Programma januari 2022 Sakya Thegchen Ling
 Stichting Sakya Thegchen Ling
Home
Boeddhisme
Sakya Thegchen Ling
Leraren
Activiteiten
Links
Agenda
ANBI
Boekenlijst
Jaarverslag
Adres en route
Schoolpagina
Sponsorprojecten
Foto's
AVG wetgeving
Ethische Gedragscode
Informatieve folder
Cursusaanbod
Bankgegevens
Interne vertrouwenspersoon
9 januari 10.00 - 11.15. ZONDAGOCHTEND MEDITATIE bij Sakya Thegchen Ling te Den Haag - Ben van Ham (online)
Tijd: Zaterdag & Zondag 10.00 - 12.00 & 13.30 – 15.30

Dit seminar vindt plaats op de verjaardag van Sakya Pandita en omvat onderricht over "Het Magische Net van Aforismen", een gedicht, geschreven door Sakya Pandita, dat waardevolle adviezen bevat over hoe we de geest kunnen beheersen in het dagelijks leven en tijdens onze beoefening, vooral in de moeilijkste en meest ontaarde perioden.
 De beroemde lofzang op Sakya Pandita zal ook worden toegelicht:

  Ik buig mijn hoofd aan de voeten van de guru, de Heer Manjushri.
  U ziet alle verschijnselen met uw immense visie.
  Uit mededogen bewerkstelligt u het tijdelijke en uiteindelijke welzijn van alle wezens,
  en U heeft de kracht om onvoorstelbare daden te verrichten.


Tekst en gebeden kunnen ____ worden gedownload

Aanmelden voor deze bijeenkomst via Jitsi uiterlijk 3 dagen van tevoren via de onderstaande link:


  
Nadat je je hebt aangemeld ontvang je de link van Jitsi.

Vertaler: Chantal Thielen.
15 - 16 januari TER GELEGENHEID VAN DE VERJAARDAG VAN SAKYA PANDITA - KHENPO TASHI SANGPO (fysiek Arosio en online)
UITLEG VAN DE LOFPRIJZING AAN SAKYA PANDITA & ONDERRICHT OVER "HET MAGISCHE NET VAN AFORISMEN"
Donderdag 22 april 19.30 - 20.45. Tara ritueel via het Sakya centrum in Den Haag
sakyanaupl2021eu07nx3d3d3c9b048005.gif
Tara, de bevrijdster, is een zeer belangrijke vrouwelijke deity in Tibet. Haar aard is groot mededogen, dat onscheidbaar is van wijsheid en ze is altijd bereid om snel hindernissen, ziekten, moeilijkheden en lijden tot rust te brengen. Deze beoefeningen worden uitgevoerd voor universele vrede in het algemeen en voor het snelle oplossen van de huidige pandemie in het bijzonder.

Het Thangtong Gyalpo Gebed kan ____ worden gedownload

Aanmelden voor deze bijeenkomst via Jitsi uiterlijk 1 dag van tevoren via de onderstaande link:


 
Nadat je je hebt aangemeld ontvang je de link van Jitsi.

Ritueel, geen vertaling
30 januari 7.00 - 8.00. Tara ritueel & Thangtong Gyalpo gebed - Khenpo Tashi Sangpo (online)
HIER
Meditatie in het Nederlands op een nader te bepalen onderwerp.

Naast streaming via Jitsi willen we mensen ook de gelegenheid geven om in het centrum deze leringen te volgen. Wel is aanmelding vooraf vereist, zowel voor fysieke aanwezigheid in het centrum als voor Jitsi. Dit kan uiterlijk 3 dagen van tevoren via de onderstaande link (onder voorbehoud):Nadat je je hebt aangemeld ontvang je een bevestigingsmail of de link van Jitsi.
HIER
22 januari 10:00 - 11:30 en 14:00 - 15:30 - BOEDDHISTISCHE FILOSOFIE, module 2.2" CHRISTIAN BERNERT (VIA ZOOM)

Data:
Module 2.3 start op 19 maart.

Omschrijving
In deze studiegroep bouwen we geleidelijk de kennis op die de stevige basis is voor de beoefening van het pad. Om te zien waar we zijn, om te weten waar we naartoe gaan en om te begrijpen hoe we daar kunnen komen, is het nuttig om de leer van de Boeddha systematisch te bestuderen. Deze gestructureerde benadering is de oorsprong van de Abhidharma-traditie. In deze cursus volgen we een beknopte maar begrijpelijke tekst van de meester Könchog Bang, waarin het hele proces in termen van fundament, pad en resultaat wordt samengevat.

Tekst
Khönchog Bang: Zonnestralen die de opsommingen, waarin het gewone voertuig wordt samengevat, verlichten

Methode
• 6 sessies van 1u30 = 18 delen van 30 min
• Powerpoint presentaties
• PDF-teksten
• Links naar video's en websites
• Quizzen
• Contemplatieve vragen
• Discussie forum?

