Khen Rinpoche werd geboren in 1931 in de stad Sakya in Tibet. Op zevenjarige leeftijd begon hij met zijn religieus onderwijs in het klooster Sakya Thubten Lhakhang Chenmo, de hoofdzetel van de Sakya traditie.

Het eerste jaar ontving hij daar basisonderwijs en leerde vele teksten die in het klooster werden bestudeerd en gereciteerd uit het hoofd. Na diverse voorbereidende studies wijdde hij zich aan de vijf hoofdvakken: pramana (logica), vinaya (kloosterlijke discipline), madhyamika (de filosofie van de middenweg), prajnaparamita (de perfectie van wijsheid) en abhidharma (filosofie).
Tijdens deze studieperiode van twintig jaar ontving hij op zeventienjarige leeftijd ook de volledige Lamdre leringen en hield hij verschillende retraites.

Hij slaagde met succes voor het Kachu examen. In deze periode leidde hij ook de jaarlijkse Vajra-Cham dansen van het Sakya klooster, die plaatsvonden op de laatste dag van de recitatie van de gehele Kangyur.

Op twintigjarige leeftijd nam hij de hoogste bhikshu geloften. Tenslotte voltooide hij zijn studie en werd hem de titel ‘Geshe Rabjampa’ toegekend, de hoogste graad van de kloosterlijke universiteit. Hierna begon hij zelf leerlingen te onderwijzen. Ondertussen ontving hij nog meer instructies, o.a. over de Dertien Gouden Dharma’s en andere teksten.

In 1960 verliet hij Tibet en ging in India in ballingschap.
Na drie jaar in het Guru-Sakya klooster in Darjeeling kon hij zijn studie voortzetten aan de school voor jonge lama's in Dalhousie.

In 1967 werd hij door Zijne Heiligheid de XIV Dalai Lama en de Tibetaanse regering in ballingschap naar het Tibetaans Instituut in Rikon, Zwitserland, gestuurd. Zijn activiteiten op gebied van onderricht breidden zich uit. Hij gaf instructies aan Tibetanen van alle leeftijdsgroepen in Zwitserland, alsmede aan Europeanen in de centra die hij gaandeweg had opgericht.

In 1974 bereidde hij een zes maanden durende tentoonstelling voor over de Tibetaanse cultuur aan de Universiteit van Zürich.
In 1988 woonde hij in Sarnath een bijeenkomst bij met Zijne Heiligheid de XIV Dalai Lama, Zijne Heiligheid de Sakya Trizin en hoge lama's van alle tradities. Deze bijeenkomst werd in 2000 herhaald in Dharamsala.
In 1999 gaf hij als eerste in het Europees Parlement in Straatsburg een lezing over het boeddhisme.

In 2004 hield hij een zes maanden durende Hevajra retraite, die hij met succes afrondde.

In 2010 ontving hij van Zijne Heiligheid de Sakya Trizin de eretitel van ‘Khenchen’, hetgeen grote abt betekent. Dit gebeurde d.m.v. een ceremonie tijdens de Lamdre leringen in Kuttolsheim, Frankrijk. Op deze voorspoedige dag van Chökhor Düchen, waarop de eerste draaiing van het dharmawiel door de Boeddha wordt gevierd, wilde Zijne Heiligheid de Sakya Trizin zijn grote waardering tonen en zijn beste wensen uitspreken aan Khenchen Sherab Gyaltsen Amipa Rinpoche (Khen Rinpoche).
Hij benadrukte dat Khen Rinpoche gedurende een periode van een halve eeuw buitengewone inspanningen op zich heeft genomen, dat hij vele centra heeft opgericht, een groot aantal mensen heeft geholpen en kloosters in Tibet, India en Nepal, evenals vele monniken en nonnen heeft gesteund.
Daarna werd Khen Rinpoche een lang leven ritueel aangeboden door de Sakya Trizin tezamen met alle aanwezigen.

Op 14 april 2014 is Khen Rinpoche, de oprichter van ons centrum, overleden.
Hij is 82 jaar geworden. Gedurende meer dan 30 jaar kwam hij meerdere keren per jaar naar Nederland om leringen en initiaties te geven. Daarbij leefde hij ons hetgeen hij leerde voor door een levend voorbeeld te zijn van vriendelijkheid, mededogen, geduld en bescheidenheid.
Khenchen Sherab
Gyaltsen Amipa
Biografie Khen Rinpoche
 Stichting Sakya Thegchen Ling
Home
Boeddhisme
Sakya Thegchen Ling
Leraren
Activiteiten
Links
Agenda
ANBI
Boekenlijst
Jaarverslag
Adres en route
Schoolpagina
Sponsorprojecten
Foto's
AVG wetgeving
Ethische Gedragscode
Informatieve folder
Cursusaanbod
Bankgegevens
Interne vertrouwenspersoon
Bijdrage bezoekers