Het Tsog-ritueel is een snelle methode voor het verzamelen van verdienste en wijsheid door het brengen van offergaven aan speciale deities en wordt in een groep uitgevoerd. Vajrayana beoefenaars voeren de Tsog offergave twee keer per maand uit, op de 10e en 25ste dag van de Tibetaanse maankalender. Het Vajrayogini Tsog offergaveritueel is vooral belangrijk in de Sakya-traditie.

Alleen toegankelijk voor diegenen die de initiatie van Vajrayogini van een gekwalificeerde Sakya meester hebben ontvangen.

Voor het ritueel wordt de Tsog tekst gebruikt die is opgesteld door Hare Eminentie Jetsin Kushok.
Als je de tekst niet hebt, beoefen dan je eigen sadhana.

Je kunt een exemplaar van deze Tsog-tekst (Tibetaans/Engels) ____ bestellen en ophalen in je centrum (€ 20).

Aanmelden voor deze bijeenkomst via Jitsi uiterlijk 1 dag van tevoren via de onderstaande link:


  
Nadat je je hebt aangemeld ontvang je de link van Jitsi....

Ritueel, geen vertaling.
Programma juni 2021 Sakya Thegchen Ling
4 juni. 19.15 - 20.45. Vajrayogini Tsog (Dakini dag) - Khenpo Tashi Sangpo
HIER
15 juni. 19:15 - 21:00. Speciaal evenement: Devotioneel zingen -Christian Gilardi
Donderdag 22 april 19.30 - 20.45. Tara ritueel via het Sakya centrum in Den Haag
Programma juni 2021
Tara, de bevrijdster, is een zeer belangrijke vrouwelijke deity in Tibet. Haar aard is groot mededogen, dat onscheidbaar is van wijsheid en ze is altijd bereid om snel hindernissen, ziekten, moeilijkheden en lijden tot rust te brengen. Deze beoefeningen worden uitgevoerd voor universele vrede in het algemeen en voor het snelle oplossen van de huidige pandemie in het bijzonder.

Het Thangtong Gyalpo Gebed kan ____ worden gedownload

Aanmelden voor deze bijeenkomst via Jitsi uiterlijk 1 dag van tevoren via de onderstaande link:


 
Nadat je je hebt aangemeld ontvang je de link van Jitsi....

Ritueel, geen vertaling
20 juni. 7.00 - 8.00. Tara ritueel & Thangtong Gyalpo gebed - Khenpo Tashi Sangpo
HIER
. Datum: zaterdag – zondag 19 en 20 juni
. Tijd: zaterdag en zondag 10.00-12.00 en 13.30-15.30 uur
. Plaats: Thupten Changchup Ling, Arosio/CH en online
. Taal: Italiaans
 
Na de verspreiding van het boeddhisme in Tibet door Guru Rinpoche ontstonden er vier scholen: Nyingma, Sakya, Kagyü, Gelug. 
  
H. H. Gongma Trichen Rinpoche benadrukt graag dat de verschillende afstammingen van de vier scholen allemaal met elkaar verweven zijn. Elk onderricht dat we van onze Meester ontvangen draagt in zich de zegeningen van de heilige wezens van alle scholen. 
  
We zullen deze lijnen en enkele van hun grote beoefenaars kort bestuderen, zoals Machig Labdrön, bekend als de Dakini van de Chöd beoefening, die in Tibet leefde in de tweede helft van de 11e eeuw.
  
Dit onderricht is in het Italiaans. Als je vertaling naar het Nederlands nodig hebt, meld je dan voor 10 juni aan. Vertalingen zullen worden geregeld, als we een minimum aantal aanvragen per taal ontvangen voor 10 juni. Je ontvangt op 11 juni een e-mail met informatie over de beschikbare vertalingen.
 
