Stichting Sakya Thegchen Ling
Home
Boeddhisme
Sakya Thegchen Ling
Leraren
Activiteiten
Links
Agenda
ANBI
Boekenlijst
Jaarverslag
Adres en route
Schoolpagina
Sponsorprojecten
Foto's
AVG wetgeving
Ethische Gedragscode
Informatieve folder
Cursusaanbod
Het Tsog-ritueel is een snelle methode voor het verzamelen van verdienste en wijsheid door het brengen van offergaven aan speciale deities en wordt in een groep uitgevoerd. Vajrayana beoefenaars voeren de Tsog offergave twee keer per maand uit, op de 10e en 25ste dag van de Tibetaanse maankalender. Het Vajrayogini Tsog offergaveritueel is vooral belangrijk in de Sakya-traditie.

Alleen toegankelijk voor diegenen die de initiatie van Vajrayogini van een gekwalificeerde Sakya meester hebben ontvangen.

Voor het ritueel wordt de Tsog tekst gebruikt die is opgesteld door Hare Eminentie Jetsin Kushok.
Als je de tekst niet hebt, beoefen dan je eigen sadhana.

Je kunt een exemplaar van deze Tsog-tekst (Tibetaans/Engels) ____ bestellen en ophalen in je centrum (€ 20).

Aanmelden voor deze bijeenkomst via Jitsi uiterlijk 2 dagen van tevoren via de onderstaande link:


  
Nadat je je hebt aangemeld ontvang je de link van Jitsi....

Ritueel, geen vertaling.
Programma januari 2021 Sakya Thegchen Ling
Uit Shantideva's Bodhisattvacharyavatara: "Al het lijden in deze wereld komt voort uit de wens dat wij zelf gelukkig zijn. Al het geluk in deze wereld komt voort uit de wens dat anderen gelukkig zijn. Wat valt hier nog aan toe te voegen?
Zij die kinderlijk zijn werken voor hun eigen belang, de boeddha's werken voor het welzijn van anderen. Kijk naar het verschil tussen hen. "

Aanmelden voor deze bijeenkomst via Jitsi uiterlijk 2 dagen van tevoren via de onderstaande link:

  

Nadat je je hebt aangemeld ontvang je de link van Jitsi....

Vertaler: Daan Bakker.
Data:
16 januari: Boeddhistische filosofie, deel 1 (sessie 1 & 2)
20 februari: Boeddhistische filosofie, deel 1 (sessie 3 & 4)
20 maart: Boeddhistische filosofie, deel 1 (sessie 5 en 6)

Omschrijving
In deze studiegroep bouwen we geleidelijk de kennis op die de stevige basis is voor de beoefening van het pad. Om te zien waar we zijn, om te weten waar we naartoe gaan en om te begrijpen hoe we daar kunnen komen, is het nuttig om de leer van de Boeddha systematisch te bestuderen. Deze gestructureerde benadering is de oorsprong van de Abhidharma-traditie. In deze cursus volgen we een beknopte maar begrijpelijke tekst van de meester Könchog Bang, waarin het hele proces in termen van fundament, pad en resultaat wordt samengevat.

Tekst
Khönchog Bang: Zonnestralen die de opsommingen, waarin het gewone voertuig wordt samengevat, verlichten

Methode
• 6 sessies van 1u30 = 18 delen van 30 min
• Powerpoint presentaties
• PDF-teksten
• Links naar video's en websites
• Quizzen
• Contemplatieve vragen
• Discussie forum?

