoals de 8 maanden durende Hevajra-retraite, Vajrayogini en Bhutadamara retraite. Hij bracht twee jaar door in India en in de regio's van de Himalaya waar hij zijn kennis van het boeddhisme kon verdiepen en verschillende bedevaartsplaatsen heeft bezocht. Hij heeft een bachelor in de toegepaste wijsbegeerte en een master in godsdienstwetenschappen aan de universiteit van Lugano.
Clarifying the sage’s intent by Sakya Pandita, deel 2
 Stichting Sakya Thegchen Ling
Home
Boeddhisme
Sakya Thegchen Ling
Leraren
Activiteiten
Links
Agenda
ANBI
Boekenlijst
Jaarverslag
Adres en route
Schoolpagina
Sponsorprojecten
Foto's
AVG wetgeving
Ethische Gedragscode