Ven. Laura Coccitto
Ven. Laura Coccitto is geboren in Italië. Zij is gepensioneerd onderwijzeres in het basisonderwijs. Ze woonde in Afrika in 1992, 1994 en 1995, waar ze werkte aan verschillende humanitaire projecten op het gebied van gezondheidszorg (herstel van ondervoede kinderen) en onderwijs, evenals moeder- en kinderzorgprogramma's.
  
In 2001 werd zij tot priester gewijd.
  
In 2004 voltooide ze een 7-jarige opleiding boeddhistische filosofie aan het Istituto Tzong Khapa in Pomaia, Italië. Dit masterprogramma behandelt de vijf fundamentele boeddhistische verhandelingen en is vergelijkbaar met de studies die men kan volgen in Tibetaanse boeddhistische kloosters. Zij diende als studiebegeleider voor een masterprogramma tot 2010.
  
Zij ontmoette Zijne Heiligheid de 41e Sakya Trizin voor het eerst in 2003. In 2010 ontving ze de volledige Lam Dre cyclus van Zijne Heiligheid in Kuttolsheim, Frankrijk, waar ze ook Khenchen Sherab Gyaltsen Amipa voor de eerste keer ontmoette.
  
Ven. Laura leidt studiegroepen in verschillende boeddhistische centra.


Aanmelden voor deze bijeenkomst via Jitsi uiterlijk 1 dag van tevoren via de onderstaande link:

 

Nadat je je hebt aangemeld ontvang je de link van Jitsi....


Vertaler: Chantal Thielen.
19 en 20 juni. De vier scholen van het Tibetaans boeddhisme - Ani Laura Coccitto
Aanmeldingsformulier
Aanmeldingsformulier
Aanmeldingsformulier
 Stichting Sakya Thegchen Ling
Home
Boeddhisme
Sakya Thegchen Ling
Leraren
Activiteiten
Links
Agenda
ANBI
Boekenlijst
Jaarverslag
Adres en route
Schoolpagina
Sponsorprojecten
Foto's
AVG wetgeving
Ethische Gedragscode
Informatieve folder
Cursusaanbod
Bankgegevens
Interne vertrouwenspersoon
Uit Shantideva's Bodhisattvacharyavatara: "Al het lijden in deze wereld komt voort uit de wens dat wij zelf gelukkig zijn. Al het geluk in deze wereld komt voort uit de wens dat anderen gelukkig zijn. Wat valt hier nog aan toe te voegen?
Zij die kinderlijk zijn werken voor hun eigen belang, de boeddha's werken voor het welzijn van anderen. Kijk naar het verschil tussen hen.

Aanmelden voor deze bijeenkomst via Jitsi uiterlijk 1 dag van tevoren via de onderstaande link:
De gebeden kunnen ____ worden gedownload.

Nadat je je hebt aangemeld ontvang je de link van Jitsi....

Vertaler: Daan Bakker.
1 juni. 19.15 - 21.00. De Juwelen Lamp - Khenpo Tashi Sangpo
Aanmeldingsformulier
HIER
Data:
April 10: Buddhist Philosophy, part 2 (session 1 & 2)
May 8: Buddhist Philosophy, part 2 (session 3 & 4)
June 5: Buddhist Philosophy, part 2 (session 5 & 6)

Omschrijving
In deze studiegroep bouwen we geleidelijk de kennis op die de stevige basis is voor de beoefening van het pad. Om te zien waar we zijn, om te weten waar we naartoe gaan en om te begrijpen hoe we daar kunnen komen, is het nuttig om de leer van de Boeddha systematisch te bestuderen. Deze gestructureerde benadering is de oorsprong van de Abhidharma-traditie. In deze cursus volgen we een beknopte maar begrijpelijke tekst van de meester Könchog Bang, waarin het hele proces in termen van fundament, pad en resultaat wordt samengevat.

Tekst
Khönchog Bang: Zonnestralen die de opsommingen, waarin het gewone voertuig wordt samengevat, verlichten

Methode
• 6 sessies van 1u30 = 18 delen van 30 min
• Powerpoint presentaties
• PDF-teksten
• Links naar video's en websites
• Quizzen
• Contemplatieve vragen
• Discussie forum?

