Het Tsog-ritueel is een snelle methode voor het verzamelen van verdienste en wijsheid door het brengen van offergaven aan speciale deities en wordt gezamenlijk uitgevoerd. Vajrayana beoefenaars voeren de Tsog offergave twee keer per maand uit, op de 10e en 25ste dag van de Tibetaanse maankalender. Het Vajrayogini Tsog offergaveritueel is vooral belangrijk in de Sakya-traditie.

Alleen toegankelijk voor diegenen die de initiatie van Vajrayogini van een gekwalificeerde Sakya meester hebben ontvangen.


Voor het ritueel wordt de Tsog tekst gebruikt die is opgesteld door Hare Eminentie Jetsin Kushok.
Als je de tekst niet hebt, beoefen dan je eigen sadhana.

Je kunt een exemplaar van deze Tsog-tekst (Tibetaans/Engels) ____ bestellen en ophalen in je centrum (€ 20).

Aanmelden voor deze bijeenkomst via Jitsi uiterlijk 1 dag van tevoren via de onderstaande link:


  
Nadat je je hebt aangemeld ontvang je de link van Jitsi....

Ritueel, geen vertaling.
Programma mei 2021 Sakya Thegchen Ling
Data:
April 10: Buddhist Philosophy, part 2 (session 1 & 2)
May 8: Buddhist Philosophy, part 2 (session 3 & 4)
June 5: Buddhist Philosophy, part 2 (session 5 & 6)

Omschrijving
In deze studiegroep bouwen we geleidelijk de kennis op die de stevige basis is voor de beoefening van het pad. Om te zien waar we zijn, om te weten waar we naartoe gaan en om te begrijpen hoe we daar kunnen komen, is het nuttig om de leer van de Boeddha systematisch te bestuderen. Deze gestructureerde benadering is de oorsprong van de Abhidharma-traditie. In deze cursus volgen we een beknopte maar begrijpelijke tekst van de meester Könchog Bang, waarin het hele proces in termen van fundament, pad en resultaat wordt samengevat.

Tekst
Khönchog Bang: Zonnestralen die de opsommingen, waarin het gewone voertuig wordt samengevat, verlichten

Methode
• 6 sessies van 1u30 = 18 delen van 30 min
• Powerpoint presentaties
• PDF-teksten
• Links naar video's en websites
• Quizzen
• Contemplatieve vragen
• Discussie forum?

Inhoud voor deze cursus (module 1):
 1. Inleiding - de tradities van het boeddhistisch gedachtegoed en beoefening
 2. Samsara: het fundament dat moet worden opgegeven
  1. De aard van samsara
  2. De achttien elementen
  3. De twaalf zintuiglijke bases
  4. De vijf skandha's
  5. De totstandkoming van samsara: de 12 schakels
3. Boeddhanatuur: het fundament dat niet mag worden opgegeven

SESSIE 1: Inleiding en de tradities van het boeddhistisch gedachtegoed en beoefening
Deel 1: Inleiding en overzicht
Deel 2: De tradities van het boeddhistisch gedachtegoed en beoefening
Deel 3: De tradities van het boeddhistisch gedachtegoed en beoefening

SESSIE 2: De aard van samsara - 18 elementen, 12 zintuiglijke bases, 5 skandha's
Deel 1: De achttien elementen, de twaalf zintuigelijke bases en de vijf skandha's
Deel 2: Five Skandha's – vorm
Deel 3: Five Skandha's – vorm

SESSIE 3: De aard van samsara - De vijf skandha's
Deel 1: Skandha’s - sensaties en waarnemingen
Deel 2: Skandha's - formaties die niet met de geest zijn geassocieerd
Deel 3: Skandha's - formaties die met de geest zijn geassocieerd

SESSIE 4: De aard van samsara - De vijf skandha's

Deel 1: Skandha's - formaties die met de geest zijn geassocieerd
Deel 2: Skandha's - formaties die met de geest zijn geassocieerd
Deel 3: Skandha's: bewustzijn


SESSIE 5: De aard van samsara - de totstandkoming van samsara: de 12 schakels
Deel 1: schakels 1 t/m 6
Deel 2: schakels 7 t/m 12
Deel 3: schakels in voorwaartse en omgekeerde volgorde

SESSIE 6: Boeddhanatuur
Deel 1: Inleiding: literatuur over de boeddhanatuur
Deel 2: Fundament, pad en resultaat: de fasen van de boeddhanatuur
Deel 3: Samenvatting en vooruitzicht op toekomstige cursussen

