Programma februari 2023 Sakya Thegchen Ling
 Stichting Sakya Thegchen Ling
Home
Boeddhisme
Sakya Thegchen Ling
Leraren
Activiteiten
Links
Agenda
ANBI
Boekenlijst
Jaarverslag
Adres en route
Schoolpagina
Sponsorprojecten
Foto's
AVG wetgeving
Ethische Gedragscode
Informatieve folder
Cursusaanbod
Bankgegevens
Interne vertrouwenspersoon
Programma februari 2023
Voor deelnemers die een maandbijdrage betalen zijn alle bijeenkomsten gratis behalve het weekend met Khenpo Tashi in Den Haag. Andere deelnemers betalen voor een weekend online met Khenpo Tashi € 25,- (minima € 12,50); de andere bijeenkomsten zijn ook gratis.
Meditatie in het Nederlands op een nader te bepalen onderwerp.

De meditaties op donderdagavond vinden live in ons centrum plaats. Aanmelden is daarvoor niet noodzakelijk.

*) Deze meditaties worden online aangeboden aan diegenen die ver van het centrum wonen of vanwege een medische reden niet in staat zijn om het centrum te bezoeken. Hiervoor kun je je uiterlijk 1 dag van tevoren aanmelden via onderstaande link:
 


Nadat je je hebt aangemeld ontvang je de link voor Jitsi.
Aanmeldingsformulier online
2 februari 19:30 - 21:00. DONDERDAGAVOND MEDITATIE bij Sakya Thegchen Ling te Den Haag - door Chantal (fysiek in Den Haag en online Jitsi onder voorwaarde *)
Meditatie in het Nederlands op een nader te bepalen onderwerp.

De meditaties op donderdagavond vinden live in ons centrum plaats. Aanmelden daarvoor is niet noodzakelijk.

*) Deze meditaties worden online aangeboden aan diegenen die ver van het centrum wonen of vanwege een medische reden niet in staat zijn om het centrum te bezoeken. Hiervoor kun je je uiterlijk 1 dag van tevoren aanmelden via onderstaande link:
 


Nadat je je hebt aangemeld ontvang je de link voor Jitsi.
Aanmeldingsformulier online
16 februari 19:30 - 21:00. DONDERDAGAVOND MEDITATIE bij Sakya Thegchen Ling te Den Haag - door Chantal (fysiek in Den Haag en online Jitsi onder voorwaarde *)
Meditatie in het Nederlands op een nader te bepalen onderwerp.

De meditaties op donderdagavond vinden live in ons centrum plaats. Aanmelden daarvoor is niet noodzakelijk.

*) Deze meditaties worden online aangeboden aan diegenen die ver van het centrum wonen of vanwege een medische reden niet in staat zijn om het centrum te bezoeken. Hiervoor kun je je uiterlijk 1 dag van tevoren aanmelden via onderstaande link:
 


Nadat je je hebt aangemeld ontvang je de link voor Jitsi.
Aanmeldingsformulier online
12 februari 7:00 - 8:00. TARA RITUEEL en GEBED THANGTHONG GYALPO - door Khenpo Tashi (fysiek in Den Haag en online Zoom)
23 februari 19:30 - 21:00. DONDERDAGAVOND MEDITATIE bij Sakya Thegchen Ling te Den Haag - door Chantal (fysiek in Den Haag en online Jitsi onder voorwaarde *)
Hier is de link naar de evenementen door EU Sakya Dharma Family:
Link
Tijd: vrijdag 20.00 – 21.30, zaterdag & zondag 10.00 – 12.00 & 15.00-17.00
Plaats: Sakya Thegchen Ling, Den Haag, LVM 200
Taal: Engels
Beschikbare vertalingen: Nederlands
 
Van vrijdag 10 februari tot en met zondag 12 februari geeft Khenpo Tashi Sangpo leringen over Guru Rinpoche (Padmasambhava; letterlijk geboren uit de lotus). Zondagochtend geeft hij de initiatie hiervan. In de achtste eeuw bracht Padmasambhava het boeddhisme naar Tibet. Hij wordt gezien als de grondlegger van het tantrisch boeddhisme in Tibet. Binnen de Nyingma traditie wordt hij beschouwd als de tweede Boeddha. Op zaterdagmiddag en zondagmiddag volgt de uitleg van het gebed van Sampa Nyunrdrupma.

