Activiteiten
LERINGEN KHENPO TASHI SANGPO AMIPA
Tweemaal per jaar bezoekt eerwaarde khenpo Tashi Sangpo Amipa zijn centrum Sakya Thegchen Ling in Den Haag. Tijdens zijn bezoek geeft hij gedurende het weekend leringen over de boeddhistische filosofie op het gebied van mahayana en mantrayana. Door middel van voorbeelden geeft hij ons inzicht hoe we deze filosofie kunnen benutten in ons dagelijks leven. Tevens is er gelegenheid om vragen te stellen.
Voor en na de leringen mediteren we gezamenlijk onder leiding van Khenpo Tashi.

Elke ochtend wordt tijdens de aanwezigheid van Khenpo Tashi in ons centrum om 07.00 uur het Tararitueel gereciteerd. Iedereen is van harte welkom om daaraan mee te doen.

De leringen worden gegeven op
. vrijdag van 20.00-21.30 uur
. zaterdag van 10.00-12.00 uur en van 15.00-17.00 uur
. zondag van 10.00-12.00 uur en van 15.00-17.00 uur
Wanneer Khenpo Tashi ook een initiatie geeft kun je deze alleen ontvangen als je alle leringen tijdens dit weekend volgt.

De leringen worden in het Engels gegeven en vertaald naar het Nederlands.

Zaterdag en zondag bieden wij de deelnemers een eenvoudige lunch aan.

De bijdrage is € 14,- (per dagdeel) of € 70,- (per weekend). Voor mensen met een minimum inkomen is de bijdrage € 10,- (per dagdeel) of € 50,- (per weekend). Mocht ook dit nog bezwarend zijn dan kan hiervan in overleg worden afgeweken. Wanneer je meerdere dagdelen bijwoont, vragen wij je om het totale bedrag in een keer te voldoen. Je kunt het bedrag ook vooraf overmaken op bankrekeningnummer "NL83 TRIO 0197 7958 03" ten name van Sakya Thegchen Ling Den Haag onder vermelding van “weekend Khenpo Tashi”.

Je wordt verzocht om 15 minuten voor aanvang aanwezig te zijn, opdat de leringen op tijd en ongestoord kunnen beginnen. Gelieve geen geurtjes, parfum of aftershave op te doen.

Uit respect voor de dharma (de leer) dien je gebedenboeken en meditatieteksten niet op de grond te leggen en er eveneens niet overheen te stappen. Uit respect voor de lama dien je de voetzolen niet naar de lama te richten. (zie Tibetaanse gewoontes)

STUDIEAVONDEN OP DONDERDAGAVOND
Elke donderdagavond komen we bijeen van 20.00 uur tot 22.00 uur.
We starten met gebeden en een geleide meditatie. Daarna bestuderen we de meest recente leringen van khenpo Tashi door deze opnieuw te beluisteren, met elkaar te bespreken en antwoorden te vinden op mogelijke vragen. Zo komen we tot een beter begrip van de leringen.
Ook bestuderen we regelmatig andere boeddhistische onderwerpen aan de hand van video’s en teksten.

Wil je een keer deelnemen aan zo’n donderdagavond dan ben je van harte welkom. Meld je wel van te voren aan en kom wat vroeger zodat we je een korte inleiding kunnen geven. Wil je voor jezelf uitvinden of deze vorm van boeddhisme bij je past dan kun je de eerste drie maanden meedraaien zonder verplichting tot een bijdrage.

Voor deelname aan deze wekelijkse bijeenkomsten op donderdagavond wordt een bijdrage van € 20,- per maand gevraagd. Voor mensen met een minimum inkomen is dit € 15,- per maand. Dit bedrag kan maandelijks, per kwartaal of in een keer betaald worden.

GROENE TARA
Iedere maand doen wij in ons centrum gezamenlijk het ritueel ter ere van Groene Tara. Dit vindt plaats op de donderdagavond bij of vlak voor volle maan. Voordat je hier volledig aan kunt deelnemen is het belangrijk dat je een mondelinge overdracht hebt ontvangen van een gekwalificeerde leraar. Heb je deze overdracht nog niet ontvangen dan mag je al wel een groot deel van de tekst met ons mee reciteren, zij het niet alles. Ben je niet eerder in ons centrum geweest en wil je deelnemen aan dit ritueel, meld je dan even van te voren aan. Kijk voor de juiste datums in onze agenda op deze website.