Module 1:
• Kort overzicht van stromingen en beoefening
• Aard van samsara: 18 elementen, 12 zintuiglijke bases, 5 skandha's
• Oorsprong van samsara: de 12 schakels van afhankelijk ontstaan
• Boeddhanatuur: fundament van bevrijding

Module 2: De paden voor het individu met een inferieur en gemiddeld bereik
• Het pad voor het individu met een inferieur bereik: zienswijze en beoefening
• Het pad voor het individu met een gemiddeld bereik (Shravakayana)
o Zienswijze
o Drie trainingen
o Vier edele waarheden

Module 3: Het pad voor het individu met een superieure bereik (Mahayana)
• Zienswijze
• Bodhicitta
• Beoefening van Bodhicitta
• Gedrag

Module 4: De ontwikkeling van het pad
• Tijdelijke resultaten
• Ultieme resultaten
    o Kaya’s
    o Kwaliteiten
    o Wijsheden
    o Activiteiten

Aanmelden voor deze bijeenkomst uiterlijk 2 dagen van tevoren via de onderstaande link:

 Vertaler: Chantal Thielen
Meditatie op een nader te bepalen onderwerp.

Aanmelden voor deze bijeenkomst via Jitsi uiterlijk 1 dag van tevoren via de onderstaande link:
Nadat je je hebt aangemeld ontvang je de link van Jitsi....

De meditatie wordt gegeven in het Nederlands.
30 mei 10.00 - 11.15. Meditatie via het Sakya centrum in Den Haag - Ben van Ham
6 mei 19.15 - 20.45. Vajrayogini Tsog - Khenpo Tashi Sangpo
HIER
8 mei 10.00 - 11.30 / 14.00 - 15.30. Boeddhistische filosofie module 2.1. Christian Bernert (VIA ZOOM)
Aanmeldingsformulier
Aanmeldingsformulier
Uit Shantideva's Bodhisattvacharyavatara: "Al het lijden in deze wereld komt voort uit de wens dat wij zelf gelukkig zijn. Al het geluk in deze wereld komt voort uit de wens dat anderen gelukkig zijn. Wat valt hier nog aan toe te voegen?
Zij die kinderlijk zijn werken voor hun eigen belang, de boeddha's werken voor het welzijn van anderen. Kijk naar het verschil tussen hen.

Ter nagedachtenis aan de gedenkdag van Zijne Heiligheid Jigdal Dagchen Rinpoche (1929 - 2016) - die op 29 april 2016 overleed en na een week in de staat Thukdam te zijn gebleven op 5 mei 2016 overging in Parinirvana - zullen we het gebed voor zijn spoedige terugkeer reciteren.

Aanmelden voor deze bijeenkomst via Jitsi uiterlijk 1 dag van tevoren via de onderstaande link:
De gebeden kunnen ____ worden gedownload.

Nadat je je hebt aangemeld ontvang je de link van Jitsi....

Vertaler: Daan Bakker.
4 mei 19.15 - 20.45. De Juwelen Lamp - Khenpo Tashi Sangpo
Aanmeldingsformulier
Tara, de bevrijdster, is een zeer belangrijke vrouwelijke deity in Tibet. Haar aard is groot mededogen, dat onscheidbaar is van wijsheid en ze is altijd bereid om snel hindernissen, ziekten, moeilijkheden en lijden tot rust te brengen. Deze beoefeningen worden uitgevoerd voor universele vrede in het algemeen en voor het snelle oplossen van de huidige pandemie in het bijzonder.

Het Thangtong Gyalpo Gebed kan ____ worden gedownload

Aanmelden voor deze bijeenkomst via Jitsi uiterlijk 1 dag van tevoren via de onderstaande link:


 
Nadat je je hebt aangemeld ontvang je de link van Jitsi....

Ritueel, geen vertaling
16 mei 7.00 - 8.00. Tara ritueel & Thangtong Gyalpo gebed - Khenpo Tashi Sangpo
Aanmeldingsformulier
Aanmeldingsformulier
Programma maart 2021
HIER
De acht Medicijnboeddha's ontwikkelden speciale geloftes en gebeden om te zich manifesteren en levende wezens speciaal in moeilijke en ontaarde tijden te helpen. Omdat er momenteel zoveel moeilijkheden, ziekten, conflicten en angsten in de hele wereld zijn, wordt gezegd dat de mantra's, gebeden en verzoeken aan de acht Medicijnboeddha's vandaag de dag krachtiger zijn dan ooit.

