Programma november 2022 Sakya Thegchen Ling
 Stichting Sakya Thegchen Ling
Home
Boeddhisme
Sakya Thegchen Ling
Leraren
Activiteiten
Links
Agenda
ANBI
Boekenlijst
Jaarverslag
Adres en route
Schoolpagina
Sponsorprojecten
Foto's
AVG wetgeving
Ethische Gedragscode
Informatieve folder
Cursusaanbod
Bankgegevens
Interne vertrouwenspersoon
Programma november - 2022
Lojong, of training van de geest, is een kernbeoefening in alle stromingen van de Tibetaanse traditie. Het kan misschien het beste worden omschreven als een methode om onze geest te transformeren door ons af te keren van egocentrisme en in plaats daarvan de mentale gewoonten te cultiveren die bodhicitta genereren, de ontwaakte geest die het welzijn van anderen boven alles stelt.
De beoefening van lojong wordt daarom voorgesteld als een methode om onze houding te verleggen van onze problemen, angsten, hoop en vrees naar een intens gevoel van vreugde en welzijn dat voortkomt uit de essentie van Mahayana-bodhichitta.

Op 19 november viert Zijne Heiligheid de 42e Sakya Trizin Ratna Vajra Rinpoche zijn verjaardag (volgens de westerse kalender). Bij deze gelegenheid reciteren wij zijn langleven gebed en sturen hem onze diepgevoelde en oprechte wensen.
 
Tijd
Op zaterdag 19 en zondag 20 november van 10:00 tot 12:00 uur en 's middags van 14:00 tot 16:00 uur.

De leringen worden in het Engels gegeven en naar het Nederlands vertaald.

Aanmelden voor deze bijeenkomst via zoom uiterlijk 1 dag van tevoren via de onderstaande link:
Vertaler: Chantal Thielen.
19 - 20 november - De essentie van de training van de geest: de lamp die het pad van bevrijding verduidelijkt" – Khenpo Tashi Sangpo (VIA ZOOM)
13 november 10.00 - 11.45. ZONDAGOCHTEND MEDITATIE bij Sakya Thegchen Ling te Den Haag - door Mieke (fysiek in Den Haag en online Jitsi onder voorwaarde * )
Meditatie in het Nederlands op een nader te bepalen onderwerp.

De meditaties op zondagochtend vinden live in ons centrum plaats. Aanmelden is daarvoor niet noodzakelijk.

*) Deze meditaties worden online aangeboden aan diegenen die ver van het centrum wonen of vanwege een medische reden niet in staat zijn om het centrum te bezoeken. Hiervoor kun je je uiterlijk 1 dag van tevoren aanmelden via onderstaande link:
 


Nadat je je hebt aangemeld ontvang je de link voor Jitsi.
Aanmeldingsformulier online
24 november 19:30 - 21:00. DONDERDAGAVOND MEDITATIE bij Sakya Thegchen Ling te Den Haag - door Mieke (fysiek in Den Haag en online Jitsi onder voorwaarde *)
Meditatie in het Nederlands op een nader te bepalen onderwerp.

De meditaties op donderdagavond vinden live in ons centrum plaats. Aanmelden is daarvoor niet noodzakelijk.

*) Deze meditaties worden online aangeboden aan diegenen die ver van het centrum wonen of vanwege een medische reden niet in staat zijn om het centrum te bezoeken. Hiervoor kun je je uiterlijk 1 dag van tevoren aanmelden via onderstaande link:
 


Nadat je je hebt aangemeld ontvang je de link voor Jitsi.
Aanmeldingsformulier online
10 november 19:30 - 21:00. DONDERDAGAVOND MEDITATIE bij Sakya Thegchen Ling te Den Haag - door Mieke (fysiek in Den Haag en online Jitsi onder voorwaarde *)
Meditatie in het Nederlands op een nader te bepalen onderwerp.

De meditaties op donderdagavond vinden live in ons centrum plaats. Aanmelden is daarvoor niet noodzakelijk.

