Chantal Thielen is Bachelor Sociaal Pedagogische hulpverlening. Zij werkt bij De Haagse Hogeschool als Medewerker Interne bedrijfsvoering. Haar uitgebreide CV ___ is te vinden op Linkedin.
 
Als meditatiebeoefenaar is Chantal sinds 1986 bij het Sakya Thegchen Ling betrokken. Sinds 1995 volgt zij met regelmaat de boeddhistische leringen in het centrum. Naast de reguliere activiteiten in het centrum in Den Haag, heeft zij zich verdiept in het boeddhisme via het volgen van de onderstaande activiteiten:
 
vanaf 1995/Den Haag: de leringen en initiaties van Khenchen Sherab Gyaltsen Amipa Rinpoche en sinds zijn overlijden in 2014 van Khenpo Tashi Sangpo Amipa, die 2 of 3 keer per jaar gedurende een weekend worden gegeven.
 
vanaf 1999/Kuttolsheim: zomer- en winterretraites van 7 dagen die jaarlijks in het Europees centrum* worden gegeven.
*) Met Europees centrum wordt het centrum Sakya Tsechen Ling in Kuttolsheim (Frankrijk/bij Strasbourg) bedoeld, één van de zeven centra die zijn opgericht door Khenchen Sherab Gyaltsen Amipa Rinpoche.
 
In 2002/Kuttolsheim, 2007/Bournemouth, 2010/Kuttolsheim en 2016/Frankfurt am Main: de Lamdre, ontvangen van Zijne Heiligheid de 41ste Sakya Trizin en meerdere andere hogere initaties (Vajrayogini, Cakrasamvara). De Lamdre is het meditatiesysteem dat binnen de Sakya school als de hoogste lering wordt beschouwd.
 
Sinds 2006 vervult Chantal de functie van secretaris van het Sakya centrum in Den Haag en sinds 2018 vervult zij de functie van secretaris van het Sakya centrum in Kuttolsheim.
 
BIOGRAFIE CHANTAL THIELEN
Link
 Stichting Sakya Thegchen Ling
Home
Boeddhisme
Sakya Thegchen Ling
Leraren
Activiteiten
Links
Agenda
ANBI
Boekenlijst
Jaarverslag
Adres en route
Schoolpagina
Sponsorprojecten
Foto's
AVG wetgeving
Ethische Gedragscode
Informatieve folder
Cursusaanbod
Bankgegevens
Interne vertrouwenspersoon
Bijdrage bezoekers