Aanmelden voor deze bijeenkomst via Jitsi uiterlijk 1 dag van tevoren via de onderstaande link:


 
Nadat je je hebt aangemeld ontvang je de link van Jitsi....

Ritueel, geen vertaling
20 mei 19.15 - 20.30. Medicijn Boeddha Puja - Khenpo Tashi Sangpo
Aanmeldingsformulier
 Stichting Sakya Thegchen Ling
Home
Boeddhisme
Sakya Thegchen Ling
Leraren
Activiteiten
Links
Agenda
ANBI
Boekenlijst
Jaarverslag
Adres en route
Schoolpagina
Sponsorprojecten
Foto's
AVG wetgeving
Ethische Gedragscode
Informatieve folder
Cursusaanbod
Bankgegevens
Interne vertrouwenspersoon
Dechen Mönlam is een belangrijk aspiratiegebed. Oorspronkelijk samengesteld door Karma Chakmé in Oost Tibet in de 17e eeuw, handelt dit gebed over wedergeboorte in het zuivere rijk van Sukhavati, waar Boeddha Amitabha verondersteld wordt te verblijven. Het behoort tot de categorie van gebeden die worden gereciteerd om wedergeboorte na te streven in Boeddha-rijken die worden beschouwd als bevorderlijk voor spirituele beoefening om verlichting te bereiken. Dechen Mönlam wordt voornamelijk gezongen tijdens Zuivere Land beoefeningen om wedergeboorte te verkrijgen in Sukhavati. Het is gebaseerd op de leringen van wedergeboorte in zuivere landen die in sommige Mahayana soetra's voorkomen. Het is dus een veel voorkomende praktijk in het Himalaya-boeddhisme en ook in het Chinese, Japanse en Koreaanse boeddhisme.

Tijd: vrijdag 20.30 - 22.00, zaterdag & zondag 10.00 - 12.00 & 14.00 - 16.00

De gebeden die tijdens dit weekend worden voorgedragen, kunnen ____ worden gedownload.

Aanmelden voor deze bijeenkomst via Jitsi uiterlijk 1 dag van tevoren via de onderstaande link:

 

Nadat je je hebt aangemeld ontvang je de link van Jitsi....

Vertaler: Chantal Thielen.
14, 15 en 16 mei Dechen Monlam Gebed, Deel 1 - Khenpo Tashi Sangpo
HIER
Aanmeldingsformulier
sakyanaupl2021eu04bback048003.gif
Data:
16 januari: Boeddhistische filosofie, deel 1 (sessie 1 & 2)
20 februari: Boeddhistische filosofie, deel 1 (sessie 3 & 4)
20 maart: Boeddhistische filosofie, deel 1 (sessie 5 en 6)

Omschrijving
In deze studiegroep bouwen we geleidelijk de kennis op die de stevige basis is voor de beoefening van het pad. Om te zien waar we zijn, om te weten waar we naartoe gaan en om te begrijpen hoe we daar kunnen komen, is het nuttig om de leer van de Boeddha systematisch te bestuderen. Deze gestructureerde benadering is de oorsprong van de Abhidharma-traditie. In deze cursus volgen we een beknopte maar begrijpelijke tekst van de meester Könchog Bang, waarin het hele proces in termen van fundament, pad en resultaat wordt samengevat.

Tekst
Khönchog Bang: Zonnestralen die de opsommingen, waarin het gewone voertuig wordt samengevat, verlichten

Methode
• 6 sessies van 1u30 = 18 delen van 30 min
• Powerpoint presentaties
• PDF-teksten
• Links naar video's en websites
• Quizzen
• Contemplatieve vragen
• Discussie forum?

Inhoud voor deze cursus (module 1):
 1. Inleiding - de tradities van het boeddhistisch gedachtegoed en beoefening
 2. Samsara: het fundament dat moet worden opgegeven
  1. De aard van samsara
  2. De achttien elementen
  3. De twaalf zintuiglijke bases
  4. De vijf skandha's
  5. De totstandkoming van samsara: de 12 schakels
 3. Boeddhanatuur: het fundament dat niet mag worden opgegeven

SESSIE 1: Inleiding en de tradities van het boeddhistisch gedachtegoed en beoefening
Deel 1: Inleiding en overzicht
Deel 2: De tradities van het boeddhistisch gedachtegoed en beoefening
Deel 3: De tradities van het boeddhistisch gedachtegoed en beoefening