Module 2: De paden voor het individu met een inferieur en gemiddeld bereik
• Het pad voor het individu met een inferieur bereik: zienswijze en beoefening
• Het pad voor het individu met een gemiddeld bereik (Shravakayana)
. Zienswijze
. Drie trainingen

. Vier edele waarheden

Module 3: Het pad voor het individu met een superieure bereik (Mahayana)
• Zienswijze
• Bodhicitta
• Beoefening van Bodhicitta
• Gedrag

Module 4: De ontwikkeling van het pad
• Tijdelijke resultaten
• Ultieme resultaten
    o Kaya’s
    o Kwaliteiten
    o Wijsheden
    o Activiteiten

Aanmelden voor Zoom via de EU website via de onderstaande link:


 
Vertaler: Chantal Thielen
Link naar EU website
Aanmeldingsformulier
Aanmeldingsformulier
Aanmeldingsformulier
Programma januari 2022
Januari - BOEDDHISTISCHE FILOSOFIE, module 2.2" Christian Bernert (Nederlandse vertaling - Zelfstandig via YouTube)
Omschrijving
In deze studiegroep bouwen we geleidelijk de kennis op die de stevige basis is voor de beoefening van het pad. Om te zien waar we zijn, om te weten waar we naartoe gaan en om te begrijpen hoe we daar kunnen komen, is het nuttig om de leer van de Boeddha systematisch te bestuderen. Deze gestructureerde benadering is de oorsprong van de Abhidharma-traditie. In deze cursus volgen we een beknopte maar begrijpelijke tekst van de meester Könchog Bang, waarin het hele proces in termen van fundament, pad en resultaat wordt samengevat.

Tekst

Khönchog Bang: Zonnestralen die de opsommingen, waarin het gewone voertuig wordt samengevat, verlichten

Methode
• 6 sessies van 1u30 = 18 delen van 30 min
• Powerpoint presentaties
• PDF-teksten
• Links naar video's en websites
• Quizzen
• Contemplatieve vragen
• Discussie forum?

Module 2: De paden voor het individu met een inferieur en gemiddeld bereik
• Het pad voor het individu met een inferieur bereik: zienswijze en beoefening
• Het pad voor het individu met een gemiddeld bereik (Shravakayana)
. Zienswijze
. Drie trainingen

. Vier edele waarheden

Module 3: Het pad voor het individu met een superieure bereik (Mahayana)
• Zienswijze
• Bodhicitta
• Beoefening van Bodhicitta
• Gedrag

Module 4: De ontwikkeling van het pad
• Tijdelijke resultaten
• Ultieme resultaten
    o Kaya’s
    o Kwaliteiten
    o Wijsheden
    o Activiteiten

Aanmelden voor de cursus via de onderstaande link:De naar het Nederlands vertaalde cursus wordt voor de deelnemers geplaatst op YouTube.

 


Vertaler: Chantal Thielen
Aanmeldingsformulier
Voor deelnemers die een/maandbijdrage betalen zijn alle bijeenkomsten gratis. Andere deelnemers betalen voor een weekend online met Khenpo Tashi € 25,- (minima € 12,50); de andere bijeenkomsten zijn ook gratis.
Het Tsog-ritueel is een snelle methode voor het verzamelen van verdienste en wijsheid door het brengen van offergaven aan speciale deities en wordt in een groep uitgevoerd. Vajrayana beoefenaars voeren de Tsog offergave twee keer per maand uit, op de 10e en 25ste dag van de Tibetaanse maankalender. Het Vajrayogini Tsog offergaveritueel is vooral belangrijk in de Sakya-traditie.

Alleen toegankelijk voor diegenen die de initiatie van Vajrayogini van een gekwalificeerde Sakya meester hebben ontvangen.

Voor het ritueel wordt de Tsog tekst gebruikt die is opgesteld door Hare Eminentie Jetsin Kushok.
Als je de tekst niet hebt, beoefen dan je eigen sadhana.

Naast streaming via Jitsi willen we mensen ook de gelegenheid geven om in het centrum dit Tsog ritueel te beoefenen. Wel is aanmelding vooraf vereist, zowel voor fysieke aanwezigheid in het centrum als voor Jitsi. Dit kan uiterlijk 3 dagen van tevoren via de onderstaande link (onder voorbehoud):Nadat je je hebt aangemeld ontvang je een bevestigingsmail of de link van Jitsi.

Ritueel, geen vertaling.
27 januari 19.15 - 20.45. VAJRAYOGINI TSOG (Dakini dag) - Khenpo Tashi Sangpo (fysiek Den Haag en online - onder voorbehoud)
Aanmeldingsformulier
In verband met de coronacheck vragen wij je om een geldige QR code te tonen of een verklaring omtrent coronagegevens in te vullen.
Tara, de bevrijdster, is een zeer belangrijke vrouwelijke deity in Tibet. Haar aard is groot mededogen, dat onscheidbaar is van wijsheid en ze is altijd bereid om snel hindernissen, ziekten, moeilijkheden en lijden tot rust te brengen. Deze beoefeningen worden uitgevoerd voor universele vrede in het algemeen en voor het snelle oplossen van de huidige pandemie in het bijzonder.

Aanmelden voor deze bijeenkomst via Jitsi uiterlijk 1 dag van tevoren via de onderstaande link:


Nadat je je hebt aangemeld ontvang je de link van Jitsi.

Ritueel, Nederlandstalig
13 januari 19:30 - 20:45 Tara ritueel - Ben van Ham (online)
Aanmeldingsformulier
Tara, de bevrijdster, is een zeer belangrijke vrouwelijke deity in Tibet. Haar aard is groot mededogen, dat onscheidbaar is van wijsheid en ze is altijd bereid om snel hindernissen, ziekten, moeilijkheden en lijden tot rust te brengen. Deze beoefeningen worden uitgevoerd voor universele vrede in het algemeen en voor het snelle oplossen van de huidige pandemie in het bijzonder.

Het Thangtong Gyalpo Gebed kan ____ worden gedownload

Aanmelden voor deze bijeenkomst via Jitsi uiterlijk 1 dag van tevoren via de onderstaande link:


 
Nadat je je hebt aangemeld ontvang je de link van Jitsi.

Ritueel, geen vertaling
1 januari 10.00 - 11.00. Tara ritueel & Thangtong Gyalpo gebed - Khenpo Tashi Sangpo (online)
HIER
Aanmeldingsformulier