Inhoud voor deze cursus (module 1):
 1. Inleiding - de tradities van het boeddhistisch gedachtegoed en beoefening
 2. Samsara: het fundament dat moet worden opgegeven
  1. De aard van samsara
  2. De achttien elementen
  3. De twaalf zintuiglijke bases
  4. De vijf skandha's
  5. De totstandkoming van samsara: de 12 schakels
3. Boeddhanatuur: het fundament dat niet mag worden opgegeven

SESSIE 1: Inleiding en de tradities van het boeddhistisch gedachtegoed en beoefening
Deel 1: Inleiding en overzicht
Deel 2: De tradities van het boeddhistisch gedachtegoed en beoefening
Deel 3: De tradities van het boeddhistisch gedachtegoed en beoefening

SESSIE 2: De aard van samsara - 18 elementen, 12 zintuiglijke bases, 5 skandha's
Deel 1: De achttien elementen, de twaalf zintuigelijke bases en de vijf skandha's
Deel 2: Five Skandha's – vorm
Deel 3: Five Skandha's – vorm

SESSIE 3: De aard van samsara - De vijf skandha's
Deel 1: Skandha’s - sensaties en waarnemingen
Deel 2: Skandha's - formaties die niet met de geest zijn geassocieerd
Deel 3: Skandha's - formaties die met de geest zijn geassocieerd

SESSIE 4: De aard van samsara - De vijf skandha's

Deel 1: Skandha's - formaties die met de geest zijn geassocieerd
Deel 2: Skandha's - formaties die met de geest zijn geassocieerd
Deel 3: Skandha's: bewustzijn


SESSIE 5: De aard van samsara - de totstandkoming van samsara: de 12 schakels
Deel 1: schakels 1 t/m 6
Deel 2: schakels 7 t/m 12
Deel 3: schakels in voorwaartse en omgekeerde volgorde

SESSIE 6: Boeddhanatuur
Deel 1: Inleiding: literatuur over de boeddhanatuur
Deel 2: Fundament, pad en resultaat: de fasen van de boeddhanatuur
Deel 3: Samenvatting en vooruitzicht op toekomstige cursussen

Module 1:
• Kort overzicht van stromingen en beoefening
• Aard van samsara: 18 elementen, 12 zintuiglijke bases, 5 skandha's
• Oorsprong van samsara: de 12 schakels van afhankelijk ontstaan
• Boeddhanatuur: fundament van bevrijding

Module 2: De paden voor het individu met een inferieur en gemiddeld bereik
• Het pad voor het individu met een inferieur bereik: zienswijze en beoefening
• Het pad voor het individu met een gemiddeld bereik (Shravakayana)
o Zienswijze
o Drie trainingen
o Vier edele waarheden

Module 3: Het pad voor het individu met een superieure bereik (Mahayana)
• Zienswijze
• Bodhicitta
• Beoefening van Bodhicitta
• Gedrag

Module 4: De ontwikkeling van het pad
• Tijdelijke resultaten
• Ultieme resultaten
    o Kaya’s
    o Kwaliteiten
    o Wijsheden
    o Activiteiten

Aanmelden voor deze bijeenkomst uiterlijk 2 dagen van tevoren via de onderstaande link:

 Vertaler: Chantal Thielen
5 juni. 10.00 - 11.30 / 14.00 - 15.30. Boeddhistische filosofie module 2.1. Christian Bernert (VIA ZOOM)
Aanmeldingsformulier
Devotioneel zingen is een natuurlijke menselijke uitdrukking van liefde en vreugde die uit het hart komt. Het brengt gevoelens over door middel van geluidstrillingen. Hoewel het verschillende vormen aanneemt, is deze praktijk terug te vinden in alle religieuze tradities.
  
