Stichting Sakya Thegchen Ling
Home
Boeddhisme
Sakya Thegchen Ling
Leraren
Activiteiten
Links
Agenda
ANBI
Boekenlijst
Jaarverslag
Adres en route
Schoolpagina
Sponsorprojecten
Foto's
AVG wetgeving
Ethische Gedragscode
Informatieve folder
Cursusaanbod
Het Tsog-ritueel is een snelle methode voor het verzamelen van verdienste en wijsheid door het brengen van offergaven aan speciale deities en wordt in een groep uitgevoerd. Vajrayana beoefenaars voeren de Tsog offergave twee keer per maand uit, op de 10e en 25ste dag van de Tibetaanse maankalender. Het Vajrayogini Tsog offergaveritueel is vooral belangrijk in de Sakya-traditie.

Alleen toegankelijk voor diegenen die de initiatie van Vajrayogini van een gekwalificeerde Sakya meester hebben ontvangen.

Voor het ritueel wordt de Tsog tekst gebruikt die is opgesteld door Hare Eminentie Jetsin Kushok.
Als je de tekst niet hebt, beoefen dan je eigen sadhana.

Je kunt een exemplaar van deze Tsog-tekst (Tibetaans/Engels) ____ bestellen en ophalen in je centrum (€ 20).

Aanmelden voor deze bijeenkomst via Jitsi uiterlijk 1 dag van tevoren via de onderstaande link:


  
Nadat je je hebt aangemeld ontvang je de link van Jitsi....

Ritueel, geen vertaling.
Programma februari 2021 Sakya Thegchen Ling
Data:
16 januari: Boeddhistische filosofie, deel 1 (sessie 1 & 2)
20 februari: Boeddhistische filosofie, deel 1 (sessie 3 & 4)
20 maart: Boeddhistische filosofie, deel 1 (sessie 5 en 6)

Omschrijving
In deze studiegroep bouwen we geleidelijk de kennis op die de stevige basis is voor de beoefening van het pad. Om te zien waar we zijn, om te weten waar we naartoe gaan en om te begrijpen hoe we daar kunnen komen, is het nuttig om de leer van de Boeddha systematisch te bestuderen. Deze gestructureerde benadering is de oorsprong van de Abhidharma-traditie. In deze cursus volgen we een beknopte maar begrijpelijke tekst van de meester Könchog Bang, waarin het hele proces in termen van fundament, pad en resultaat wordt samengevat.

Tekst
Khönchog Bang: Zonnestralen die de opsommingen, waarin het gewone voertuig wordt samengevat, verlichten

Methode
• 6 sessies van 1u30 = 18 delen van 30 min
• Powerpoint presentaties
• PDF-teksten
• Links naar video's en websites
• Quizzen
• Contemplatieve vragen
• Discussie forum?

Inhoud voor deze cursus (module 1):
 1. Inleiding - de tradities van het boeddhistisch gedachtegoed en beoefening
 2. Samsara: het fundament dat moet worden opgegeven
  1. De aard van samsara
  2. De achttien elementen
  3. De twaalf zintuiglijke bases
  4. De vijf skandha's
  5. De totstandkoming van samsara: de 12 schakels
 3. Boeddhanatuur: het fundament dat niet mag worden opgegeven

SESSIE 1: Inleiding en de tradities van het boeddhistisch gedachtegoed en beoefening
Deel 1: Inleiding en overzicht
Deel 2: De tradities van het boeddhistisch gedachtegoed en beoefening
Deel 3: De tradities van het boeddhistisch gedachtegoed en beoefening

SESSIE 2: De aard van samsara - 18 elementen, 12 zintuiglijke bases, 5 skandha's
Deel 1: De achttien elementen, de twaalf zintuigelijke bases en de vijf skandha's
Deel 2: Five Skandha's – vorm
Deel 3: Five Skandha's – vorm

SESSIE 3: De aard van samsara - De vijf skandha's
Deel 1: Skandha’s - sensaties en waarnemingen
Deel 2: Skandha's - formaties die niet met de geest zijn geassocieerd
Deel 3: Skandha's - formaties die met de geest zijn geassocieerd

SESSIE 4: De aard van samsara - De vijf skandha's

Deel 1: Skandha's - formaties die met de geest zijn geassocieerd
Deel 2: Skandha's - formaties die met de geest zijn geassocieerd
Deel 3: Skandha's: bewustzijn


SESSIE 5: De aard van samsara - de totstandkoming van samsara: de 12 schakels
Deel 1: schakels 1 t/m 6
Deel 2: schakels 7 t/m 12
Deel 3: schakels in voorwaartse en omgekeerde volgorde

