Data: woensdag 8, 15, 22, 29 september en 6 Oktober.
Tijd: van 19.30 tot 21.15 uur.
De cursus wordt gegeven in het Sakya centrum op de Laan van Meerdervoort te Den Haag mits de omstandigheden dit toelaten vanwege Covid.
Zo nodig kan de cursus ook online worden gegeven via het online platform _____ een eenvoudig toegankelijke en veilige digitale omgeving

Cursusleider: Chantal Thielen (zie de CV ____ )

Kosten: € 10,- per avond; 5 euro voor mensen met een minimum inkomen. Mocht dit nog te belastend zijn, dan kan hiervan in overleg worden afgeweken.
Voor deelnemers die een jaarbijdrage (in een keer of maandelijks) betalen is deze cursus gratis.

Elke sessie is opgebouwd uit:
. 60 minuten theorie
. 45 minuten meditatie
. training van de geest (concentratie en analytische meditatie)
. contemplatie over de bestudeerde onderwerpen

In het theoretische gedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:
1e avond:
. Introductie van het Boeddhisme en het leven van de Boeddha
. Karma en reïncarnatie omdat deze begrippen in het Boeddhisme belangrijk zijn en in onze Westerse samenleving niet zo vanzelfsprekend als in Azië.

2de avond:
. De vier edele waarheden. De eerste lering van de Boeddha: inzicht in het lijden, de altijd aanwezige eigenschap van ons leven: de oorzaak van het lijden en de manier waarop het lijden wordt opgeheven.
. Het achtvoudig pad (onderdeel van de vierde edele waarheid).
. Het kostbare menselijke leven

3de avond:
. De zes paramita’s: om het lijden op te heffen, zijn er naast het achtvoudig pad (2de avond) ook bv. de zes perfecties of paramita’s.
. Liefdevol mededogen en de verlichtingsgedachte

4de avond:
. Wijsheid: de filosofie van de Boeddha rust op twee pijlers: liefdevol mededogen en wijsheid.
. Onwetendheid: de verkeerde visie van het ego
. Tijdelijkheid en onderlinge afhankelijkheid
. Het toepassen van wijsheid in ons leven

5de avond
. De voorbereidende Boeddhistische beoefening
. Toevlucht nemen het kiezen voor bescherming
. Boeddha, dharma, sangha, de drie juwelen
. Het belang van een authentieke leraar

Deelname
U kunt zich opgeven voor de cursus via 06-12116704 of via onderstaande link:


BIOGRAFIE CHANTAL THIELEN
Chantal Thielen (1961) is Bachelor Sociaal Pedagogische hulpverlening. Sinds 2016 werkt zij bij De Haagse Hogeschool als management assistent. Haar uitgebreide CV is te vinden op Linked Inn.
 
Als meditatiebeoefenaar is Chantal sinds 1986 bij het Sakya Thegchen Ling betrokken. Sinds 1995 volgt zij met regelmaat de boeddhistische leringen in het centrum. Naast de reguliere activiteiten in het centrum in Den Haag, heeft zij zich verdiept in het boeddhisme via het volgen van de onderstaande activiteiten:
 
. vanaf 1995/Den Haag: de leringen en initiaties van Khenchen Sherab Gyaltsen Amipa Rinpoche en sinds zijn overlijden in 2014 van Khenpo Tashi Sangpo Amipa, die 2 of 3 keer per jaar gedurende een weekend worden gegeven.
 
. vanaf 1999/Kuttolsheim: zomer- en winterretraites van 7 dagen die jaarlijks in het Europees centrum* worden gegeven.
*) Met Europees centrum wordt het centrum Sakya Tsechen Ling in Kuttolsheim (Frankrijk/bij Strasbourg) bedoeld, één van de zeven centra die zijn opgericht door Khenchen Sherab Gyaltsen Amipa Rinpoche.
 
. in 2002/Kuttolsheim, 2007/Bournemouth, 2010/Kuttolsheim en 2016/Frankfurt am Main: de Lamdre, ontvangen van Zijne Heiligheid de 41ste Sakya Trizin en meerdere andere hogere initaties (Vajrayogini, Cakrasamvara). De Lamdre is het meditatiesysteem dat binnen de Sakya school als de hoogste lering wordt beschouwd.
 
Sinds 2006 vervult Chantal de functie van secretaris van het Sakya centrum in Den Haag. Sinds 2018 vervult zij de functie van secretaris van het Sakya centrum in Kuttolsheim.
 
Basiscursus Tibetaans boeddhisme
jitsi
link
Link naar het inschrijfformulier voor de cursus
 Stichting Sakya Thegchen Ling
Home
Boeddhisme
Sakya Thegchen Ling
Leraren
Activiteiten
Links
Agenda
ANBI
Boekenlijst
Jaarverslag
Adres en route
Schoolpagina
Sponsorprojecten
Foto's
AVG wetgeving
Ethische Gedragscode
Informatieve folder
Cursusaanbod
Bankgegevens
Interne vertrouwenspersoon