Op zaterdag 11 februari zal Khenpo Tashi in de ochtend op speciaal verzoek de Vajrasattva zegening geven voor diegenen die de Vajrasattva meditatie willen beoefenen als onderdeel van de Ngondro. Iedereen kan hier aan meedoen.

De leringen vinden plaats op vrijdagavond van 20.00-21.30 uur, op zaterdag en zondag van 10.00-12.00 uur en van 15.00-17.00 uur. Op zondag geeft Khenpo Tashi de initiatie (10.00-12.00 uur). Om de initiatie te kunnen ontvangen is het de bedoeling dat je alle leringen van dit weekend hebt gevolgd.

Wij vragen je om steeds een kwartier voor aanvang aanwezig te zijn. De leringen worden in het Engels gegeven en naar het Nederlands vertaald.

De bijdrage is € 15,- (per dagdeel) of € 75,- (per weekend), voor minima € 7,- (per dagdeel) of € 35,- (per weekend). Wanneer je meerdere dagdelen bijwoont, vragen wij je om het totale bedrag in een keer te voldoen. Graag betalen via pin in het centrum. Je kunt het bedrag ook vooraf overmaken op bankrekeningnummer NL83 TRIO 0197 7958 03 ten name van Sakya Thegchen Ling Den Haag onder vermelding van “weekend Khenpo Tashi”.

Zaterdag en zondag, tussen de middag ben je van harte welkom om de lunch in het centrum te gebruiken. Khenpo Tashi is bij de lunches aanwezig.

Je kunt je inschrijven via de onderstaande link:
10 - 12 Februari - Khenpo Tashi geeft de leringen en initiatie van Guru Rinpoche (fysiek in Den Haag - geen streaming)
Link naar inschrijfformulier

Vertaler: Chantal Thielen.
Tara, de bevrijdster, is een zeer belangrijke vrouwelijke deity in Tibet. Haar aard is groot mededogen, dat onscheidbaar is van wijsheid en ze is altijd bereid om snel hindernissen, ziekten, moeilijkheden en lijden tot rust te brengen. Deze beoefeningen worden uitgevoerd voor universele vrede in het algemeen en voor het snelle oplossen van de huidige pandemie in het bijzonder.

Het Thangtong Gyalpo Gebed kan ____ worden gedownload

Aanmelden voor Zoom via de EU website via de onderstaande link:


 
Ritueel, geen vertaling
Viering van het Tibetaans nieuwjaar (Water-Konijn jaar) .Op deze dag hangen wij nieuwe gebedsvlaggen op, offeren we licht en wierook en reciteren we gebeden. Na de meditaties in het centrum drinken wij koffie en thee met lets lekkers erbij en kijken gezamenlijk naar een film.

In Tibet werd Losar gedurende 15 dagen gevierd, met de belangrijkste vieringen op de eerste drie dagen. Losar wordt traditioneel voorafgegaan door de vijfdaagse beoefening van Vajrakilaya. Vóór de bezetting van Tibet begon Losar met een ochtendritueel in het Namgyal-klooster, geleid door de Dalai Lama en andere hooggeplaatste lama's, waaraan overheidsfunctionarissen deelnamen, ter ere van de Dharmapala (dharma-beschermer) Palden Lhamo.

*) Deze meditaties worden online aangeboden aan diegenen die ver van het centrum wonen of vanwege een medische reden niet in staat zijn om het centrum te bezoeken. Hiervoor kun je je uiterlijk 1 dag van tevoren aanmelden via onderstaande link:
 


Nadat je je hebt aangemeld ontvang je de link voor Jitsi.
Aanmeldingsformulier online
26 februari 10:00 - 12:00. Losar viering met meditatie en film bij Sakya Thegchen Ling te Den Haag - door Chantal (fysiek in Den Haag en online Jitsi onder voorwaarde *)
Link naar EU website
HIER