SESSIE 2: De aard van samsara - 18 elementen, 12 zintuiglijke bases, 5 skandha's
Deel 1: De achttien elementen, de twaalf zintuigelijke bases en de vijf skandha's
Deel 2: Five Skandha's – vorm
Deel 3: Five Skandha's – vorm

SESSIE 3: De aard van samsara - De vijf skandha's
Deel 1: Skandha’s - sensaties en waarnemingen
Deel 2: Skandha's - formaties die niet met de geest zijn geassocieerd
Deel 3: Skandha's - formaties die met de geest zijn geassocieerd

SESSIE 4: De aard van samsara - De vijf skandha's

Deel 1: Skandha's - formaties die met de geest zijn geassocieerd
Deel 2: Skandha's - formaties die met de geest zijn geassocieerd
Deel 3: Skandha's: bewustzijn


SESSIE 5: De aard van samsara - de totstandkoming van samsara: de 12 schakels
Deel 1: schakels 1 t/m 6
Deel 2: schakels 7 t/m 12
Deel 3: schakels in voorwaartse en omgekeerde volgorde

SESSIE 6: Boeddhanatuur
Deel 1: Inleiding: literatuur over de boeddhanatuur
Deel 2: Fundament, pad en resultaat: de fasen van de boeddhanatuur
Deel 3: Samenvatting en vooruitzicht op toekomstige cursussen

Module 1:
• Kort overzicht van stromingen en beoefening
• Aard van samsara: 18 elementen, 12 zintuiglijke bases, 5 skandha's
• Oorsprong van samsara: de 12 schakels van afhankelijk ontstaan
• Boeddhanatuur: fundament van bevrijding

Module 2: De paden voor het individu met een inferieur en gemiddeld bereik
• Het pad voor het individu met een inferieur bereik: zienswijze en beoefening
• Het pad voor het individu met een gemiddeld bereik (Shravakayana)
o Zienswijze
o Drie trainingen
o Vier edele waarheden

Module 3: Het pad voor het individu met een superieure bereik (Mahayana)
• Zienswijze
• Bodhicitta
• Beoefening van Bodhicitta
• Gedrag

Module 4: De ontwikkeling van het pad
• Tijdelijke resultaten
• Ultieme resultaten
    o Kaya’s
    o Kwaliteiten
    o Wijsheden
    o Activiteiten

Aanmelden voor deze bijeenkomst via Jitsi uiterlijk 1 dag van tevoren via de onderstaande link:

Nadat je je hebt aangemeld ontvang je de link van Jitsi....
Vertaler: Chantal Thielen
22 mei 10.00 - 11.30 / 14.00 - 15.30. Boeddhistische filosofie module 2.1. Christian Bernert (VIA JITSI)
Aanmeldingsformulier
SAGA DAWA DÜCHEN is een van de vier grote boeddhistische feesten. We vieren de verlichting en Parinirvana van Boeddha Shakyamuni.
Bij zijn verlichting op vijfendertigjarige leeftijd in Bodhgaya verkondigde de Boeddha:
"Diepe vrede, natuurlijke eenvoud, ongecompliceerde helderheid, ik heb een nectar-achtige Dharma gevonden."
 
Toen Boeddha op sterven lag in een bosrand in Kushinagara, omringd door vijfhonderd van zijn discipelen, zei hij met zijn laatste adem tot hen:
"Het ligt in de aard van alle dingen die vorm aannemen om weer op te lossen. Streef met je hele wezen naar volmaaktheid."
 
Onze gebeden tijdens deze avond worden opgedragen aan de universele vrede.
 
We zullen ook de accumulaties van Loma Gyonma's mantra en het gebed van Thangtong Gyalpo opdragen. Je kunt je accumulaties ____ toevoegen.
 
Wie wil kan thuis de zeven offergaven, bloemen en vruchten voorbereiden en een boterlampje of kaars aansteken.
 
De gebeden die gereciteerd worden zijn opgenomen in het SAKYA MONLAM GEBEDBOEK, dat ____ kan worden gedownload.

Aanmelden voor deze bijeenkomst via Jitsi uiterlijk 1 dag van tevoren via de onderstaande link:


 
Nadat je je hebt aangemeld ontvang je de link van Jitsi....

Ritueel, geen vertaling
26 mei. 20.00 - 24.00. Saga Dawa Duchen - Diverse gebeden & 16 Arhat-Ritueel - Khenpo Tashi Sangpo
Aanmeldingsformulier
HIER
HIER
HIER