Introductiecursus Tibetaans boeddhistsiche meditatie (SB1)
MEER INFORMATIE
Cursus Ngondro (SB3)
Shamatha and compassion English (SB4)
MORE INFORMATION
MEER INFORMATIE
Traditioneel zijn de Ngöndro in het Tibetaans Boeddhisme de ‘voorbereidende beoefeningen’ die de weg openen naar hogere niveaus van ontwikkeling binnen het boeddhisme.
Shamatha meditation creates the foundation for various Buddhist meditation forms and methods and teaches how to quiet our constantly active mind. True compassion involves wisdom that understands how and why suffering occurs, and enables us to deal calmly and realistically with people and their problems.
Deze cursus van vijf avonden met daarbij een schakelavond geeft via een inleiding, discussie en praktische meditatie een goed beeld van het boeddhisme met een focus op het Mahayana.
Cursuspagina Sakya Thegchen Ling
Op deze pagina is het cursusaanbod van Sakya Thegchen LIng weergegeven. De cursussen worden twee maal per jaar gegeven door ervaren cursusleiders en beslaan 5 avonden gedurende een periode van 5 weken *. Het cursusaanbod richt zich op een geleidelijke introductie in het boeddhisme. En werkt gaandeweg toe naar de meer specialistische thema's gericht op het onderricht van de Boeddha en meditaties bezien vanuit de drie boeddhistische stromingen: Theravada, Mahayana en Vajrayana. Na afronding van de modulen is voor het betreffende onderdeel sprake van een gedegen algemene kennis van het onderwerp. Het cursusaanbod zal zich geleidelijk gaan ontwikkelen tot circa acht tot negen samenhangende modules die een leerperiode van 2 jaar omvat .
Instructor: Zoe Tait-Sargent
Cursusleider: Chantal Thielen
Cursusleider: Daan Bakker
View the resume
Bekijk het CV
Bekijk het CV
sakyanaupl2023meieux1b047007.jpg
Cursus Shamatha (SB2)
MEER INFORMATIE
Shamatha meditatie vormt het fundament voor verschillende boeddhistische meditatievormen en methodes en leert hoe we onze voortdurend actieve geest tot rust kunnen brengen en begrijpen.
Cursusleider: Ben van Ham
Bekijk het CV
*) The English-taught Shamatha course covers 9 Sundays per year / De Engelstalige cursus Shamatha beslaat 9 zondagen per jaar.
 Stichting Sakya Thegchen Ling
Home
Boeddhisme
Sakya Thegchen Ling
Leraren
Activiteiten
Links
Agenda
ANBI
Boekenlijst
Jaarverslag
Adres en route
Schoolpagina
Sponsorprojecten
Foto's
AVG wetgeving
Ethische Gedragscode
Informatieve folder
Cursusaanbod
Bankgegevens
Interne vertrouwenspersoon
Bijdrage bezoekers