Per 25 mei 2018 ging de Algemene Verordening (AVG) Gegevensbescherming van kracht. Deze Europese wet vervangt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De AVG legt meer verantwoordelijkheid bij een organisatie om aan te tonen dat zij aan de geldende privacyregels voldoet.

De identiteit en de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke
Stichting Sakya Thegchen Ling
Laan van Meerdervoort 200A
2517 BJ Den Haag
Telefoonnummer: 06-12116704

Gegevens
De stichting Sakya Thegchen Ling verwerkt een beperkt aantal persoonsgegevens van donateurs, bezoekers en vrijwilligers. Betrokkenen zijn niet verplicht gegevens te verstrekken.

De stichting beperkt het gebruik van de gegevens tot het doel waarvoor deze zijn verstrekt: het verzenden van e-mail, waaronder een jaarlijkse digitale nieuwsbrief, postverzending en de registratie van deelnemers aan boeddhistische congressen, cursussen en workshops, en vanaf 25 mei 2018 ook de reden van herkomst. Dit op basis van de AVG. Van vrijwilligers wordt ook het telefoonnummer geregistreerd voor het maken van afspraken. De stichting verzamelt niet meer gegevens dan voor deze doelen noodzakelijk is.

De stichting Sakya Thegchen Ling stelt geen gegevens beschikbaar aan derden. De stichting maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Inzagerecht, wijzigen, corrigeren en verwijderen

Afmelden
Donateurs, bezoekers en vrijwilligers van het centrum kunnen zich voor de mailing afmelden via een e-mail aan de stichting Sakya Thegchen Ling: sakya.denhaag@hotmail.com. De gegevens worden dan binnen een maand verwijderd. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Verantwoordelijkheid
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens.
Een eventueel datalek *) wordt direct gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Data-opslag
De gegevens worden lokaal en in de cloud bewaard op twee beveiligde computers. De volgende gegevens worden vastgelegd:
Naam, Adres, Woonplaats, Postcode, E-mail, reden van herkomst (op grond van de AVG) en in sommige gevallen: telefoonnummer.

Website/social media

Plaatsen van foto’s
De stichting vraagt altijd toestemming aan betrokkenen om personen te mogen fotograferen en de foto’s te gebruiken voor communicatiedoeleinden (zoals publicatie op de website, sociale media, voor gebruik op folders of posters etc.). Het doel van de publicatie is tevens vooraf kenbaar gemaakt aan de desbetreffende persoon.

Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.


*) Datalek: we spreken van een datalek als persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben. Een datalek is het gevolg van een beveiligingsprobleem. In de meeste gevallen gaat het om uitgelekte computerbestanden, een gestolen geprinte ledenlijst of cliëntgegevens. Andere voorbeelden zijn cyberaanvallen, verkeerd verzonden e-mail, gestolen laptops, afgedankte niet-schoongemaakte computers en verloren usb-sticks.
AVG privacy protocol Sakya Thegchen Ling
 Stichting Sakya Thegchen Ling
Home
Boeddhisme
Sakya Thegchen Ling
Leraren
Activiteiten
Links
Agenda
ANBI
Boekenlijst
Jaarverslag
Adres en route
Schoolpagina
Sponsorprojecten
Foto's
AVG wetgeving
Ethische Gedragscode
Informatieve folder
Cursusaanbod
Bankgegevens
Interne vertrouwenspersoon
Bijdrage bezoekers