Inhoud voor deze cursus (module 1):
 1. Inleiding - de tradities van het boeddhistisch gedachtegoed en beoefening
 2. Samsara: het fundament dat moet worden opgegeven
  1. De aard van samsara
  2. De achttien elementen
  3. De twaalf zintuiglijke bases
  4. De vijf skandha's
  5. De totstandkoming van samsara: de 12 schakels
 3. Boeddhanatuur: het fundament dat niet mag worden opgegeven

SESSIE 1: Inleiding en de tradities van het boeddhistisch gedachtegoed en beoefening
Deel 1: Inleiding en overzicht
Deel 2: De tradities van het boeddhistisch gedachtegoed en beoefening
Deel 3: De tradities van het boeddhistisch gedachtegoed en beoefening

SESSIE 2: De aard van samsara - 18 elementen, 12 zintuiglijke bases, 5 skandha's
Deel 1: De achttien elementen, de twaalf zintuigelijke bases en de vijf skandha's
Deel 2: Five Skandha's – vorm
Deel 3: Five Skandha's – vorm

SESSIE 3: De aard van samsara - De vijf skandha's
Deel 1: Skandha’s - sensaties en waarnemingen
Deel 2: Skandha's - formaties die niet met de geest zijn geassocieerd
Deel 3: Skandha's - formaties die met de geest zijn geassocieerd

SESSIE 4: De aard van samsara - De vijf skandha's

Deel 1: Skandha's - formaties die met de geest zijn geassocieerd
Deel 2: Skandha's - formaties die met de geest zijn geassocieerd
Deel 3: Skandha's: bewustzijn


SESSIE 5: De aard van samsara - de totstandkoming van samsara: de 12 schakels
Deel 1: schakels 1 t/m 6
Deel 2: schakels 7 t/m 12
Deel 3: schakels in voorwaartse en omgekeerde volgorde

SESSIE 6: Boeddhanatuur
Deel 1: Inleiding: literatuur over de boeddhanatuur
Deel 2: Fundament, pad en resultaat: de fasen van de boeddhanatuur
Deel 3: Samenvatting en vooruitzicht op toekomstige cursussen

Module 1:
• Kort overzicht van stromingen en beoefening
• Aard van samsara: 18 elementen, 12 zintuiglijke bases, 5 skandha's
• Oorsprong van samsara: de 12 schakels van afhankelijk ontstaan
• Boeddhanatuur: fundament van bevrijding

Module 2: De paden voor het individu met een inferieur en gemiddeld bereik
• Het pad voor het individu met een inferieur bereik: zienswijze en beoefening
• Het pad voor het individu met een gemiddeld bereik (Shravakayana)
o Zienswijze
o Drie trainingen
o Vier edele waarheden

Module 3: Het pad voor het individu met een superieure bereik (Mahayana)
• Zienswijze
• Bodhicitta
• Beoefening van Bodhicitta
• Gedrag

Module 4: De ontwikkeling van het pad
• Tijdelijke resultaten
• Ultieme resultaten
    o Kaya’s
    o Kwaliteiten
    o Wijsheden
    o Activiteiten

Aanmelden voor deze bijeenkomst via Jitsi uiterlijk 2 dagen van tevoren via de onderstaande link:

 

Nadat je je hebt aangemeld ontvang je de link van Jitsi....

Vertaler: Chantal Thielen
Zaterdag 23 januari is een zeer speciale Guru Rinpoche-dag genaamd 'Chupen'. Voor deze gelegenheid beoefenen we samen het Tsog offergaven-ritueel voor Guru Rinpoche. Khenpo Tashi legt het ritueel uit genaamd 'De beoefening van de tiende dag" op basis van de tekst "Een boeket van Udumbarabloemen: een uitleg van de tiende dag". Deze tekst bevat verhalen uit het leven van Guru Rinpoche, een uitleg over het belang van de feestoffergaven van de tiende dag, een uitleg van de Tsog-beoefening en de verdiensten ervan.
Guru Rinpoche was de Indiase meester die een belangrijke rol speelde bij de verspreiding van het Boeddhisme in Tibet, voornamelijk omdat hij een grote kracht bezat waarmee hij alle hindernissen kon opheffen.