SESSIE 6: Boeddhanatuur
Deel 1: Inleiding: literatuur over de boeddhanatuur
Deel 2: Fundament, pad en resultaat: de fasen van de boeddhanatuur
Deel 3: Samenvatting en vooruitzicht op toekomstige cursussen

Module 1:
• Kort overzicht van stromingen en beoefening
• Aard van samsara: 18 elementen, 12 zintuiglijke bases, 5 skandha's
• Oorsprong van samsara: de 12 schakels van afhankelijk ontstaan
• Boeddhanatuur: fundament van bevrijding

Module 2: De paden voor het individu met een inferieur en gemiddeld bereik
• Het pad voor het individu met een inferieur bereik: zienswijze en beoefening
• Het pad voor het individu met een gemiddeld bereik (Shravakayana)
o Zienswijze
o Drie trainingen
o Vier edele waarheden

Module 3: Het pad voor het individu met een superieure bereik (Mahayana)
• Zienswijze
• Bodhicitta
• Beoefening van Bodhicitta
• Gedrag

Module 4: De ontwikkeling van het pad
• Tijdelijke resultaten
• Ultieme resultaten
    o Kaya’s
    o Kwaliteiten
    o Wijsheden
    o Activiteiten

Aanmelden voor deze bijeenkomst via Jitsi uiterlijk 1 dag van tevoren via de onderstaande link:

 

Nadat je je hebt aangemeld ontvang je de link van Jitsi....

Vertaler: Chantal Thielen

Korte inleiding over Chotrul Düchen & recitatie van De Sutra om de Drie Juwelen te herdenken & het bekennen vóór de 35 Boeddha's.
De eerste 15 dagen van het Tibetaans nieuwjaar kenmerken de tijd dat Boeddha Shakyamuni wonderen verrichtte om de verdienste en devotie van zijn discipelen te vergroten.
Dit zijn heel speciale dagen waarop de effecten van onze daden (deugdzaam en ondeugdzaam) enorm worden vermenigvuldigd. Daarom is dit een zeer gunstige tijd om ons toe te leggen op welke vorm van Dharma-activiteit dan ook, zoals het bestuderen en beoefenen van de dharma en het doen van gebeden.

 Download ____ deze teksten uit het gebedenboek SAKYA MONLAM, pagina 3 & 9


Aanmelden voor deze bijeenkomst via Jitsi uiterlijk 1 dag van tevoren via de onderstaande link:Nadat je je hebt aangemeld ontvang je de link van Jitsi....

Vertaler: Chantal Thielen.
Meditatie op een nader te bepalen onderwerp.

Aanmelden voor deze bijeenkomst via Jitsi uiterlijk 1 dag van tevoren via de onderstaande link:
Nadat je je hebt aangemeld ontvang je de link van Jitsi....

De meditatie wordt gegeven in het Nederlands.
Tara is het symbool van verlichte activiteit en genezende energie die bevrijdt van angst en onwetendheid. Het Tara ritueel duurt een uur. Het is een mooie lofzang, waarbij 21 verzen (voor elke Tara één) eerst 2x, later 3x en nog later in de tekst 7x achter elkaar worden gezongen.

Aanmelden voor deze bijeenkomst via Jitsi uiterlijk 1 dag van tevoren via de onderstaande link:


 
Nadat je je hebt aangemeld ontvang je de link van Jitsi....

De meditatie wordt gegeven in het Nederlands
Donderdag 4 febuari 19.30 - 20.30. Meditatie via het Sakya centrum in Den Haag
Zondag 7 februari 19.15 - 20.45. Vajrayogini Tsog (Dakini dag) - Lama Gendun Gyatso
HIER
Zaterdag 20 februari 10.00 - 11.30 / 14.00 - 15.30. Boeddhistische filosofie deel 1"Het opstelllen van een routekaart voor het pad":
Christian Bernert
Zaterdag 27 februari. 10.00 - 11.30 uur "Chotrul Duchen " - Khenpo Tashi Sangpo
Donderdag 25 februari 19.30 - 20.30. Tara ritueel via het Sakya centrum in Den Haag
Aanmeldingsformulier
Aanmeldingsformulier
Uit Shantideva's Bodhisattvacharyavatara: "Al het lijden in deze wereld komt voort uit de wens dat wij zelf gelukkig zijn. Al het geluk in deze wereld komt voort uit de wens dat anderen gelukkig zijn. Wat valt hier nog aan toe te voegen?
Zij die kinderlijk zijn werken voor hun eigen belang, de boeddha's werken voor het welzijn van anderen. Kijk naar het verschil tussen hen. "

Aanmelden voor deze bijeenkomst via Jitsi uiterlijk 1 dag van tevoren via de onderstaande link:

  

Nadat je je hebt aangemeld ontvang je de link van Jitsi....