*) Deze meditaties worden online aangeboden aan diegenen die ver van het centrum wonen of vanwege een medische reden niet in staat zijn om het centrum te bezoeken. Hiervoor kun je je uiterlijk 1 dag van tevoren aanmelden via onderstaande link:
 


Nadat je je hebt aangemeld ontvang je de link voor Jitsi.
Aanmeldingsformulier online
Vijf jaar geleden, op 29.11.2017, overleed onze dierbare Khenpo Dakpa Wöser, die 26 jaar lang inwonend lama was bij SAKYA TSECHEN LING.

Wij zullen ter nagedachtenis aan hem het Vajrayogini ritueel voor overledenen uitvoeren in ons centrum in Kuttolsheim. Het ritueel zal in het Tibetaans worden geleid door lama Sherab Sangpo, onze nieuwe inwonende monnik in Kuttolsheim. Khenpo Tashi Sangpo sluit online aan. Dit ritueel heeft de kracht om wezens, vooral de overledenen, ten goede te komen en gunstige omstandigheden te creëren. Daarom ben je welkom om de namen van je dierbare overledenen _____in te dienen - waarbij je ook specifieke toewijdingen kunt toevoegen in het google-formulier - en/of doe HIER, als je dat wilt, een donatie voor boterlampen of tsog offergaven.

let wel, er is geen tekst beschikbaar voor deze beoefening, dus je kunt meedoen en je eigen meditatie en beoefeningen doen, of gewoon aanwezig zijn bij de zegeningen van dit krachtige ritueel.

Voor de biografie van lama Sherab Sangpo zie de link:
 

Aanmelden voor deze bijeenkomst via zoom uiterlijk 1 dag van tevoren via de onderstaande link:


 
Ritueel, geen vertaling
29 november - 10.00 - 12.00. VAJRAYOGINI TSOG (Dakini dag) - door lama Sherab Sangpo (VIA ZOOM)
Aanmelden
Meditatie in het Nederlands op een nader te bepalen onderwerp.

De meditaties op donderdagavond vinden live in ons centrum plaats. Aanmelden is daarvoor niet noodzakelijk.

*) Deze meditaties worden online aangeboden aan diegenen die ver van het centrum wonen of vanwege een medische reden niet in staat zijn om het centrum te bezoeken. Hiervoor kun je je uiterlijk 1 dag van tevoren aanmelden via onderstaande link:
 


Nadat je je hebt aangemeld ontvang je de link voor Jitsi.
Aanmeldingsformulier online
17 november 19:30 - 21:00. DONDERDAGAVOND MEDITATIE bij Sakya Thegchen Ling te Den Haag - door Mieke (fysiek in Den Haag en online Jitsi onder voorwaarde *)
LHABAB DÜCHEN – viering van de afdaling van Boeddha uit de hemel - is een van de vier grote boeddhistische feestdagen.
Boeddha's moeder Mayadevi werd herboren in de hemel van Indra. Om haar vriendelijkheid terug te betalen en haar te bevrijden, als ook om de goden ten goede te komen, bracht Boeddha drie maanden door in het godenrijk met lesgeven. Hij daalde af naar de aarde in Sankisa, dat gelegen is in het huidige Uttar Pradesh, en dat gerekend wordt tot de acht heilige plaatsen.

Khenpo Tashi Sangpo zal een inleiding houden op deze speciale dag. Daarna reciteren we het 16 Arhat Ritueel.

We zullen ook bidden voor een lang leven van Hare Eminentie Jetsun Kushok, die haar verjaardag viert op 14 november (volgens de westerse kalender), en haar onze hartelijke wensen overbrengen.

De gebeden kunnen ____ worden gedownload.
 
