INLEIDING
Sinds de exodus van duizenden Tibetanen uit Tibet in 1959 heeft Zijne Heiligheid de Dalai Lama zijn volle aandacht gegeven aan het bewaren en voortzetten van het boeddhisme en de Tibetaanse cultuur. Zo heeft ook Zijne Heiligheid de Sakya Trizin, het hoofd van de Sakya orde, na zijn vlucht naar India een basis gecreëerd om de unieke filosofische en meditatieve traditie van de Sakya orde voor zijn volgelingen veilig te stellen. Hij richtte in 1964 een nieuw Sakya klooster op en in 1980 het Sakya Thubten Namgyal Ling Instituut, een opleiding voor monniken. Dit werden de nieuwe onderkomens voor de Sakya orde, een traditie die teruggaat tot 1073.

SAKYA THEGCHEN LING
In oktober 1976 kwam Khen Rinpoche op uitnodiging van 'Vrienden van het boeddhisme' en de Theosofische Vereniging voor tien dagen naar Nederland. Hij bezocht de Theosofische Vereniging, verschillende boeddhistische groepen, yogacentra en jeugdorganisaties in het hele land. Tijdens dit bezoek werd besloten een centrum in Den Haag op te richten. Het centrum kreeg de naam 'Sakya Thegchen Ling' en werd door Khen Rinpoche gezegend.

De doelstelling van het centrum kan uit de betekenis van de naam worden afgeleid.
Sakya is de naam van de orde; Thegchen betekent mahayana, het grote voertuig van bodhisattva's; Ling betekent plaats. Officieel wordt de doelstelling omschreven als het bevorderen van de interesse in en de studie van het mahayana boeddhisme door het bestuderen, beoefenen en uitdragen ervan en daarnaast het bewaren en voortzetten van de Tibetaanse cultuur. Het centrum realiseert dit door leringen, cursussen, studieavonden, informatie en voorlichting te geven en door het vertalen van oorspronkelijke Tibetaans boeddhistische teksten.

In 1985 werd Sakya Thegchen Ling ingeschreven als een stichting. Tevens verhuisde het centrum van de Van Bleiswijkstraat naar de Laan van Meerdervoort in Den Haag.
Het Sakya instituut is het enige centrum van deze boeddhistische orde in Nederland.

BIJZONDERE GASTEN
 In september 1978 kwam Zijne Heiligheid de Sakya Trizin voor een zesdaags bezoek met Lama Sangyay en enige familieleden naar Nederland. Tijdens dit bezoek gaf hij o.a. de initiatíes van Boeddha Manjushri en Boeddha Amitayus.
In september 1984 kwam Zijne Heiligheid de Sakya Trizin met Acharya Migmer Tseten, twee monniken en een kok naar Nederland om gedurende vier dagen leringen te geven in Amsterdam, Den Haag en Naarden. Zijne Heiligheid gaf een toelichting op de Lam Dre leringen en de Guru Yoga initiatie van Boeddha Vajradhara.
De Lam Dre (letterlijk: Pad met het resultaat) is het belangrijkste gedachtegoed van de Sakya orde. Het is het meditatieve systeem dat haar wortels heeft in de overtuiging dat het resultaat van haar beoefening in het pad zelf bevat is.

In tegenstelling tot de andere drie Tibetaanse scholen wordt het leiderschap bij de Sakya orde van vader op zoon overgeleverd en niet via het tulkuschap dat via reïncarnatie verloopt. De Sakya orde wordt geleid door twee families. Momenteel zijn dat Zijne Heiligheid de Sakya Trizin (letterlijk: troonhouder van de Sakya’s) wiens naam Ngawang Kunga Tegchen Palbar Samphel Wanggi Gyalpo is en Zijne Heiligheid Jigdal Dagchen Sakya Rinpoche (Dagchen betekent lijnhouder). Deze laatste bezocht in juli 1980 ons centrum. Hij werd begeleid door Lama Wörser Gyatso en de Amerikaanse vertaler Cyrus Stearns.

In 2010 kwam Zijne Heiligheid de 41e Sakya Trizin op uitnodiging van Khen Rinpoche en het Tibetaans boeddhistisch centrum Sakya Thegchen Ling naar Nederland.
Hij gaf voor meer dan 300 geïnteresseerden een publieke lezing in het Bel Air hotel te Den Haag. De onderwerpen van deze lezing waren "de toepassing van de dharma in het dagelijks leven" en "samatha en vipassana".
In het centrum Sakya Thegchen Ling gaf hij voor een groep boeddhistische leerlingen de initiatie van de Witte Tara.

FINANCIEN
De inkomsten van de stichting Sakya Thegchen Ling bestaan voornamelijk uit bijdragen voor de studie avonden, de weekendleringen van Khenpo Tashi en uit donaties. Het voortbestaan van het centrum is afhankelijk van de vrijgevigheid en toewijding van hen die de boeddhistische leer en Sakya Thegchen Ling een warm hart toedragen. Indien u Sakya Thegchen Ling financieel wilt steunen, kunt u uw donatie overmaken op bankrekeningnummer
NL83 TRIO 0197 7958 03 ten name van Sakya Thegchen Ling te Den Haag.
In ons verborgen schittert een licht, laten we het vinden.
In ons verborgen straalt het mededogen, laten we het verwezenlijken.
In ons verborgen rijpt de wijsheid, laten we er naar luisteren.
In ons verborgen is de volmaakte zuiverheid.
Over Sakya Thegchen Ling
Khenchen Sherab Gyaltsen Amipa
 Stichting Sakya Thegchen Ling
Home
Boeddhisme
Sakya Thegchen Ling
Leraren
Activiteiten
Links
Agenda
ANBI
Boekenlijst
Jaarverslag
Adres en route
Schoolpagina
Sponsorprojecten
Foto's
AVG wetgeving
Ethische Gedragscode
Informatieve folder
Cursusaanbod
Bankgegevens
Interne vertrouwenspersoon
Bijdrage bezoekers