Tijdens de Tsog kunnen degenen die niet in het bezit zijn van de Tsog tekst van Guru Rinpoche of de initiatie van Guru Rinpoche niet hebben ontvangen, het gebed "Sampa Nyur Drupma" reciteren en zich concentreren op de kwaliteiten van Guru Rinpoche.
Download HIER het gebed "Sampa Nyur Drupma"

Rooster van het seminar: zaterdag / zondag 10.00 - 12.00 uur en 13.30 - 15.30 uur

Aanmelden voor deze bijeenkomst via Jitsi uiterlijk 2 dagen van tevoren via de onderstaande link:Nadat je je hebt aangemeld ontvang je de link van Jitsi....

Vertaler: Chantal Thielen.
Tara, de bevrijdster, is een zeer belangrijke vrouwelijke deity in Tibet. Haar aard is groot mededogen, dat onscheidbaar is van wijsheid en ze is altijd bereid om snel hindernissen, ziekten, moeilijkheden en lijden tot rust te brengen. Deze beoefeningen worden uitgevoerd voor universele vrede in het algemeen en voor het snelle oplossen van de huidige pandemie in het bijzonder.

Het Thangtong Gyalpo Gebed kan HIER worden gedownload

Aanmelden voor deze bijeenkomst via Jitsi uiterlijk 2 dagen van tevoren via de onderstaande link:


 
Nadat je je hebt aangemeld ontvang je de link van Jitsi....

Ritueel, geen vertaling
Meditatie op een nader te bepalen onderwerp.

Aanmelden voor deze bijeenkomst via Jitsi uiterlijk 2 dagen van tevoren via de onderstaande link:
Nadat je je hebt aangemeld ontvang je de link van Jitsi....

De meditatie wordt gegeven in het Nederlands.
Meditatie op een nader te bepalen onderwerp.

Aanmelden voor deze bijeenkomst via Jitsi uiterlijk 2 dagen van tevoren via de onderstaande link:Nadat je je hebt aangemeld ontvang je de link van Jitsi....

De meditatie wordt gegeven in het Nederlands
Tara is het symbool van verlichte activiteit en genezende energie die bevrijdt van angst en onwetendheid. Het Tara ritueel duurt een uur. Het is een mooie lofzang, waarbij 21 verzen (voor elke Tara één) eerst 2x, later 3x en nog later in de tekst 7x achter elkaar worden gezongen.

Aanmelden voor deze bijeenkomst via Jitsi uiterlijk 2 dagen van tevoren via de onderstaande link:


 
Nadat je je hebt aangemeld ontvang je de link van Jitsi....

De meditatie wordt gegeven in het Nederlands
Samenvatting van het januari programma 2021
Donderdag 7 januari 19.30 - 20.30. Meditatie via het Sakya centrum in Den Haag
Vrijdag 8 januari 19.15 - 20.45. Vajrayogini Tsog (Dakini dag) - Lama Gendun Gyatso
HIER
Zondag 10 januari 10.00 - 11.15. Meditatie via het Sakya centrum in Den Haag
Dinsdag 12 januari 19.15 - 21.00. Leringen over "de Juwelen Lamp", geschreven door Khunu rinpoche Tendzin Gyaltsen (1895 - 1977), met aansluitend een meditatie over bodhicitta - Khenpo Tashi Sangpo
Zaterdag 16 januari 10.00 - 11.30 / 14.00 - 15.30. Boeddhistische filosofie deel 1"Het opstelllen van een routekaart voor het pad":
Christian Bernert
Zaterdag en Zondag 23/24 januari. 10.00 - 12.00 uur en 13.30 - 15.30 uur "Een boeket van Udumbara bloemen: een uitleg van de tiende dag" -
Khenpo Tashi Sangpo
Zondag 24 januari. 7.00 - 8.00. Tara ritueel & Thangtong Gyalpo gebed - Khenpo Tashi Sangpo
Donderdag 28 januari. 19.30 - 20.30. Tara ritueel via het Sakya centrum in Den Haag
Aanmeldingsformulier
Aanmeldingsformulier
Aanmeldingsformulier
Aanmeldingsformulier
Aanmeldingsformulier
Aanmeldingsformulier
Aanmeldingsformulier
Aanmeldingsformulier