Cursus Tibetaans boeddhistsiche meditatie
MEER INFORMATIE
Cursus Ngondro
Cursus Shamatha
MEER INFORMATIE
MEER INFORMATIE
Traditioneel zijn de Ngöndro in het Tibetaans Boeddhisme de ‘voorbereidende beoefeningen’ die de weg openen naar hogere niveaus van ontwikkeling binnen het boeddhisme.
Shamatha meditatie vormt het fundament voor verschillende boeddhistische meditatievormen en methodes en leert hoe we onze voortdurend actieve geest tot rust kunnen brengen.
Deze cursus van vijf avonden met daarbij een schakelavond geeft via een inleiding, discussie en praktische meditatie een goed beeld van het boeddhisme met een focus op het Mahayana.
Cursuspagina Sakya Thegchen Ling
Op deze pagina is het cursusaanbod van Sakya Thegchen LIng weergegeven. De cursussen worden twee maal per jaar gegeven door ervaren cursusleiders en beslaan 5 avonden gedurende een periode van 5 weken. Het cursusaanbod richt zich op een geleidelijke introductie in het boeddhisme. En werkt gaandeweg toe naar de meer specialistische thema's gericht op het onderricht van de Boeddha en meditaties bezien vanuit de drie boeddhistische stromingen: Theravada, Mahayana en Vajrayana. Na afronding van de modulen is voor het betreffende onderdeel sprake van een gedegen algemene kennis van het onderwerp. Het cursusaanbod zal zich geleidelijk gaan ontwikkelen tot acht samenhangende modules die een leerperiode van 2 jaar omvat .
Cursusleider: Zoe Tait-Sargeant
Cursusleider: Chantal Thielen
Cursusleider: Daan Bakker
Bekijk het CV
Bekijk het CV
Bekijk het CV
 Stichting Sakya Thegchen Ling
Home
Boeddhisme
Sakya Thegchen Ling
Leraren
Activiteiten
Links
Agenda
ANBI
Boekenlijst
Jaarverslag
Adres en route
Schoolpagina
Sponsorprojecten
Foto's
AVG wetgeving
Ethische Gedragscode
Informatieve folder
Cursusaanbod
Bankgegevens
Interne vertrouwenspersoon
sakyanaupl2022eujulaugi2022001013.jpg