Datum: VRIJ-ZON / 22 – 24 MAART
Tijd: vrijdag 20.00 – 21.30 en zaterdag & zondag 10.00 – 12.00 & 14.30-16.30
Plaats: Sakya Thegchen Ling, Den Haag, Streaming via Jitsi.
Taal: EN, Beschikbare vertalingen: NL
 
Van vrijdag 22 maart tot en met zondag 24 maart geeft Khenpo Tashi Sangpo leringen over "Aantekeningen over rusten in de natuur van de geest".

Jamyang Khyentse Wangchuk (1524-1568) was een discipel van Tsarchen Losal Gyatso (1502-1566), wiens mondelinge leringen over de worteltekst van Mitrayogin Jamyang Khyentse Wangchuk zijn vastlegd in deze “Aantekeningen”. In plaats van alleen commentaar te geven op de betekenis van de vijfentwintig verzen, bieden deze leringen een leidraad voor het daadwerkelijk in praktijk brengen van hun essentiële boodschap.

Mitrayogin’s diepe wens was dat wezens vrij zijn van lijden en dat zij hun geest kunnen ontspannen. Dit is mogelijk door middel van methode en wijsheid. Met deze motivatie stelde hij deze vijfentwintig verzen samen.

Als voorbereiding op het rusten in de natuur van de geest, beoefenen we Guru yoga, die door Khenpo Tashi ook wordt uitgelegd. In Vajrayana is guru yoga een devotionele beoefening waarbij de beoefenaar zijn geestesstroom verenigt met de geestesstroom van lichaam, spraak en geest van zijn/haar guru. Het proces van guru yoga omvat de visualisatie van een toevluchtsboom als een oproepen van de overleveringslijn, waarbij de wortel guru de zegeningen van de hele overleveringslijn naar de beoefenaar kanaliseert.

Tijdens het weekend ontvangen we de Vajrasattva zegening van Khenpo Tashi.
De Vajrasattva beoefening wordt gebruikt om verduisteringen te zuiveren om zich verder te kunnen ontwikkelen op het pad van de dharma en ook om verbroken samaya geloften te zuiveren. De Vajrasattva beoefening is een essentieel element van de Tibetaanse boeddhistische beoefening.

De leringen vinden plaats op vrijdagavond van 20.00-21.30 uur, op zaterdag en zondag van 10.00-12.00 uur en van 14:30 to 16.30 uur.

Wij vragen je om steeds een kwartier voor aanvang aanwezig te zijn. De leringen worden in het Engels gegeven en naar het Nederlands vertaald.

De bijdrage is € 15,- (per dagdeel) of € 75,- (per weekend), voor minima € 7,- (per dagdeel) of € 35,- (per weekend).
De bijdrage voor het online volgen van de leringen is € 50,- per weekend (€ 10,- per dagdeel) en voor minima € 25,- (€ 5,- per dagdeel). Wanneer je meerdere dagdelen bijwoont, vragen wij je om het totale bedrag in een keer te voldoen. Graag betalen via pin in het centrum. Je kunt het bedrag ook vooraf overmaken op bankrekeningnummer NL83 TRIO 0197 7958 03 ten name van Sakya Thegchen Ling Den Haag onder vermelding van “weekend Khenpo Tashi”.

Zaterdag en zondag, tussen de middag ben je van harte welkom om de lunch in het centrum te gebruiken. Khenpo Tashi is bij de lunches aanwezig.

Het is mogelijk om na afloop bij te dragen aan een gezamenlijke donatie voor Khenpo Tashi.

De link om in te schrijven:
Khenpo Tashi geeft de leringen over “AANTEKENINGEN OVER RUSTEN IN DE NATUUR VAN DE GEEST”
 Stichting Sakya Thegchen Ling
Home
Boeddhisme
Sakya Thegchen Ling
Leraren
Activiteiten
Links
Agenda
ANBI
Boekenlijst
Jaarverslag
Adres en route
Schoolpagina
Sponsorprojecten
Foto's
AVG wetgeving
Ethische Gedragscode
Informatieve folder
Cursusaanbod
Bankgegevens
Interne vertrouwenspersoon
Bijdrage bezoekers
Lering Khenpo Tashi