Op deze pagina treft u de informatie aan die voortkomt uit de wetseisen rond ANBI.
Deze informatie is nodig daar de Staatssecretaris van Financiën alle ANBI's verplicht vanaf 1 januari 2014 tot meer transparantie en verantwoording.
Donateurs, begunstigers én begunstigden moeten meer inzicht krijgen in het functioneren van filantropische instellingen. De ANBI’s moeten de in de wet genoemde informatie op toegankelijke wijze aan het publiek op het internet (eigen of branche-site) presenteren.

ALGEMEEN
Naam: Sakya Thegchen Ling
Fiscaal nummer: 8161.72.274
Post- en bezoekadres: Laan van Meerdervoort 200 A, 2517 BJ Den Haag
Telefoonnummer: 06-12116704
E-mail: sakya.denhaag@hotmail.com

DOELSTELLING
Sakya Thegchen Ling heeft tot doel:
. het bestuderen, beoefenen en uitdragen van het mahayana-boeddhisme
. het bevorderen van interesse in en studie van het mahayana-boeddhisme
. het bewaren en voortzetten van de Tibetaans religieuze cultuur

BELEIDSPLAN
Het beleidsplan is te vinden via de onderstaande link


SAMENSTELLING BESTUUR
Het bestuur van Sakya Thegchen Ling is als volgt opgebouwd:
. een voorzitter, zelfstandig bevoegd
. een vicevoorzitter
. een penningmeester, zelfstandig bevoegd
. een secretaris
. twee algemeen bestuursleden

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd in een door het bestuur vastgesteld document, te weten het “overzicht taken en bevoegdheden bestuur Sakya Thegchen Ling”.

Voorzitter : Ben van Ham
Penningmeester : Jeroen van der Meer
Secretaris : Chantal Thielen
Algemeen bestuurslid : Zoe Tait Sargent
Algemeen bestuurslid : Danielle Beulink

Bestuursleden worden niet betaald voor werkzaamheden die voortvloeien uit hun functie.

FINANCIEEL JAARVERSLAG
Het meest actuele financieel verslag van Sakya Thegchen Ling is te vinden via de onderstaande link.ACTIVITEITEN
Het activiteitenoverzicht van Sakya Thegchen Ling is te vinden via de onderstaande linkJAARVERSLAG
Het meest actuele jaarverslag van Sakya Thegchen Ling is te vinden via de onderstaande linkHUISHOUDELIJK REGLEMENT
Het huishoudelijk reglement van Sakya Thegchen Ling is te vinden via de onderstaande link
Link naar beleidsplan
Link naar het financieel jaarverslag
Link naar Activiteiten
Link naar jaarverslag
Link naar het huishoudelijk reglement
ANBI informatie Sakya Thegchen Ling
 Stichting Sakya Thegchen Ling
Home
Boeddhisme
Sakya Thegchen Ling
Leraren
Activiteiten
Links
Agenda
ANBI
Boekenlijst
Jaarverslag
Adres en route
Schoolpagina
Sponsorprojecten
Foto's
AVG wetgeving
Ethische Gedragscode
Informatieve folder
Cursusaanbod
Bankgegevens
Interne vertrouwenspersoon
Bijdrage bezoekers