Stichting Sakya Thegchen Ling
Home
Boeddhisme
Sakya Thegchen Ling
Leraren
Activiteiten
Links
Agenda
ANBI
Boekenlijst
Jaarverslag
Adres en route
Schoolpagina
Sponsorprojecten
Foto's
AVG wetgeving
Ethische Gedragscode
Beste vrienden in de dharma,

Door de corona-crisis worden de leringen die Khenpo Tashi Sangpo op zaterdag 19 en zondag 20 september voor de Nederlandse sangha geeft, online georganiseerd. In dit weekend geeft Khenpo Tashi leringen over de Medicijn Boeddha Puja. Als toelichting op de puja, de volgende tekst uit de inleiding:

De zeven Medicijn-boeddha’s ontwikkelden speciale verplichtingen en gebeden zodat zij zich zouden manifesteren om voelende wezens te helpen in moeilijke gedegenereerde tijden. Deze lijn van beoefening werd in de zevende eeuw door de Indiase meester Shantarakshita naar Tibet gebracht. In het oude Tibet stond deze beoefening hoog aangeschreven bij de koningen van Tibet. De Medicijn-boeddha was hun beschermende godheid en de beoefening van de Medicijn-boeddha werd uitgevoerd als hun dagelijks beoefening. Momenteel wordt gezegd dat wij in gedegenereerde tijden leven omdat er zoveel soorten problemen, conflicten, angsten en ziekten zijn. Ik geloof dat deze beoefening zeer geschikt is voor mensen in deze gedegenereerde tijd. Moge deze beoefening voor velen het welzijn in hun dagelijks leven bevorderen en hen uiteindelijk naar de zuivere boeddharijken leiden.
In de dharma,
Zijne Heiligheid Sakya Trichen

 Voor het bijwonen van de leringen is de initiatie van de Medicijn Boeddha een vereiste. Op het aanmeldformulier wordt gevraagd om dit te bevestigen.

Zowel op zaterdag als op zondag beginnen de leringen om 10:00 uur (tot 12:00 uur) en 's middags om 14:00 uur (tot 16:00 uur). Sakya Thegchen Ling Nederland gebruikt Jitsi, omdat wij dit een veilig platform achten m.b.t. privacy. De leringen worden in het Engels gegeven en naar het Nederlands vertaald.

De puja van de Medicijn Boeddha is een ritueel wat in de toekomst maandelijks zal worden beoefend. Er is een mooie Nederlands/Tibetaanse uitgave van deze puja beschikbaar in pecha-vorm. Pecha is een uitgave die op traditioneel Tibetaanse manier langwerpig is uitgevoerd zodat je niet van rechts naar links bladert maar van beneden naar boven (zoals ons gebedenboek). Door het betalen van de deelnamekosten ontvang je een exemplaar. Een los exemplaar kost 5 euro.

De kosten voor deelname aan het weekend zijn 27,50 euro (17,50 voor minima). Vriendelijk verzoek om dit bedrag voor 12 september over te maken. Dit i.v.m. het verstrekken van de tekst op 12 en 13 september (zie aanmeldformulier). Bankgegevens: bankrekeningnummer NL83 TRIO 0197 7958 03 ten name van Sakya Thegchen Ling Den Haag onder vermelding van weekend Khenpo Tashi. De mogelijkheid voor het geven van een donatie voor Khenpo Tashi en het betalen van eventuele portokosten voor het opsturen van de Puja-tekst wordt in het aanmeldformulier verder toegelicht.

De sessies zijn toegankelijk voor maximaal 35 deelnemers. Daarom verzoeken wij je via de onderstaande link aan te melden. Je ontvangt daarna een bevestiging van je deelname per email.Wij zien graag je aanmelding tegemoet,
Hartelijke groet,
Mieke Stoppels
voorzitter
 


Khenpo Tashi geeft online leringen over de Medicijn Boeddha Puja
Link naar inschrijfformulier
Informatieve folder
Cursusaanbod