Aanmelden voor deze bijeenkomst via zoom uiterlijk 1 dag van tevoren via de onderstaande link:


 

Vertaler: Chantal Thielen.
15 november 19.15 - 20.45. Viering Labab Duchen - Khenpo Tashi Sangpo (VIA ZOOM)
HIER
Aanmelden
Voor deelnemers die een maandbijdrage betalen zijn alle bijeenkomsten gratis behalve het weekend met Khenpo Tashi in Den Haag. Andere deelnemers betalen voor een weekend online met Khenpo Tashi € 25,- (minima € 12,50); de andere bijeenkomsten zijn ook gratis.
Uit Shantideva's Bodhisattvacharyavatara: "Al het lijden in deze wereld komt voort uit de wens dat wij zelf gelukkig zijn. Al het geluk in deze wereld komt voort uit de wens dat anderen gelukkig zijn. Wat valt hier nog aan toe te voegen?
Zij die kinderlijk zijn werken voor hun eigen belang, de boeddha's werken voor het welzijn van anderen. Kijk naar het verschil tussen hen.

De gebeden kunnen ____ worden gedownload.

Na de leringen zullen we samen het Samantabhadra- en Amitabha gebed reciteren ter nagedachtenis aan onze zeer gewaardeerde eerwaarde Khenpo Dakpa Wöser, inwonende monnik van SAKYA TSECHEN LING, Kuttolsheim/Frankrijk, die op 29.11.2017 is overleden.

Aanmelden voor deze bijeenkomst via zoom uiterlijk 1 dag van tevoren via de onderstaande link:


 

Vertaler: Chantal Thielen.
29 november 19.15 - 20.45. De Juwelen Lamp - Khenpo Tashi Sangpo (VIA ZOOM)
HIER
Aanmelden
Aanmelden
lama Sherab Sangpo
HIER
De acht Medicijnboeddha's ontwikkelden speciale geloftes en gebeden om te zich manifesteren en levende wezens speciaal in moeilijke en ontaarde tijden te helpen. Omdat er momenteel zoveel moeilijkheden, ziekten, conflicten en angsten in de hele wereld zijn, wordt gezegd dat de mantra's, gebeden en verzoeken aan de acht Medicijnboeddha's vandaag de dag krachtiger zijn dan ooit.

Aanmelden voor deze bijeenkomst via zoom uiterlijk 1 dag van tevoren via de onderstaande link:


 

Ritueel, geen vertaling
1 november - 19.15 - 21.00. Medicijn Boeddha Puja - lama Sherab Sangpo (VIA ZOOM)
Aanmelden
Het Tsog-ritueel is een snelle methode voor het verzamelen van verdienste en wijsheid door het brengen van offergaven aan speciale deities en wordt in een groep uitgevoerd. Vajrayana beoefenaars voeren de Tsog offergave twee keer per maand uit, op de 10e en 25ste dag van de Tibetaanse maankalender. Het Vajrayogini Tsog offergaveritueel is vooral belangrijk in de Sakya-traditie.

Alleen toegankelijk voor diegenen die de initiatie van Vajrayogini van een gekwalificeerde Sakya meester hebben ontvangen.

Voor het ritueel wordt de Tsog tekst gebruikt die is opgesteld door Hare Eminentie Jetsin Kushok.
Als je de tekst niet hebt, beoefen dan je eigen sadhana.

Zowel online in het centrum als online thuis via Zoom mogelijk.

Aanmelden voor deze bijeenkomst via zoom uiterlijk 1 dag van tevoren via de onderstaande link:Ritueel, geen vertaling
18 november - 19.15 - 20.45. VAJRAYOGINI TSOG (Dakini dag) - Khenpo Tashi Sangpo (VIA ZOOM)
Aanmelden
Tara, de bevrijdster, is een zeer belangrijke vrouwelijke deity in Tibet. Haar aard is groot mededogen, dat onscheidbaar is van wijsheid en ze is altijd bereid om snel hindernissen, ziekten, moeilijkheden en lijden tot rust te brengen. Deze beoefeningen worden uitgevoerd voor universele vrede in het algemeen en voor het snelle oplossen van de huidige pandemie in het bijzonder.

Het Thangtong Gyalpo Gebed kan ____ worden gedownload

Aanmelden voor deze bijeenkomst via zoom uiterlijk 1 dag van tevoren via de onderstaande link:


 
Ritueel, geen vertaling
20 november - 7.00 - 8.00. Tara ritueel & Thangtong Gyalpo gebed - Khenpo Tashi Sangpo (online via ZOOM)
HIER
Aanmelden