MAANDELIJKSE MEDITATIE OP ZONDAG
Iedere tweede zondag van de maand komen wij in ons centrum bijeen om gezamenlijk te mediteren. We beginnen om 10.00 uur met de meditatie en sluiten om 12.00 uur af na een gezellig kopje koffie / thee. We hebben een wisselend programma van gebeden en meditaties.
Heb je nog geen overdracht van een gekwalificeerde leraar gehad van de meditatie die we doen, dan mag je de tekst meelezen en de boeddha voor je visualiseren

TIBETAANS NIEUWJAAR
Ieder jaar vieren we in ons centrum Tibetaans nieuwjaar oftewel "Losar". De datum verschilt ieder jaar, maar valt meestal in februari. Op de zondag op of rond Losar komen we om 10.00 uur bijeen om gezamenlijk te mediteren. Vanaf 11.30 uur hebben we een gezellig samenzijn met thee, lekkernij en wellicht een mooie toepasselijke video.
Wil je hieraan deelnemen, dan verzoeken we je om je van te voren aan te melden.

Voor deelname aan de maandelijkse meditatiezondagen en het Tibetaans nieuwjaar wordt een bijdrage van € 5,- gevraagd indien je geen vaste deelnemer van Sakya Thegchen Ling bent. Klik voor de data op de link agenda.

CURSUS TIBETAANS BOEDDHISTISCHE MEDITATIE
Regelmatig geven wij een cursus van vijf avonden in ons Sakya centrum voor mensen die kennis willen maken met het boeddhisme of die hun kennis juist willen verdiepen.
De vier avonden zijn opgebouwd uit drie delen, namelijk

In het theoretische gedeelte behandelen we diverse boeddhistische begrippen en kunnen de deelnemers ook zelf onderwerpen aandragen waar zij meer van willen weten.
Bij de voorbereiding op de meditatie leggen we uit hoe een Tibetaans boeddhistische meditatie is opgebouwd en geven we aanwijzingen op welke wijze we het beste volgens onze traditie kunnen mediteren.
Daarna beoefenen we met elkaar een of meerdere vormen van meditatie.

Een belangrijke leidraad voor deze cursussen is het studieboek “Training van de geest in het Tibetaans boeddhisme" geschreven door Khenchen Sherab Gyaltsen Amipa Rinpoche, de oprichter van ons centrum.

Aansluitend aan de vierde avond is er een vijfde cursusavond, een schakelavond, waarin aan geïnteresseerden uitgelegd wordt hoe de wekelijkse donderdagavond bijeenkomsten ingevuld worden. Op deze wijze willen we nieuwe deelnemers op onze wekelijkse bijeenkomsten voorbereiden en de instap makkelijker maken. De bijdrage voor deze cursus is € 10,- per avond, voor mensen met een minimum inkomen € 5,- per avond.

VIERING VAN DE VIER BOEDDHISTISCHE FEESTDAGEN
Gedurende het jaar wordt er in het boeddhisme aandacht besteed aan de herdenking en viering van de vier grote gebeurtenissen uit het leven van Boeddha Sakyamuni, de zogenoemde "Düchens".
1. Chotrul Düchen herinnert aan de wonderen die Boeddha Sakyamuni verrichtte om het geloof van zijn volgelingen te versterken.
2. Chökhor Düchen herinnert aan de eerste draaiing van het wiel van de dharma.
3. Saga Dawa Düchen herinnert aan Boeddha’s verlichting en het binnengaan in het Paranirvana.
4. Lha Bab Düchen herinnert aan de afdaling van Boeddha naar het rijk der goden om zijn moeder leringen te geven, ten einde haar te bedanken voor haar vriendelijkheid en haar te bevrijden van samsara.

Er wordt gezegd dat zowel het positieve als het negatieve karma dat men op de Düchens verzamelt, tien miljoen keer wordt vermenigvuldigd. Een goede reden om je op deze dagen extra bewust te zijn van al je activiteiten van lichaam, spraak en geest.
Op de Düchens worden in ons centrum bijeenkomsten georganiseerd ten einde positieve verdiensten te verzamelen voor de deelnemers en voor ons centrum.

BIBLIOTHEEKAVOND
Iedere eerste maandagavond van de maand is de Dharma bibliotheek van Sakya Thegchen Ling geopend van 19.00 uur tot 21.00 uur. Via de bibliotheek is het mogelijk, Nederlandstalige, Engelse, Duitse en Franse boeddhistische boeken, CD's en DVD's te lenen. Daarnaast is het mogelijk om op deze avond nader kennis te maken met het centrum. Wij starten de avond met het gezamenlijk maaltijd van verse soep en brood.
 Stichting Sakya Thegchen Ling
Home
Boeddhisme
Sakya Thegchen Ling
Leraren
Activiteiten
Links
Agenda
ANBI
Boekenlijst
Jaarverslag
Adres en route
Schoolpagina
Sponsorprojecten
Foto's
AVG wetgeving
Ethische Gedragscode
Informatieve folder
Cursusaanbod
Bankgegevens
Interne vertrouwenspersoon