Door: Mike Bortolotti
Datum: VRIJ-ZON / 1 – 3 September
Tijd: vrijdag 20.00 – 21.30, zaterdag & zondag 10.00 – 12.00 & 14.30-16.30
Plaats: Sakya Thegchen Ling, Den Haag, Streaming via Jitsi.
Taal: Engels
Beschikbare vertalingen: NL
 
Op vrijdag 1 september geeft Mike Bertolotti een geleide meditatie. Van zaterdag 2 tot en met zondag 3 september geeft Mike Bortolotti een seminar Nang Sum - de Drie Visies - deze maakt deel uit van de kerninstructies van de Lamdre, het belangrijkste leerstelsel van de Sakya school dat door mahasiddha Virupa werd overgeleverd. Hierin worden de belangrijkste punten van de leer van de sutra's belicht, met daarbij precieze instructies voor meditatie. Het is een uiterst bruikbare lering omdat het in essentie alles bevat wat beoefend moet worden om de verschillende niveaus van de dharma daadwerkelijk te vervolmaken. We gaan van het nadenken over de fundamentele thema's in de geschiedenis van de hele mensheid - leven, dood, lijden en ethiek - naar het leren genereren van liefde, mededogen, altruďsme en vastberadenheid; en tenslotte naar het direct ervaren van onze oorspronkelijke natuur door de beoefening van meditatie en doordringende wijsheid.
 
Wortelvers door Virupa:
Voor een voelend wezen met verstorende emoties treedt onzuivere verschijning op.
Voor een yogin met meditatieve concentratie treedt ervaringsverschijning op.
Voor een Sugata met het decoratieve wiel van onuitputtelijk verlicht lichaam, spraak en geest, treedt zuivere verschijning op.

De geleide meditatie en het seminar vinden plaats op vrijdagavond van 20.00-21.30 uur en op zaterdag en zondag van 10.00-12.00 uur en van 14.30-16.30 uur. Wij vragen je om steeds een kwartier voor aanvang aanwezig te zijn. De leringen worden in het Engels gegeven en naar het Nederlands vertaald.

De bijdrage is € 11,- (per dagdeel) of € 55,- (per weekend), voor minima € 5,- (per dagdeel) of € 25,- (per weekend). Wanneer je meerdere dagdelen bijwoont, vragen wij je om het totale bedrag in een keer te voldoen. Graag betalen via pin in het centrum. Je kunt het bedrag ook vooraf overmaken op bankrekeningnummer NL83 TRIO 0197 7958 03 ten name van Sakya Thegchen Ling Den Haag onder vermelding van “weekend Mike Bortolotti”.

Zaterdag en zondag, tussen de middag ben je van harte welkom om de lunch in het centrum te gebruiken.

Je kunt je inschrijven via de onderstaande link:

Mike Bortolotti is geboren ( 1977) en getogen in Ticino, Zwitserland, waar hij nu ook nog woont. Hij bestudeert en beoefent het Tibetaans boeddhisme sinds 1999. Na kennis te hebben gemaakt met het boeddhisme in Nepal, waar hij in een aantal kloosters cursussen en retraites bijwoonde, ontmoette hij zijn meester Khenchen Sherab Amipa in Ticino.

Hij heeft meerdere leringen en transmissies ontvangen van verschillende Tibetaanse meesters. In het bijzonder ontving hij van Zijne Heiligheid de 41e Sakya Trizin de Lamdre, de verlengde Vajrayogini-cyclus en andere leringen.
Mike heeft een aantal basismeditatie-retraites voltooid, gekoppeld aan de belangrijkste vajrayana beoefeningen van de Sakya-school, zoals de 8 maanden durende Hevajra-retraite, Vajrayogini en Bhutadamara retraite. Hij bracht twee jaar door in India en in de regio's van de Himalaya waar hij zijn kennis van het boeddhisme kon verdiepen en verschillende bedevaartsplaatsen heeft bezocht.

Hij heeft een bachelor in de toegepaste wijsbegeerte en een master in godsdienstwetenschappen aan de universiteit van Lugano.
BIOGRAFIE MIKE BORTOLOTTI
Seminar over Nang Sum - de Drie Visies
Link registratie
 Stichting Sakya Thegchen Ling
Home
Boeddhisme
Sakya Thegchen Ling
Leraren
Activiteiten
Links
Agenda
ANBI
Boekenlijst
Jaarverslag
Adres en route
Schoolpagina
Sponsorprojecten
Foto's
AVG wetgeving
Ethische Gedragscode
Informatieve folder
Cursusaanbod
Bankgegevens
Interne vertrouwenspersoon
Bijdrage bezoekers