LERINGEN KHENPO TASHI SANGPO AMIPA
Tweemaal per jaar bezoekt eerwaarde khenpo Tashi Sangpo Amipa zijn centrum Sakya Thegchen Ling in Den Haag. Tijdens zijn bezoek geeft hij gedurende het weekend leringen over de boeddhistische filosofie op het gebied van mahayana en mantrayana. Door middel van voorbeelden geeft hij ons inzicht hoe we deze filosofie kunnen benutten in ons dagelijks leven. Tevens is er gelegenheid om vragen te stellen.
Voor en na de leringen mediteren we gezamenlijk onder leiding van Khenpo Tashi.

Elke ochtend wordt tijdens de aanwezigheid van Khenpo Tashi in ons centrum om 07.00 uur het Tararitueel gereciteerd. Iedereen is van harte welkom om daaraan mee te doen.

De leringen worden gegeven op vrijdag t/m zondag. Wanneer Khenpo Tashi ook een initiatie geeft kun je deze alleen ontvangen als je alle leringen tijdens dit weekend volgt.

De leringen worden in het Engels gegeven en vertaald naar het Nederlands.

Zaterdag en zondag bieden wij de deelnemers een eenvoudige lunch aan.

MEDITATIE OP DONDERDAGAVOND
De wekelijkse bijeenkomsten op donderdag in het Sakya centrum hebben als doel met elkaar te mediteren en dieper in te gaan op boeddhistische thema’s. Door gezamenlijk te mediteren en te discussiëren over de leringen en vragen te stellen neemt het begrip van de dharma toe. Deelname aan de studieavonden op donderdag is voor iedereen mogelijk.

Wil je een keer deelnemen aan zo’n donderdagavond dan ben je van harte welkom. Meld je wel van te voren aan en kom wat vroeger zodat we je een korte inleiding kunnen geven. Wil je voor jezelf uitvinden of deze vorm van boeddhisme bij je past dan kun je de eerste drie maanden meedraaien zonder verplichting tot een bijdrage.

MEDITATIE OP ZONDAGOCHTEND
De maandelijkse meditatie op zondagochtend geeft de vaste bezoekers van het Sakya centrum en geïnteresseerden de gelegenheid deel te nemen aan een intensieve meditatie van ruim een uur. De meditaties zijn wisselend van karakter en geven daarmee een beeld van de verschillende vormen van meditatie die binnen het Sakya instituut worden gebezigd. Deelname aan de zondag meditaties is voor iedereen mogelijk en vormt een goede gelegenheid om de eigen vaardigheden te verbeteren en de bezoekers beter te leren kennen.

Wil je een keer deelnemen aan zo’n donderdagavond dan ben je van harte welkom. Meld je wel van te voren aan en kom wat vroeger zodat we je een korte inleiding kunnen geven. Wil je voor jezelf uitvinden of deze vorm van boeddhisme bij je past dan kun je de eerste drie maanden meedraaien zonder verplichting tot een bijdrage.

INTRODUCTIECURSUS TIBETAANS BOEDDHISTISCHE MEDITATIE
Regelmatig geven wij een cursus van vijf avonden in ons Sakya centrum voor mensen die kennis willen maken met het boeddhisme of die hun kennis juist willen verdiepen.
De vier avonden zijn opgebouwd uit drie delen, namelijk

In het theoretische gedeelte behandelen we diverse boeddhistische begrippen en kunnen de deelnemers ook zelf onderwerpen aandragen waar zij meer van willen weten.
Bij de voorbereiding op de meditatie leggen we uit hoe een Tibetaans boeddhistische meditatie is opgebouwd en geven we aanwijzingen op welke wijze we het beste volgens onze traditie kunnen mediteren.
Daarna beoefenen we met elkaar een of meerdere vormen van meditatie.

Een belangrijke leidraad voor deze cursussen is het studieboek “Training van de geest in het Tibetaans boeddhisme" geschreven door Khenchen Sherab Gyaltsen Amipa Rinpoche, de oprichter van ons centrum.

Aansluitend aan de vierde avond is er een vijfde cursusavond, een schakelavond, waarin aan geïnteresseerden uitgelegd wordt hoe de wekelijkse donderdagavond bijeenkomsten ingevuld worden. Op deze wijze willen we nieuwe deelnemers op onze wekelijkse bijeenkomsten voorbereiden en de instap makkelijker maken. De bijdrage voor deze cursus is € 10,- per avond, voor mensen met een minimum inkomen € 5,- per avond.

CURSUS SHAMATHA
Regelmatig geven wij een cursus Shamatha van vijf avonden in het Sakya centrum voor mensen die kennis willen maken met deze vorm van meditatie.
   
Shamatha meditatie vormt het fundament voor verschillende boeddhistische meditatievormen en methodes. Shamatha leert ons hoe we onze voortdurend actieve geest tot rust kunnen brengen en hoe we hierdoor kalmte, helderheid en concentratie kunnen ontwikkelen. We maken in deze cursus gebruik van onze adem als anker om onze geest te stabiliseren op weg naar concentratie.

