Door: Mike Bortolotti
Datum: VRIJ-ZON / 28 – 30 juni
Tijd: vrijdag 19.30 – 21.00, zaterdag & zondag 10.00 – 12.00 & 14.30-16.30
Plaats: Sakya Thegchen Ling, Laan van Meerdervoort 200 A - Den Haag, Streaming via Jitsi.
Taal: Engels en vertaling naar het Nederlands.
 
Van vrijdag 28 juni tot en met zondag 30 juni geeft Mike Bortolotti een seminar over "Dansen met je demonen", Geďnspireerd door de leringen van Machig Labdron.

Zowel in het spirituele leven als in het gewone leven worden we dagelijks geconfronteerd met een veelheid aan mentale toestanden, die niet altijd gemakkelijk te beheersen zijn. We worden vaak overweldigd door sterke emoties, angsten, obsessies, verlangens, hoop, verdriet, stoornissen, moeilijkheden, enzovoort. Er zijn verschillende manieren om met deze mentale toestanden, die we hier demonen noemen, om te gaan en de oude Tibetaanse wetenschap van de geest biedt ons uiterst effectieve methoden die ons in staat stellen er vanuit verschillende invalshoeken mee te werken. Het is in de eerste plaats belangrijk om je mentale structuren en de mechanismen die verstoorde toestanden veroorzaken te kennen, en in de tweede plaats om de verschillende emoties op de meest constructieve manier te leren gebruiken. Demonen kunnen ons vernietigen, maar kunnen ons ook leiden naar een heel diep begrip van onszelf en daarmee naar een staat van diepe vrede en bewustzijn.
De reis naar de kennis van onze meest heilige en diepe natuur houdt onvermijdelijk de confrontatie met onze eigen schaduwen in. De grote Tibetaanse yogini Machig Labdrong (1200 BC) ontwikkelde een uniek systeem van spirituele beoefening dat voornamelijk gebaseerd is op het onder ogen zien van je eigen demonen en dat tot op de dag van vandaag generaties beoefenaars heeft geďnspireerd.

Het seminar zal plaatsvinden op vrijdagavond van 19.30-21.00 uur en op zaterdag en zondag van 10.00-12.00 uur en van 14.30-16.30 uur. Wij vragen je om steeds een kwartier voor aanvang aanwezig te zijn. De leringen worden in het Engels gegeven en naar het Nederlands vertaald.

De bijdrage is € 11,- (per dagdeel) of € 55,- (per weekend), voor minima € 5,- (per dagdeel) of € 25,- (per weekend). Wanneer je meerdere dagdelen bijwoont, vragen wij je om het totale bedrag in een keer te voldoen. Graag betalen via pin in het centrum. Mocht deze bijdrage toch nog te belastend zijn, dan kun je hierover contact opnemen met de penningmeester van Sakya Thegchen Ling. Je kunt het bedrag ook vooraf overmaken op bankrekeningnummer NL83 TRIO 0197 7958 03 ten name van Sakya Thegchen Ling Den Haag onder vermelding van “weekend Mike Bortolotti”.

Zaterdag en zondag, tussen de middag ben je van harte welkom om de lunch in het centrum te gebruiken.

Je kunt je inschrijven via de onderstaande link:


Mike Bortolotti is geboren ( 1977) en getogen in Ticino, Zwitserland, waar hij nu ook nog woont. Hij bestudeert en beoefent het Tibetaans boeddhisme sinds 1999. Na kennis te hebben gemaakt met het boeddhisme in Nepal, waar hij in een aantal kloosters cursussen en retraites bijwoonde, ontmoette hij zijn meester Khenchen Sherab Amipa in Ticino.

Hij heeft meerdere leringen en transmissies ontvangen van verschillende Tibetaanse meesters. In het bijzonder ontving hij van Zijne Heiligheid de 41e Sakya Trizin de Lamdre, de verlengde Vajrayogini-cyclus en andere leringen.
Mike heeft een aantal basismeditatie-retraites voltooid, gekoppeld aan de belangrijkste vajrayana beoefeningen van de Sakya-school, zoals de 8 maanden durende Hevajra-retraite, Vajrayogini en Bhutadamara retraite. Hij bracht twee jaar door in India en in de regio's van de Himalaya waar hij zijn kennis van het boeddhisme kon verdiepen en verschillende bedevaartsplaatsen heeft bezocht.

Hij heeft een bachelor in de toegepaste wijsbegeerte en een master in godsdienstwetenschappen aan de universiteit van Lugano.
BIOGRAFIE MIKE BORTOLOTTI
Seminar Dansen met je demonen
 Stichting Sakya Thegchen Ling
Home
Boeddhisme
Sakya Thegchen Ling
Leraren
Activiteiten
Links
Agenda
ANBI
Boekenlijst
Jaarverslag
Adres en route
Schoolpagina
Sponsorprojecten
Foto's
AVG wetgeving
Ethische Gedragscode
Informatieve folder
Cursusaanbod
Bankgegevens
Interne vertrouwenspersoon
Bijdrage bezoekers
Link voor het inschrijven