Vertaler: Daan Bakker.
Dinsdag 2 februari 19.15 - 21.00. Leringen over "de Juwelen Lamp", geschreven door Khunu rinpoche Tendzin Gyaltsen (1895 - 1977), met aansluitend een meditatie over bodhicitta - Khenpo Tashi Sangpo
Aanmeldingsformulier
Woensdag 10 februari 19.15 - 20.30. Mahakala ritueel - Lama Gendun Gyatso
Het ritueel van Mahakala- met 'Gutor' wordt uitgevoerd om de negativiteiten van het afgelopen jaar te verwijderen en voor bescherming in het nieuwe Tibetaanse jaar dat op 12 februari begint.

Aanmelden voor deze bijeenkomst via Jitsi uiterlijk 1 dag van tevoren via de onderstaande link:


.

Ritueel, geen vertaling.
Aanmeldingsformulier
Op deze dag hangen wij nieuwe gebedsvlaggen op, offeren we wierook en reciteren we de gebeden van Barche Lamsel en Thangtong Gyalpo om de pandemie tot rust te brengen.

Download de gebeden ____

Aanmelden voor deze bijeenkomst via Jitsi uiterlijk 1 dag van tevoren via de onderstaande link:Ritueel, geen vertaling.
Vrijdag 12 februari 10.00 - 11.30. Losar / Tibetaans nieuwjaar 2148 van de Ijzeren Os - Khenpo Tashi Sangpo
Aanmeldingsformulier
Boeddha Shakyamuni koos persoonlijk de zestien Arhats uit zijn groep van discipelen en verzocht hen om in de wereld te blijven en de dharma te beschermen zolang de leringen behulpzaam zijn voor levende wezens. Bij het Parinirvana van de Boeddha beloofden zij om in de wereld te blijven en de dharma te behouden tot de komst van de toekomstige Boeddha Maitreya.

Het visualiseren van Boeddha Shakyamuni omringd door de zestien Arhats en een verzameling bodhisattva's genereert grote verdienste en ontwikkelt snel inzicht in de leer van de Boeddha.

Op zondag wordt het ritueel van de zestien Arhats uitgevoerd, omdat het gunstig is om na Losar te bidden voor het lange leven van de guru's en voor universele vrede.

Download ____ het Ritueel van de 16 Arhats uit het MONLAM gebedenboek pagina 45

Aanmelden voor deze bijeenkomst via Jitsi uiterlijk 1 dag van tevoren via de onderstaande link:


Vertaler: Chantal Thielen.
Zaterdag - Zondag 13/14 februari 10.00 - 11.30, 13:30 - 15:30. De 16 arhats: uitleg en ritueel - Khenpo Tashi Sangpo
Aanmeldingsformulier
Tara, de bevrijdster, is een zeer belangrijke vrouwelijke deity in Tibet. Haar aard is groot mededogen, dat onscheidbaar is van wijsheid en ze is altijd bereid om snel hindernissen, ziekten, moeilijkheden en lijden tot rust te brengen. Deze beoefeningen worden uitgevoerd voor universele vrede in het algemeen en voor het snelle oplossen van de huidige pandemie in het bijzonder.

Het Thangtong Gyalpo Gebed kan ____ worden gedownload

Aanmelden voor deze bijeenkomst via Jitsi uiterlijk 1 dag van tevoren via de onderstaande link:


 
Nadat je je hebt aangemeld ontvang je de link van Jitsi....

Ritueel, geen vertaling
Zondag 14 februari 7.00 - 8.00. Tara ritueel & Thangtong Gyalpo gebed - Khenpo Tashi Sangpo
Aanmeldingsformulier
De acht Medicijnboeddha's ontwikkelden speciale geloftes en gebeden om te zich manifesteren en levende wezens speciaal in moeilijke en ontaarde tijden te helpen. Omdat er momenteel zoveel moeilijkheden, ziekten, conflicten en angsten in de hele wereld zijn, wordt gezegd dat de mantra's, gebeden en verzoeken aan de acht Medicijnboeddha's vandaag de dag krachtiger zijn dan ooit.

Aanmelden voor deze bijeenkomst via Jitsi uiterlijk 1 dag van tevoren via de onderstaande link:


 
Nadat je je hebt aangemeld ontvang je de link van Jitsi....

De meditatie wordt gegeven in het Nederland door Carucha Schwencke.
Vrijdag 19 februari. 19.30 - 20.30. Medicijn Boeddha Puja via het Sakya centrum in Den Haag
Aanmeldingsformulier
Aanmeldingsformulier
Aanmeldingsformulier
Programma februari 2021
HIER
HIER
HIER
HIER
Aanmeldingsformulier