Deze avond kunnen we genieten van een reeks devotionele liederen. We maken een reis van de eerste christelijke gezangen tot Indiase bhajans, waarbij we ook en paar stops maken in de islamitische en joodse wereld. Deze muzikale reis zal gecombineerd worden met meditaties.
 
 
Christian Gilardi
Christian Gilardi (Lugano, 5 juni 1966) is fluitist, componist en producer. Hij is verantwoordelijk voor klassieke, jazz- en wereldmuziekprogramma's in het Italiaans op de Zwitserse nationale radio- en televisiezenders.
  
Hij studeerde dwarsfluit aan het Conservatorium van Milaan bij Marlena Kessick en voltooide later zijn studie in Parijs bij Benoit Fromanger. Hij heeft verschillende opnames gemaakt en soundtracks gecomponeerd voor films en documentaires.?
  
Zijn interesses brachten hem ertoe het boeddhisme en diens relatie met verschillende culturen te bestuderen en te beoefenen, vooral op het gebied van muziek.

Aanmelden voor deze bijeenkomst via Jitsi uiterlijk 1 dag van tevoren via de onderstaande link:


  
Nadat je je hebt aangemeld ontvang je de link van Jitsi....

Vertaler: Chantal Thielen
Aanmeldingsformulier
De acht Medicijnboeddha's ontwikkelden speciale geloftes en gebeden om te zich manifesteren en levende wezens speciaal in moeilijke en ontaarde tijden te helpen. Omdat er momenteel zoveel moeilijkheden, ziekten, conflicten en angsten in de hele wereld zijn, wordt gezegd dat de mantra's, gebeden en verzoeken aan de acht Medicijnboeddha's vandaag de dag krachtiger zijn dan ooit.

Aanmelden voor deze bijeenkomst via Jitsi uiterlijk 1 dag van tevoren via de onderstaande link:


 
Nadat je je hebt aangemeld ontvang je de link van Jitsi....

Ritueel, geen vertaling
18 juni. 19.15 - 20.30. Medicijn Boeddha Puja - Khenpo Tashi Sangpo
Aanmeldingsformulier
Donderdag 22 april 19.30 - 20.45. Tara ritueel via het Sakya centrum in Den Haag
Tara, de bevrijdster, is een zeer belangrijke vrouwelijke deity in Tibet. Haar aard is groot mededogen, dat onscheidbaar is van wijsheid en ze is altijd bereid om snel hindernissen, ziekten, moeilijkheden en lijden tot rust te brengen. Deze beoefeningen worden uitgevoerd voor universele vrede in het algemeen en voor het snelle oplossen van de huidige pandemie in het bijzonder.

Het Thangtong Gyalpo Gebed kan ____ worden gedownload

Aanmelden voor deze bijeenkomst via Jitsi uiterlijk 1 dag van tevoren via de onderstaande link:


 
Nadat je je hebt aangemeld ontvang je de link van Jitsi....

Ritueel, geen vertaling
24 juni. 19:30 - 20.45. Tara ritueel - Chantal Thielen
HIER
Aanmeldingsformulier
Programma maart 2021
sakyanaupl2021eu07n047001.gif
Data:
16 januari: Boeddhistische filosofie, deel 1 (sessie 1 & 2)
20 februari: Boeddhistische filosofie, deel 1 (sessie 3 & 4)
20 maart: Boeddhistische filosofie, deel 1 (sessie 5 en 6)

Omschrijving
In deze studiegroep bouwen we geleidelijk de kennis op die de stevige basis is voor de beoefening van het pad. Om te zien waar we zijn, om te weten waar we naartoe gaan en om te begrijpen hoe we daar kunnen komen, is het nuttig om de leer van de Boeddha systematisch te bestuderen. Deze gestructureerde benadering is de oorsprong van de Abhidharma-traditie. In deze cursus volgen we een beknopte maar begrijpelijke tekst van de meester Könchog Bang, waarin het hele proces in termen van fundament, pad en resultaat wordt samengevat.

