Even voorstellen……

Mijn naam is Carla Paaij. Ik ben de interne vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen voor alle bezoekers aan Stichting Sakya Thegchen Ling in Den Haag.

Daartoe heb ik onlangs een cursus gevolgd bij het Landelijk Instituut Vertrouwenspersonen en in oktober 2020 met succes afgerond.
 


Toen ik in 1996 in Den Haag kwam wonen, ging ik op zoek naar ‘iets spiritueels’ en ook nog eens niet te ver weg, dus nam ik het telefoonboek (ja, dat had je toen nog) en zocht onder Boeddhisme. Tot mijn verbazing was er een centrum zo ongeveer bij mij om de hoek in het toen nog woonhuis van Emilie van der Wiel, sindsdien ben ik een frequent bezoeker.

Tot voor kort was ik werkzaam als teamleider in een grote ziekenhuisapotheek in Den Haag en momenteel werk ik nog voor de dienstapotheek alwaar ik voornamelijk nachtdiensten doe, met plezier want ´s nachts zijn de patiënten toch echt anders. Men komt nooit zomaar naar de apotheek er is altijd een dringende reden en vaak is men blij met een luisterend oor.

Voor diegene die zich afvragen wat een interne vertrouwenspersoon nu eigenlijk is, hierbij de definitie:
Een interne vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen is iemand binnen een bedrijf, school, organisatie of instelling aan wie mensen vertrouwelijke zaken kwijt kunnen over ontoelaatbaar, grensoverschrijdend gedrag. De primaire taak van een interne vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen is opvang en begeleiding van mensen die hiermee te maken hebben. Het doel is dat het ongewenste gedrag stopt.
Goed om te weten is dat er telefonisch (06-53149285) dan wel per email (carlapaaij@hotmail.nl) contact met mij kan worden gezocht.

Als interne vertrouwenspersoon ben ik het aanspreekpunt wanneer een bezoeker aan het Sakya centrum geconfronteerd wordt met ongewenste omgangsvormen zoals (seksuele) intimidatie, pesterijen, agressie, geweld of discriminatie. Ook als een bezoeker een vermoeden heeft of iets gezien of gehoord heeft over een (vermeende) misstand binnen het Sakya centrum kan dit gemeld worden.

Alle informatie wordt aangemerkt als vertrouwelijk en zal niet zonder toestemming van klager/melder openbaar worden gemaakt, mits er natuurlijk geen sprake is van strafbare feiten.

Graag verwijs ik hier naar de Ethische gedragscode met daarin opgenomen de te volgen klachtenprocedure van Stichting Sakya Thegchen Ling.
Interne vertrouwenspersoon Sakya Thegchen Ling
Landelijk Instituut Vertrouwenspersonen (LIVP)
Link naar kachtenprocedure
 Stichting Sakya Thegchen Ling
Home
Boeddhisme
Sakya Thegchen Ling
Leraren
Activiteiten
Links
Agenda
ANBI
Boekenlijst
Jaarverslag
Adres en route
Schoolpagina
Sponsorprojecten
Foto's
AVG wetgeving
Ethische Gedragscode
Informatieve folder
Cursusaanbod
Bankgegevens
Interne vertrouwenspersoon
Bijdrage bezoekers