Inleiding:
Het Tibetaans boeddhistisch instituut Sakya Thegchen Ling is een stichting.
Het instituut is voor onbepaalde tijd opgericht door Khenchen Sherab Gyaltsen Amipa en gevestigd in Den Haag onder de naam Sakya Thegchen Ling.

Het beleidsplan van het Tibetaans boeddhistisch instituut Sakya Thegchen Ling is tot stand gekomen mede aan de hand van de statuten, die op 12 juli 1985 notarieel zijn vastgelegd.

Visie:
Sakya Thegchen Ling heeft als visie het verspreiden van het mahayana-boeddhisme op een correcte en zuivere wijze zonder politiek geŽngageerd te zijn en zonder winstbejag. Hierbij worden wij gesteund door onze oprichter en leraar Khenchen Sherab Gyaltsen Amipa.

Doel:
Sakya Thegchen Ling heeft tot doel:
. het bestuderen, beoefenen en uitdragen van het mahayana-boeddhisme
. het bevorderen van interesse in en studie van het mahayana-boeddhisme
. het bewaren en voortzetten van de Tibetaans religieuze cultuur

Doelgroep:
Sakya Thegchen Ling richt zich op diegenen, die op enigerlei wijze hun interesse en hun studie in het mahayana-boeddhisme willen verdiepen.

Organisatie:
Sakya Thegchen Ling wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit:
. een voorzitter, zelfstandig bevoegd
. een vicevoorzitter
. een penningmeester, zelfstandig bevoegd
. een secretaris
. twee algemeen bestuursleden

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd in een door het bestuur vastgesteld document, te weten het ďoverzicht taken en bevoegdheden bestuur Sakya Thegchen LingĒ.

Bestuursleden worden niet betaald voor werkzaamheden die voortvloeien uit hun functie.

FinanciŽn:
Het vermogen van Sakya Thegchen Ling wordt gevormd door:
. donaties
. bijdragen van deelnemers aan studie activiteiten
. al hetgeen het instituut verkrijgt door erfstelling, legaat, schenking of op enigerlei andere wijze
. inkomsten verkregen uit de verhuur van twee appartementen die aan de stichting toebehoren.

Werkwijze:
Sakya Thegchen Ling tracht haar doel te bereiken door:
. het gezamenlijk bestuderen van boeddhistische filosofieŽn
. het geven van lezingen en cursussen met betrekking tot het boeddhisme
. het vertalen van oorspronkelijke boeddhistische teksten naar het Nederlands
. het houden van gezamenlijke meditaties
. het behouden, doorgeven en verspreiden van de authentieke Tibetaans religieuze cultuur.
 
Activiteiten:
Sakya Thegchen Ling organiseert
. drie keer per jaar een studieweekend met leringen en initiatie door Khenpo Tashi Amipa Sangpo
. twee keer per jaar een cursus Tibetaans boeddhistische meditatie, bestaande uit 5 avonden
. wekelijks een bijeenkomst voor meditatie en het bestuderen van de leringen door Khenpo Tashi Amipa Sangpo
. maandelijks een gezamenlijke meditatie op zondagochtend met 4 keer per jaar een aansluitende meditatie middag
. cursussen gericht op meditatie.
. enkele keren per jaar een meditatieweekend
. maandelijks een bibliotheekavond
. viering van Tibetaans nieuwjaar en de vier belangrijkste boeddhistische feestdagen

Sociale media:
Sakya Thegchen Ling heeft
ē een eigen website: www.sakya.nl
ē een facebook-pagina: www.facebook.com/sakya.nl

Kwaliteit:
Sakya Thegchen Ling bewaakt voortdurend de correctheid van haar meditaties, cursussen en vertalingen van teksten door overleg met de spiritueel directeur en leraar Khenpo Tashi Amipa.
Beleidsplan Sakya Thegchen Ling
 Stichting Sakya Thegchen Ling
Home
Boeddhisme
Sakya Thegchen Ling
Leraren
Activiteiten
Links
Agenda
ANBI
Boekenlijst
Jaarverslag
Adres en route
Schoolpagina
Sponsorprojecten
Foto's
AVG wetgeving
Ethische Gedragscode
Informatieve folder
Cursusaanbod
Bankgegevens
Interne vertrouwenspersoon