Ook is er ruime aandacht voor de theoretische achtergrond van de Shamatha meditatie en wordt vooruitgekeken naar de principes van Vipassana.
 
De praktische samenstelling en opbouwende structuur zorgt ervoor dat je na de cursus met behulp van de hand-outs de begeleide meditaties thuis verder zelfstandig kunt beoefenen.

ENGLISH BEGINNER COURSE: SHAMATHA AND COMPASSION
On a regular basis we offer a Shamatha and compassion course of five evenings at the Sakya center for people who want to get acquainted with this form of meditation.

Shamatha meditation is the foundation for various Buddhist meditation forms and methods. Shamatha teaches us how to calm our constantly active mind and how to develop calmness, clarity and concentration. Compassion is one of the four immeasurables. It is defined as the wish that others might be free from suffering and its causes. Our innate capacity for empathy is the source of that most precious of all human qualities. In this beginners course we will use the meditation on Avalokiteshvara to develop compassion.

For Anyone who wants to become acquainted with meditating within a Buddhist context and wants to develop a solid foundation around shamatha and compassion. The course is suitable for beginners and advanced students.

You can join this course at any time. We regularly repeat the previously discussed themes. Cycle of 9 Sunday mornings.

GROENE TARA
Regelmatig doen wij in ons centrum gezamenlijk het ritueel ter ere van Groene Tara. Dit vindt plaats op de donderdagavond bij of vlak voor volle maan. Voordat je hier volledig aan kunt deelnemen is het belangrijk dat je een mondelinge overdracht hebt ontvangen van een gekwalificeerde leraar. Heb je deze overdracht nog niet ontvangen dan mag je al wel een groot deel van de tekst met ons mee reciteren, zij het niet alles. Ben je niet eerder in ons centrum geweest en wil je deelnemen aan dit ritueel, meld je dan even van te voren aan. Kijk voor de juiste datums in onze agenda op deze website.

TIBETAANS NIEUWJAAR
Ieder jaar vieren we in ons centrum Tibetaans nieuwjaar oftewel "Losar". De datum verschilt ieder jaar, maar valt meestal in februari. Op de zondag op of rond Losar komen we om 10.00 uur bijeen om gezamenlijk te mediteren. Vanaf 11.30 uur hebben we een gezellig samenzijn met thee, lekkernij en wellicht een mooie toepasselijke video.
Wil je hieraan deelnemen, dan verzoeken we je om je van te voren aan te melden.

Voor deelname aan de maandelijkse meditatiezondagen en het Tibetaans nieuwjaar wordt een bijdrage van € 5,- gevraagd indien je geen vaste deelnemer van Sakya Thegchen Ling bent. Klik voor de data op de link agenda.

VIERING VAN DE VIER BOEDDHISTISCHE FEESTDAGEN
Gedurende het jaar wordt er in het boeddhisme aandacht besteed aan de herdenking en viering van de vier grote gebeurtenissen uit het leven van Boeddha Sakyamuni, de zogenoemde "Düchens".
1. Chotrul Düchen herinnert aan de wonderen die Boeddha Sakyamuni verrichtte om het geloof van zijn volgelingen te versterken.
2. Chökhor Düchen herinnert aan de eerste draaiing van het wiel van de dharma.
3. Saga Dawa Düchen herinnert aan Boeddha’s verlichting en het binnengaan in het Paranirvana.
4. Lha Bab Düchen herinnert aan de afdaling van Boeddha naar het rijk der goden om zijn moeder leringen te geven, ten einde haar te bedanken voor haar vriendelijkheid en haar te bevrijden van samsara.

Er wordt gezegd dat zowel het positieve als het negatieve karma dat men op de Düchens verzamelt, tien miljoen keer wordt vermenigvuldigd. Een goede reden om je op deze dagen extra bewust te zijn van al je activiteiten van lichaam, spraak en geest.
Op de Düchens worden in ons centrum bijeenkomsten georganiseerd ten einde positieve verdiensten te verzamelen voor de deelnemers en voor ons centrum.

BIBLIOTHEEKAVOND
Iedere eerste maandagavond van de maand is de Dharma bibliotheek van Sakya Thegchen Ling geopend van 19.00 uur tot 21.00 uur. Via de bibliotheek is het mogelijk, Nederlandstalige, Engelse, Duitse en Franse boeddhistische boeken, CD's en DVD's te lenen. Daarnaast is het mogelijk om op deze avond nader kennis te maken met het centrum.
 Stichting Sakya Thegchen Ling
Home
Boeddhisme
Sakya Thegchen Ling
Leraren
Activiteiten
Links
Agenda
ANBI
Boekenlijst
Jaarverslag
Adres en route
Schoolpagina
Sponsorprojecten
Foto's
AVG wetgeving
Ethische Gedragscode
Informatieve folder
Cursusaanbod
Bankgegevens
Interne vertrouwenspersoon
Bijdrage bezoekers
Programma aanbod Sakya Thegchen Ling