Zijne Heiligheid de 41e Sakya Trizin is de hoogste gezagsdrager van de Sakya school van het Tibetaans boeddhisme. Hij werd in 1945 in Tibet geboren en behoort tot de oude en gerenommeerde Khön familie. Hij wordt erkend als een manifestatie van boeddha Manjushri.

Zijne Heiligheid ontving zijn eerste grote initiatie in 1948 toen hij drie jaar oud was. De exoterische Lamdre lering ontving hij in 1950 van zijn wortelguru, de grote abt Vajradhara Ngawang Lodru Shenpen Nyingpo. In 1953 ging hij voor het eerst in retraite en gaf in dat zelfde jaar zijn eerste initiatie.

In 1955 reisde hij naar Lhasa om Zijne Heiligheid de Dalai Lama te ontmoeten en leringen van hem te ontvangen. Een jaar later maakte hij een pelgrimstocht naar India. De inwijdingsceremonie van Zijne Heiligheid vond plaats in 1959, het jaar dat hij met zijn gevolg Tibet verliet en naar India vluchtte. In 1964 werd de heroprichting van het Sakya klooster in Rajpur gevierd. Het Sakya College werd opgericht in 1972, gevolgd door andere kloosters en instituten. Zijne Heiligheid verliet in 1974 voor het eerst India om naar het buitenland te reizen.

Zijne Heiligheid heeft tal van kostbare en diepzinnige leringen, initiaties, zegeningen, mondelinge overdrachten en essentie-instructies ontvangen van vele grote guru’s, voor wie hij altijd grote dankbaarheid voelt.

Zijne Heiligheid is zelf een groot lama, een verheven gids en een bron van wijsheid en initiatie voor vele duizenden volgelingen. Zijn scholing is een rijke voorbereiding op zijn rol geweest, waardoor hij een superieur niveau van beoefening heeft bereikt. Hij bezit het vermogen de subtiele en diepgaande leringen met volmaakte vaardigheid uit te leggen in een taal die eenvoudig te begrijpen is door studenten van verschillende niveaus. Hij belichaamt de authentieke leer van de Boeddha en zijn lessen zijn als een baken, dat wezens uit de duisternis van samsara leidt.

Zijne Heiligheid heeft initiaties van de vier scholen van het Tibetaans boeddhisme ontvangen. Daardoor is hij gemachtigd initiaties in alle tradities te geven waarmee hij alle scholen verrijkt en een belangrijke plaats inneemt als een grote niet-sektarische lama. Zijne Heiligheid geeft deze leringen en initiaties door voor het welzijn van alle wezens. De drie belangrijkste reeksen van leringen die door Zijne Heiligheid worden gegeven zijn de kostbare Lamdre, de tantra’s en de sadhana’s. De kostbare Lamdre is de meest heilige lering van de Sakya traditie. Deze is bijzonder omdat ze kerninstructies geeft over het volledige pad van het begin tot aan de staat van boeddhaschap.
Biografie Zijne Heilgheid de 41e Sakya Trizin
Zijne Heilgheid de
41e Sakya Trizin
 Stichting Sakya Thegchen Ling
Home
Boeddhisme
Sakya Thegchen Ling
Leraren
Activiteiten
Links
Agenda
ANBI
Boekenlijst
Jaarverslag
Adres en route
Schoolpagina
Sponsorprojecten
Foto's
AVG wetgeving
Ethische Gedragscode
Informatieve folder
Cursusaanbod
Bankgegevens
Interne vertrouwenspersoon
Bijdrage bezoekers