Tekst
Khönchog Bang: Zonnestralen die de opsommingen, waarin het gewone voertuig wordt samengevat, verlichten

Methode
• 6 sessies van 1u30 = 18 delen van 30 min
• Powerpoint presentaties
• PDF-teksten
• Links naar video's en websites
• Quizzen
• Contemplatieve vragen
• Discussie forum?

Inhoud voor deze cursus (module 1):
 1. Inleiding - de tradities van het boeddhistisch gedachtegoed en beoefening
 2. Samsara: het fundament dat moet worden opgegeven
  1. De aard van samsara
  2. De achttien elementen
  3. De twaalf zintuiglijke bases
  4. De vijf skandha's
  5. De totstandkoming van samsara: de 12 schakels
 3. Boeddhanatuur: het fundament dat niet mag worden opgegeven

SESSIE 1: Inleiding en de tradities van het boeddhistisch gedachtegoed en beoefening
Deel 1: Inleiding en overzicht
Deel 2: De tradities van het boeddhistisch gedachtegoed en beoefening
Deel 3: De tradities van het boeddhistisch gedachtegoed en beoefening

SESSIE 2: De aard van samsara - 18 elementen, 12 zintuiglijke bases, 5 skandha's
Deel 1: De achttien elementen, de twaalf zintuigelijke bases en de vijf skandha's
Deel 2: Five Skandha's – vorm
Deel 3: Five Skandha's – vorm

SESSIE 3: De aard van samsara - De vijf skandha's
Deel 1: Skandha’s - sensaties en waarnemingen
Deel 2: Skandha's - formaties die niet met de geest zijn geassocieerd
Deel 3: Skandha's - formaties die met de geest zijn geassocieerd

SESSIE 4: De aard van samsara - De vijf skandha's

Deel 1: Skandha's - formaties die met de geest zijn geassocieerd
Deel 2: Skandha's - formaties die met de geest zijn geassocieerd
Deel 3: Skandha's: bewustzijn


SESSIE 5: De aard van samsara - de totstandkoming van samsara: de 12 schakels
Deel 1: schakels 1 t/m 6
Deel 2: schakels 7 t/m 12
Deel 3: schakels in voorwaartse en omgekeerde volgorde

SESSIE 6: Boeddhanatuur
Deel 1: Inleiding: literatuur over de boeddhanatuur
Deel 2: Fundament, pad en resultaat: de fasen van de boeddhanatuur
Deel 3: Samenvatting en vooruitzicht op toekomstige cursussen

Module 1:
• Kort overzicht van stromingen en beoefening
• Aard van samsara: 18 elementen, 12 zintuiglijke bases, 5 skandha's
• Oorsprong van samsara: de 12 schakels van afhankelijk ontstaan
• Boeddhanatuur: fundament van bevrijding

Module 2: De paden voor het individu met een inferieur en gemiddeld bereik
• Het pad voor het individu met een inferieur bereik: zienswijze en beoefening
• Het pad voor het individu met een gemiddeld bereik (Shravakayana)
o Zienswijze
o Drie trainingen
o Vier edele waarheden

Module 3: Het pad voor het individu met een superieure bereik (Mahayana)
• Zienswijze
• Bodhicitta
• Beoefening van Bodhicitta
• Gedrag

Module 4: De ontwikkeling van het pad
• Tijdelijke resultaten
• Ultieme resultaten
    o Kaya’s
    o Kwaliteiten
    o Wijsheden
    o Activiteiten

Aanmelden voor deze bijeenkomst via Jitsi uiterlijk 1 dag van tevoren via de onderstaande link:

Nadat je je hebt aangemeld ontvang je de link van Jitsi....
Vertaler: Chantal Thielen
26 juni 10.00 - 11.30 / 14.00 - 15.30. Boeddhistische filosofie module 2.1. Christian Bernert (VIA JITSI)
Aanmeldingsformulier